home | slo | eng | kontakt | kazalo
Iskanje:
predstavitev

REVIJA TIM

Spoznajte revijo TIM!

Revija za tehniško ustvarjalnost mladih TIM je edina tovrstna revija pri nas. Namenjena je predvsem mladini, pa tudi tistim, ki jih zanimajo naravoslovno-tehnične in tehnično-športne teme ter seveda modelarstvo in maketarstvo. Prinaša prispevke s področij tehniških interesnih dejavnosti, ki jih gojijo na šolah, v klubih in društvih ali se z njimi ukvarjajo številni posamezniki. Izhaja vezano na šolsko leto, v vsakem letniku izide deset številk.

 

Na straneh TIM-a lahko najdete reportaže z različnih tekmovanj in drugih prireditev, prispevke o vseh zvrsteh modelarstva, maketarstva, elektronike, elektrotehnike, računalništva ter rubriko za spretne roke.

 

 

Leto 2014/15

PRVA ŠTEVILKA

DRUGA ŠTEVILKA

TRETJA ŠTEVILKA

ČETRTA ŠTEVILKA

PETA ŠTEVILKA

ŠESTA ŠTEVILKA

SEDMA ŠTEVILKA

OSMA ŠTEVILKA

DEVETA ŠTEVILKA

DESETA ŠTEVILKA (rešitev uganke iz 10. številke)

 

Naročilnica 2014/15

 

 

Leto 2013/14

PRVA ŠTEVILKA NA OGLED

PRILOGA PRVE ŠTEVILKE

DRUGA ŠTEVILKA

TRETJA ŠTEVILKA

ČETRTA ŠTEVILKA

PETA ŠTEVILKA

ŠESTA ŠTEVILKA

SEDMA ŠTEVILKA

OSMA ŠTEVILKA

DEVETA ŠTEVILKA

DESETA ŠTEVILKA

          

OGLAŠUJTE V REVIJI TIM

NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV


tabori

Foto galerija

Anketa

Novo vprašanje slovensko