Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2016/17

26. januar 2017
Šolsko izbirno tekmovanje
18. marec 2017
Državno tekmovanje

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem izbirnem tekmovanju je tudi obveza šole za plačilo prijavnine v višini 2 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijavnica velja kot naročilnica.

Vsebine tekmovanja

Tema v tekmovalnih skupinah 1. letnik in 2. letnik je Favna in flora presihajočih jezer.

Tekmovanje za 3. in 4. letnike praviloma zajema vsebine obveznega dela učnega načrta za biologijo ter vsebine za maturo. Obenem lahko vprašanja temeljijo na temah, ki so orisane v nadaljevanju. Vprašanja lahko temeljijo tudi na kateri koli drugi z biologijo povezani temi, dokler so vsi dodatni podatki in razlage potrebni za odgovor na zastavljeno vprašanje vključeni v besedilo naloge.

Naloge so sestavljene tako, da preverjajo razumevanje in uporabo bioloških konceptov in ne faktografskega znanja. Prav tako naloge ne preverjajo znanja o specifični vrsti organizma, če pa je določena manj znana vrsta organizma uporabljena kot primer, poznavanje njenih specifik ni ključno za odgovor na vprašanje. Naloge so lahko interdisciplinarne, dokler izhajajo iz biološkega problema in zahtevajo znanstveno analizo.

Povabilo mentorjem za sestavo nalog

Priprave na tekmovanje

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

24. januar 2017
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
26. januar 2017
Tekmovanje z začetkom med 12.30 in 13.30
7. februar 2017
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja

10. februar 2017
Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja in dobitnikov bronastega priznanja
18. marec 2017
Tekmmovanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Rezultati tekmovanja bodo še isti dan vidni v sistemu ZOTKiS. Z objavo rešitev tekmovanja začne teči tri dnevni rok za morebitno oddajo ugovora.

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno biološko olimpijado

Tudi v šolskem letu 2016/17 dijakom, ki jih zanima biologija ponujamo  Zimske biološke delavnice.

Potekale bodo v januarju, v treh vikendih. Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene najkasneje v oktobru.

POROGRAM DELAVNIC

PRIJAVICA

Kdo se jih lahko udeleži?

Prostor na delavnicah je omejen na 20 dijakov. Na delavnice bodo vabljeni dobitniki zlatega priznanja v 3. letniku iz šolskega leta 2015/16. Poleg njih, se bodo preko spletnega obrazca, do 30. novembra 2016 lahko prijavili vsi, ki jih biologija zanima in bi radi poglobili svoje znanje. Če bo prijav več, bo dokončni izbor opravila komisija na podlagi motivacijskega pisma in odgovorov na zastavljeni problem v spletnem obrazcu. Spletni obrazec bo dosegljiv v začetku novembra.

Izbor ekipe

Vsi dijaki 3. in 4. letnikov srednjih šol, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz biologije, imajo možnost sodelovanja na mednarodni biološki olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo. V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti 10 najboljših tekmovalcev iz skupne razvrstitve 3. in 4. letnika. V kolikor pride do delitve točk na zadnjem mestu, ki se še uvrsti v izbor je lahko število povabljenih večje.

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje, kjer bodo prejeli podrobna navodila o samostojnem delu. Datum za izbirni test bo določen naknadno.

V letu 2017 bo potekala 28. Mednarodna biološka olimpijada od 23. do 30. julija 2017 v Veliki Britaniji v mestu Coventry. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje delal na praktičnem delu.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za biologijo o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz biologije. Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2017. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.

Najuspešnejši tekmovalci v posameznem letniku prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na  strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2017.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2017.

Vstopnica za 28. mednarodno biološko olimpijado v Angliji.