home | slo | eng | kontakt | kazalo
Iskanje:
predstavitev

REVIJA TIM

Spoznajte revijo TIM!

Revija za tehniško ustvarjalnost mladih TIM je edina tovrstna revija pri nas. Namenjena je predvsem mladini, pa tudi tistim, ki jih zanimajo naravoslovno-tehnične in tehnično-športne teme ter seveda modelarstvo in maketarstvo. Prinaša prispevke s področij tehniških interesnih dejavnosti, ki jih gojijo na šolah, v klubih in društvih ali se z njimi ukvarjajo številni posamezniki. Izhaja vezano na šolsko leto, v vsakem letniku izide deset številk.

 

Na straneh TIM-a lahko najdete reportaže z različnih tekmovanj in drugih prireditev, prispevke o vseh zvrsteh modelarstva, maketarstva, elektronike, elektrotehnike, računalništva ter rubriko za spretne roke.

 

 

PRVA ŠTEVILKA NA OGLED

PRILOGA PRVE ŠTEVILKE

DRUGA ŠTEVILKA

TRETJA ŠTEVILKA

ČETRTA ŠTEVILKA

PETA ŠTEVILKA

ŠESTA ŠTEVILKA

SEDMA ŠTEVILKA

OSMA ŠTEVILKA

DEVETA ŠTEVILKA

DESETA ŠTEVILKA

 

NAROČILNICA              

           

OGLAŠUJTE V REVIJI TIM

NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV


tabori

Foto galerija

Anketa

Novo vprašanje slovensko