Dnevi Evropske kulturne dediščine

Novica iz dne 28.9.2015

Dnevi Evropske kulturne dediščine

Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so organizirani na temo prazniki. V sklop prireditev smo skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica  uvrstili tudi prireditev Ančnikovo gradišče danes. Z arheološkimi raziskavami smo pričeli leta 1986, ko smo v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije izvedli raziskovalni tabor Šmartno 86 in v delo prvič vključili tudi arheološko skupino, ki je kasneje postala stalnica raziskovalnih taborov. Številni mladi raziskovalci, ki ste se udeležili teh taborov in raziskav, ki so se ob pomoči Zavoda za kulturo zmeraj podaljšala za kakšen teden ali dva, ste imeli željo, da bi se nekoč ponovno srečali. Letošnja tema DEKD je torej prava priložnost tudi zaradi tega, ker je bila v letošnjem letu izvedena ena zadnjih večjih raziskav, ki bo privedla do končne prezentacije tega spomenika.

Prireditev bo v soboto 3. oktobra 2015 ob 10. uri na samem gradišču v Jurišni vasi. Želimo, da se srečanja udeležite vsi, ki ste bili na teh taborih v obdobju 1986 do 2000 in vsi ostali, ki ste sodelovali v raziskavah v drugih oblikah izvedbe. Prosim vas za potrditev vaše udeležbe (tudi družinskih članov) na naslov srecko.stajnbaher@zvkds . Glede na to, da razpolagam z vašimi takratnimi naslovi in priimki, vas prosim za medsebojno izmenjavo informacij. Za pomoč vam v prilogi pošiljam seznam udeležencev (udeleženci v debelejšem tisku ste bili v arheološki skupini). Prosim vas tudi za informacijo o vašem strokovnem nazivu, saj bomo poskrbeli tudi za udeležbo podjetnikov iz lokalnega okolja; morda se najde kakšna poslovna priložnost.  Zaradi logističnih posebnosti vas prosimo, da na kraj prireditve pridete pravočasno, saj bo zadnji del poti potrebno opraviti peš.

 

Srečko Štajnbaher, vodja ZVKDS OE Maribor in še vedno vodja taborov pri ZOTKS

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture.
Datum: 
ponedeljek, 28. September 2015