HIŠA - poletna šola FGG

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana od 1. do 5  julija 2019 20 udeležencev

Hišo poznamo kot zgradbo, ki je namenjena bivanju. Prav je, da se vprašamo, kje in kako lahko hišo zgradimo. Vse skupaj se začne z načrtovanjem in umestitvijo v prostor. Upoštevati je treba številne dejavnike in pogoje. Poleg klasičnega načrtovanja hiše nam računalniški programi omogočajo izdelavo realističnih 3D-modelov, ki jih lahko tudi natisnemo s 3D-tiskalniki. V praksi se za gradnjo stanovanjskih objektov oz. hiš uporabljajo številni materiali. Nekateri so zaradi svojih lastnosti primerni za uporabo pri gradnji nosilne konstrukcije, drugi se bolje obnašajo kot izolacijski sloji ali pa se uporabljajo pri preostalih delih in fazah gradnje.

Če si med tistimi, ki si želijo o navedenem inženirskem znanju izvedeti več, se nam letos poleti pridruži na Poletni šoli Hiša, ki jo bomo izvedli na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Pripravili smo številne delavnice, kjer se bomo na prostem in v učilnici spoznali z delom inženirja - geodeta, gradbenika in vodarja.

Kdo se nam lahko pridruži?

Poletna šola je namenjena učencem od 12 let dalje ter dijakom srednjih šol. Hitro preberi navodila za prijavo in izpolni prijavnico, da se mesta prej ne napolnijo!

Kaj bomo počeli

Na poletni šoli boš spoznal/a, kako je načrtovanje hiše, njena umestitev v prostor, gradnja in oskrba s pitno vodo povezana z delom gradbenika, geodeta in vodarja. Pri delu si boš pomagal/a s sodobno mersko in računalniško opremo. Praktično delo delavnic bo vključevalo uporabo gradbenih materialov, ki se uporabljajo pri gradnji hiš. Izdelal boš maketo hiše iz običajnih ali nenavadnih materialov. Izrisal/a boš načrt hiše, ga nadgradil/a z izdelavo 3D-modela in ga na koncu v manjšem merilu natisnil/a s 3D-tiskalnikom. Ker vsak objekt, v katerem bivamo, potrebuje oskrbo z vodo, boš spoznal/a postopek priprave in oskrbe hiše s pitno vodo.

Dejavnosti bodo vključevale:

  • načrtovanje in zakoličbo hiše,
  • spoznavanje in preizkušanje materialov za gradnjo hiš, 
  • izdelavo makete hiše,
  • načrtovanje in izdelava 3D modela v programu SketchUp, 
  • 3D-tisk modela hiše,
  • ogled vodarne in objekta za pripravo pitne vode,
  • orientacijski tek,
  • obisk gradbišča,
  • družabne igre in kopanje na kopališču Kolezija.

PREDVIDEN POTEK POSAMEZNEGA DNE

8:30 – 12:30
pregled dnevnih dejavnosti
delo na terenu oz. v računalnici
malica
interaktivne delavnice

12:30 – 13:30
odmor za kosilo

13:30 – 16:30
delo na terenu oz. laboratoriju
malica
družabne igre

Kje in kdaj?

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (Jamova 2) v Ljubljani, med 1. in 5. julijem 2019.

Koliko nas bo?

Največ 20.

Kdo bo izvajal delavnice?

Delavnice bodo vodili mladi asistenti s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, pri tem pa jim bodo pomagali tudi strokovnjaki iz prakse.

Kje bomo spali?

Za tiste, ki želite, bo spanje z zajtrkom in večerjo organizirano v Dijaškem domu Vič. Poskrbeli bomo tudi za družabne večere. Tisti, ki bi radi spali v Dijaškem domu, morate to nujno navesti v prijavi pod "Pripombe in druge posebnosti".

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Osebne stvari za vsak dan, zaprte čevlje za delo v laboratoriju in na terenu (natikači in sandali niso primerna obutev), brisačo in kopalke, pisala, beležko, zdravstveno izkaznico, copate za bivanje v dijaškem domu.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* bomo sprejemali do zasedbe mest oziroma najkasneje do 25. 6. 2019.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 50,00 EUR (oziroma 150,00 EUR če boš spal/a v dijaškem domu, tj. skupaj s prenočiščem, zajtrki in večerjami) na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050001 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili pijačo ter hrano (dopoldanska in popoldanska malica ter kosilo), material za delavnice, terensko delo, izlet, nezgodno zavarovanje ter nastanitev in prehrano za udeležence, ki boste spali v dijaškem domu.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 251 37 27 ali e-naslovih tabori@zotks.si in poletnasola@fgg.uni-lj.si.

Datum: 
torek, 29. Januar 2019