Umrla je kemičarka, znanstvenica in pedagoginja prof. dr. Aleksandra Kornhauser Frazer

Novica iz dne 20.5.2020

Umrla je kemičarka, znanstvenica in pedagoginja prof. dr. Aleksandra Kornhauser Frazer

V 94. letu je umrla kemičarka, znanstvenica in profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer. Za svoje delo je dobila vrsto priznanj in nagrad. Opravljala je številne visoke funkcije ter bila med drugim članica Svetovne akademije znanosti in umetnosti.

Poleg njenega znanstvenega dela na področju kemije je zelo pomembno tudi delo, ki ga je opravila v našem šolskem prostoru. Bila je ena od pobudnic tekmovanja iz znanja kemije, ki je bilo v tistem času del Gibanja znanost mladini. Gibanje je pokrivalo izvenšolske znanstvene dejavnosti. Sodelovala je pri pripravi razpisov mladinskih raziskovalnih nalog in le-te leta 1966 povezala s tekmovanjem. Okoli sebe je zbrala skupino kemikov, ki so tega leta pripravili prve teste za tekmovanje dijakov v znanju kemije. Dobra uvrstitev na tekmovanju je bila tudi pogoj za zagovor raziskovalne naloge. Skrbela je za izobraževanje mentorjev in za pripravo tem na mladinskih raziskovalnih taborih. V letu 1970 se je tekmovanje na njeno pobudo razširilo še na učence osnovnih šol. Vodila je tudi mednarodne izmenjave. Vsi najboljši dijaki s tekmovanja iz znanja kemije in z dobro raziskovalno nalogo so bili deležni obiskov prestižnih kemijskih ustanov po svetu. Vrsto let je ostala članica komisije pri ocenjevanju raziskovalnih nalog iz kemije.

S svojim delom in znanjem je oblikovala in zaznamovala dejavnost ZOTKS na področju kemije. Nato jo je pot ponesla po svetu. Več o njenem izrednem delu lahko preberete na Wikipediji.

Aleksandra Kornhauser Fraser na enem od prvih tekmovanj
Aleksandra Kornhauser Fraser na podelitvi priznanj
Datum: 
sreda, 20. Maj 2020