Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2022/23

19. januar 2023
Šolsko izbirno tekmovanje
18. marec 2023
Državno tekmovanje

Prijavnina

Prijavnine NI, ker je tekmovanje uvrščeno med selekcijska tekmovanja.

Vsebine tekmovanja

Tema v tekmovalnih skupinah 1. letnik in 2. letnik je: "Biologija solin".

Tekmovanje za 3. in 4. letnike praviloma zajema vsebine obveznega dela učnega načrta za biologijo ter vsebine za maturo. Obenem lahko vprašanja temeljijo na temah, ki so orisane v nadaljevanju. Vprašanja lahko temeljijo tudi na kateri koli drugi z biologijo povezani temi, dokler so vsi dodatni podatki in razlage potrebni za odgovor na zastavljeno vprašanje vključeni v besedilo naloge.

Naloge so sestavljene tako, da preverjajo razumevanje in uporabo bioloških konceptov in ne faktografskega znanja. Prav tako naloge ne preverjajo znanja o specifični vrsti organizma, če pa je določena manj znana vrsta organizma uporabljena kot primer, poznavanje njenih specifik ni ključno za odgovor na vprašanje. Naloge so lahko interdisciplinarne, dokler izhajajo iz biološkega problema in zahtevajo znanstveno analizo.

Povabilo mentorjem za sestavo nalog

Priprave na tekmovanje

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

17. januar 2023
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
19. januar 2023
Tekmovanje z začetkom ob 14.00
 

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Podrobnejša pa v sistemu ZOTKiS.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja

6. februar 2023
Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja in dobitnikov bronastega priznanja
18. marec 2023
Tekmovanje na UP FAMNIT, Koper 
 
Rezultati tekmovanja bodo še isti dan vidni v sistemu ZOTKiS. Z objavo rešitev tekmovanja začne teči tri dnevni rok za morebitno oddajo ugovora.

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno biološko olimpijado

Vsi dijaki 3. in 4. letnikov srednjih šol, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz biologije, imajo možnost sodelovanja na mednarodni biološki olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo. V ožji izbor za olimpijsko ekipo se lahko uvrsti največ 20 najboljših tekmovalcev iz skupne razvrstitve 3. in 4. letnika. 

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje, kjer bodo prejeli podrobna navodila o samostojnem delu. Datum za izbirni test bo določen naknadno.

Za leto 2023 še ni določen gostitelj 34. Mednarodne biološke olimpijade. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje delal na praktičnem delu.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za biologijo o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz biologije. Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2023. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.

Najuspešnejši tekmovalci v posameznem letniku prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na  strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2023.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2023.

Za leto 2023 gostitelj biološke olimpijade še ni znan.