Državno tekmovanje v oranju 2015

Na slavnostni otvoritvi
Tekmovanje
Zmagovalci