Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2019/20

20. januar 2020
Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole
4. april 2020
Državno tekmovanje za osnovne šole
9. marec 2020
Šolsko izbirno tekmovanje za srednje šole
9. maj 2020
Državno tekmovanje za srednje šole

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem izbirnem tekmovanju je tudi obveza šole za plačilo prijavnine v višini 2 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijavnica velja kot naročilnica.

Vsebine tekmovanja

Priprave na tekmovanje

Osnovna šola

Pomagate si lahko z nalogami na našem spletnem mestu in s priporočeno literaturo. Podan je pregled učbenikov, ki so potrjeni. Priporočamo, da ne uporabljate učbenikov in drugih gradiv, ki ne veljajo več.

Srednja šola

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Osnovne šole

16. januar 2020
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
20. januar 2020
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
27. januar 2020
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Srednje šole

5. marec 2020
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
9. marec 2020
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
16. marec 2020
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

 

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ

31. januar 2020
Objava imen uvrščenih tekmovalcev v ZOTKiS
4. april 2020 ob 9.30 
Tekmovanje po lokacijah

Državno tekmovanje za osnovne šole bo potekalo na 15 lokacijah hkrati.

Seznam šol po regijah

Pomembni datumi državnega tekmovanja za SŠ

20. marec 2020
Objava imen uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje
9. maj 2020 ob 9.30 
Tekmovanje na FKKT v Ljubljani

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno kemijsko olimpijado

Vse najboljše z državnega tekmovanja in vse, ki jih kemija še posebej zanima, lahko mentorji prijavijo na prvi izbirni test. Število prijav je načeloma omejeno na 5 na šolo.
Za reševanje nalog na prvem testu je potrebno dobro gimnazijsko znanje kemije. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov na prvem testu nimajo nalog iz organske kemije, dijaki iz četrtih letnikov pa.
Na pripravah, ki  sledijo v drugi polovici januarja in kasneje, bomo poglobili dijaško znanje na vseh področjih kemije, saj bodo nadaljnji testi enotni za vse. 

Naslednja kemijska olimpijada bo potekala od 7. - 16. julija 2020 v Istambulu v Trčiji.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2020. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2020.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2020.

egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško χημεία: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja
Antonie Lavoisier, "oče sodobne kemije"
Atom helija