Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2020/21

11. marec 2021
Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole
13. maj 2021
Državno tekmovanje za osnovne šole
11. marec 2021
Šolsko izbirno tekmovanje za srednje šole
8. maj 2021
Državno tekmovanje za srednje šole

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem izbirnem tekmovanju je tudi obveza šole za plačilo prijavnine v višini 2 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijavnica velja kot naročilnica.

Vsebine tekmovanja

Priprave na tekmovanje

Osnovna šola

Pomagate si lahko z nalogami na našem spletnem mestu in s priporočeno literaturo. Podan je pregled učbenikov, ki so potrjeni. Priporočamo, da ne uporabljate učbenikov in drugih gradiv, ki ne veljajo več.

Srednja šola

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Osnovne šole

3. marec 2021
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
11. marec 2021
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
18. marec 2021
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Srednje šole

4. marec 2021
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
11. marec 2021
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
15. marec 2021
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

 

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ

19. marec 2021
Objava imen uvrščenih tekmovalcev v ZOTKiS
13. maj 2021 ob 14.00
Tekmovanje po lokacijah

Državno tekmovanje za osnovne šole bo potekalo na 15 lokacijah hkrati.

Seznam šol po regijah

Pomembni datumi državnega tekmovanja za SŠ

22. marec 2021
Objava imen uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje
8. maj 2021 ob 9.30 
Tekmovanje na FKKT v Ljubljani

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno kemijsko olimpijado

Vse najboljše z državnega tekmovanja in vse, ki jih kemija še posebej zanima, lahko mentorji prijavijo na prvi izbirni test. Število prijav je načeloma omejeno na 5 na šolo.
Za reševanje nalog na prvem testu je potrebno dobro gimnazijsko znanje kemije. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov na prvem testu nimajo nalog iz organske kemije, dijaki iz četrtih letnikov pa.
Na pripravah, ki  sledijo v drugi polovici januarja in kasneje, bomo poglobili dijaško znanje na vseh področjih kemije, saj bodo nadaljnji testi enotni za vse. 

Naslednja kemijska olimpijada bo potekala od 24. 7 - 2. 8 2021 na Japonskem.

NOVO!!!
Način in merila za izbor ekipe za mednarodno naravoslovno  olimpijado za učence (IJSO)

Učni načrt Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade

V ekipo za Mednarodno naravoslovno olimpijado, ki je praviloma vsako leto konec novembra / začetek decembra se uvrsti 6 devetošolk/devetošolcev, ki so izbrani po merilih, zapisanih v nadaljevanju.

  1. V preteklem šolskem letu (ko so obiskovali 8. razred) so se udeležili tekmovanja  v znanju kemije za Preglova priznanja in dosegli na državnem tekmovanju mesto med 1. in 12.; to jih uvrsti v ožji izbor (12 učencev se uvrsti s tekmovanja za Stefanova priznanja). Skupno se z obeh tekmovanj udeleži najmanj 24 osmošolcev, izmed katerih jih bomo v ekipo izbrali 6. V primeru deljenja mest se uvrstijo v ožji izbor še vsi naslednji učenci, ki si delijo 12. mesto.
  2. V septembru organiziramo 3 vikende priprav; 2 tedna po zadnjih pripravah organiziramo izbirno tekmovanje, na katerem kandidati za člane ekipe rešujejo teoretične naloge iz vseh 3 naravoslovnih področij (fizika, kemija, biologija). Izbirno tekmovanje traja vsaj 3 polne ure. Udeležba na pripravah ni obvezna. 
  3. V ekipo se uvrsti 6 učencev, ki so dosegli najboljši rezultat na izbirnem tekmovanju.
  4. Po izbiri ekipe se v oktobru/novembru za člane ekipe organizirata še 2 vikenda eksperimentalnih priprav. Udeležba na teh pripravah je za člane ekipe obvezna.

    V letu 2021 je olimpijada v Arabskih Emiratih.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2021. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2021.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2021.

egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško χημεία: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja
Antonie Lavoisier, "oče sodobne kemije"
Atom helija