Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2017/18

15. januar 2018
Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole
24. marec 2018
Državno tekmovanje za osnovne šole
12. marec 2018
Šolsko izbirno tekmovanje za srednje šole
5. maj 2018
Državno tekmovanje za srednje šole

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem izbirnem tekmovanju je tudi obveza šole za plačilo prijavnine v višini 2 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijavnica velja kot naročilnica.

Vsebine tekmovanja

Priprave na tekmovanje

Osnovna šola

Pomagate si lahko z nalogami na našem spletnem mestu in s priporočeno literaturo. Podan je pregled učbenikov, ki so potrjeni. Priporočamo, da ne uporabljate učbenikov in drugih gradiv, ki ne veljajo več.

Srednja šola

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Osnovne šole

11. januar 2018
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
15. januar 2018
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
22. januar 2018
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Srednje šole

8. marec 2018
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
12. marec 2018
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
19. marec 2018
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

 

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ

26. januar 2018
Objava imen uvrščenih tekmovalcev v ZOTKiS
24. marec 2018 ob 9.30
Tekmovanje po lokacijah

Državno tekmovanje za osnovne šole bo potekalo na 15 lokacijah hkrati.

Seznam šol po regijah

Pomembni datumi državnega tekmovanja za SŠ

21. marec 2018
Objava imen uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje
5. maj 2018 ob 9.30
Tekmovanje na FKKT v Ljubljani

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2018. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2018.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2018.

egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško χημεία: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja
Antonie Lavoisier, "oče sodobne kemije"
Atom helija