Tekmovanja naravoslovja in kemije

Novica iz dne 5.3.2021

Tekmovanja naravoslovja in kemije

Po odloku Vlade, se torej dijaki v ponedeljek vračajo v šolo. V naslednjem tednu bo tako v organizaciji ZOTKS izvedenih kar nekaj tekmovanj.

Prvo bo v torek, 9. marca naravoslovje za dijake 1. in 2. letnikov z začetkom med 13.15 in 14.15 uro.

Tekmovanje iz znanja kemije za dijake smo premaknili  na četrtek, 11. 3. z začetkom med 13.15 in 14. uro.

Za tekmovanje je potrebno upoštevati higienska priporočila NIJZ za izvajanje mature, ki jih najdete na njihovi spletni strani.

Če samo na kratko povzamemo:

  • Dijake že pred tekmovanjem obvestite v kateri predavalnici pišejo.
  • Predavalnice morajo biti  prezračene.
  • Sedijo vsak v svoji klopi.
  • Pred tem seveda obvezna higiena rok.
  • Obvezno  nošenje mask.
  • Gradiva naj jih čakajo na mizah.
  • Vsak uporablja svoje pisalo.
  • V času ko pišejo, ni izhodov iz učilnice.
  • Na koncu oddajo le ocenjevalno polo na rob mize, ki jih nadzorni pobere, ko zapustijo dijaki prostor.
  • Priporočilo NIJZ je, da se oddane izdelke pusti en dan nekje stati, ni pa obvezno.

Še več podrobnosti pa najdete na zgornji povezavi.

Uspešen začetek povratka v šole in uspešno na tekmovanju.

Za učence OŠ pa je v četrtek, 11. marca šolsko tekmovanje iz kemije. Začetek je med 13.15 in 14. uro. 
Učenci pišejo v šoli, pod nadzorom mentorjev, z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov.

Kar nekaj vas je spraševalo, kako je z dijaki in učenci, ki so v obvezni karanteni. Tem dijakom in učencem je seveda potrebno zagotoviti sodelovanje. Če v šoli pri delu uporabljate Moodlove spletne učilnice ali morda Exam.net, naložite teste vanje. Dijaki in učenci morajo imeti vklopljeno kamero in mikrofon v času pisanja. Če imajo tiskalnik, si lahko natisnejo ocenjevalno polo, drugače pa rešujejo na list, ki ga na koncu fotografirajo in pošljejo mentorju. Potrebno je paziti na časovno usklajenost s tistimi, ki pišejo v šoli.

Datum: 
petek, 5. Marec 2021