Delavnica uporabe matematike v naravoslovju in tehniki 2019

Ljubljana, 28. in 29. oktober 2019, od 9:00 do 15:30 10 udeležencev

Si se kdaj vprašal/a "Kje bom to rabil/a?", medtem ko si se ubadal/a z logaritmi, linearno funkcijo ali enačbami nihanja? Želiš svoje znanje matematike in fizike uporabiti na praktičnih primerih? Začeli bomo s števili in vesoljem, končali s sencami in struno, metanje kamnov in sile bodo pa nekje vmes.

Sem pravi/a?

Delavnica je nemenjena dijakom od 2. letnika srednje šole dalje, ki jih zanima poglobljena uporaba matematike v naravoslovju in tehniki. Na povezavi je odprta PRIJAVNICA.

Kaj bomo počeli?

1. dan

dopoldne:

MAT: števila, osnovne računske operacije, krajšanje ulomkov, približno računanje, zgornje in spodnje ocene, potence števila 10.

FIZ: količine in njihove enote, predpone, predpostavke, obravnava enačb, smiselnost dobljenih rezultatov v obliki enačb, zgradba vesolja, od najmanjših do največjih razdalj/časov/hitrosti, vrste delcev in njihovo število v tipičnih primerih.

popoldne:

MAT: osnovne funkcije ene spremenljivke (linearna, kvadratna, 1/x, log, exp), risanje in branje grafov .

FIZ: pretvarjanje enačb v brezdimenzijske oblike, plinska enačba, premo gibanje, enakomerno pospešeno gibanje (navpični, vodoravni, poševni met), kroženje, nihanje.

2. dan

dopoldne:

MAT: trigonometrija, enotska krožnica, projekcije, pravila za seštevanje, množenje, polovične in večkratne kote, obratne funkcije, trikotnik.

FIZ: sence, projekcije, merjenje nagiba v procentih, reševanje trikotnikov, razstavljanje sil, seštevanje harmoničnih signalov iste frekvence.

popoldne:

MAT: vektorji (seštevanje, množenje s skalarjem, skalarni produkt).

FIZ: sile, razstavljanje sil, statika, dinamika, sile na klancu, trenje in lepenje.

Kje in kdaj bodo delavnice potekale?

V ponedeljek in torek med jesenskimi počitnicami, in sicer od 9:00 do 15:30 v Ljubljani.

Kdo jih bo vodil?

Dr. Aleš Berkopec, zunanji sodelavec ZOTKS.

Koliko nas bo?

Največ 10.

Kaj potrebujem?

Pisala, zvezek in kalkulator, neobvezno lahko tudi matematični priročnik in priročnik elementarne fizike. In pa seveda dobro voljo. Za kosilo in malico bo poskrbljeno.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do srede, 23. oktobra  2019.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 50,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050001 (pri plačevanju bodo mogoče potrebni tudi naši podatki: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in dodatnimi finančnimi viri bomo pokrili prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo mentorjev ter vsa gradiva.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si

*V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi delavnic.

Datum: 
torek, 8. Oktober 2019