Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2022/23

16. januar 2023
Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole
25. marec 2023
Regijsko tekmovanje za osnovne šole
6. marec 2023
Šolsko izbirno tekmovanje za srednje šole
6. maj 2023
Državno tekmovanje za osnovne in srednje šole

Prijavnina

Prijavnine NI, ker tekmovanje izpolnjuje pogoje za selekcijsko tekmovanje.

Vsebine tekmovanja

Priprave na tekmovanje

Osnovna šola

Pomagate si lahko z nalogami na našem spletnem mestu in s priporočeno literaturo. Podan je pregled učbenikov, ki so potrjeni. Priporočamo, da ne uporabljate učbenikov in drugih gradiv, ki ne veljajo več.

Srednja šola

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Osnovne šole

12. januar 2023
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
16. januar 2023
Tekmovanje z začetkom med 12.45 in 13.30
19. januar 2023
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Srednje šole

2. marec 2023
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
6. marec 2023
Tekmovanje z začetkom med 13.30  in 14.15
14. marec 2023
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

 

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji, še več pa v samem sistemu.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Regijsko tekmovanje

Pomembni datumi regijskega tekmovanja za OŠ

24. januar 2023
Objava imen uvrščenih tekmovalcev v ZOTKiS
25. marec 2023 ob 9.00
Tekmovanje po lokacijah

Regijsko tekmovanje za osnovne šole bo potekalo na 15 lokacijah hkrati.

Seznam šol po regijah

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ in SŠ

17. marec 2023
Objava imen uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje za SŠ
3. april 2023
Objava imen uvrščenih tekmovalcev na državno tekmovanje za OŠ
6. maj 2023
Tekmovanje na FKKT v Ljubljani. Zbor za SŠ ob 9.00 in OŠ ob 11.00.

 

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno kemijsko olimpijado

Vse najboljše z državnega tekmovanja in vse, ki jih kemija še posebej zanima, lahko mentorji prijavijo na prvi izbirni test. Število prijav je načeloma omejeno na 5 na šolo.
Za reševanje nalog na prvem testu je potrebno dobro gimnazijsko znanje kemije. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov na prvem testu nimajo nalog iz organske kemije, dijaki iz četrtih letnikov pa.
Na pripravah, ki  sledijo v drugi polovici januarja in kasneje, bomo poglobili dijaško znanje na vseh področjih kemije, saj bodo nadaljnji testi enotni za vse. 

Naslednja kemijska olimpijada, 55. po vrsti, bo potekala od 16. do 25. julija 2023 v Zürichu v Švici.

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno naravoslovno olimpijado za učence (IJSO)

Učni načrt Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade

V ekipo za Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado, ki je praviloma vsako leto konec novembra ali v začeteku decembra, se uvrsti šest (6) osmošolk/osmošolcev ali devetošolk/devetošolcev, ki so izbrani po merilih, zapisanih v nadaljevanju.

  1. Za člane olimpijske ekipe lahko kandidirajo učenke in učenci 8. in 9. razreda osnovne šole (v šolskem letu N-1/N oziroma preteklem šolskem letu), ki 31. decembra v letu olimpijade (leto N) še ne bodo dopolnili 16. let.
  2. V preteklem šolskem letu (ko so obiskovali 8. ali 9. razred) so se udeležili tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja in na državnem tekmovanju dosegli najboljša mesta. Tako se na osnovi svojega rezultata uvrstijo v ožji izbor okoli 50 kandidatov za končno olimpijsko ekipo (približno 25 najboljših tekmovalcev s tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja in/ali približno 25 najboljših tekmovalcev s tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja). V primeru deljenja mest, se v ožji izbor lahko uvrsti več kot 25 tekmovalcev s tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja. Izmed vseh jih bomo na koncu in glede na zadnji izbirni preizkus, v olimpijsko ekipo izbrali šest (6).
  3. Kandidate povabimo na prve spomladanske priprave (proti koncu junija), ki so za vse, ki bi se želeli udeležiti prvega izbirnega preizkusa, obvezne.
  4. Po zaključenih spomladanskih pripravah se izvede prvi izbirni preizkus. Preizkus traja tri ure in kandidati za člane ekipe rešujejo naloge iz vseh treh naravoslovnih področij (fizika, kemija, biologija).
  5. V nadaljnji ožji izbor kandidatov za olimpijsko ekipo se uvrsti 12 učenk in učencev, ki so na prvem izbirnem preizkusu dosegli najboljše rezultate.
  6. V drugi polovici avgusta oziroma začetku septembra, organiziramo nove intenzivne priprave, ki se jih morajo izbrani kandidati obvezno udeležiti. 
  7. Po zadnjih pripravah (predvidoma konec septembra) organiziramo drugi izbirni preizkus, na katerem kandidati za člane ekipe zopet rešujejo naloge iz vseh treh naravoslovnih področij (fizika, kemija, biologija). Izbirni preizkus tekmovanje traja vsaj tri polne ure.
  8. V olimpijsko ekipo se uvrsti šest učenk oziroma učencev, ki so na drugem izbirnem preizkusu dosegli najboljši rezultat.
  9. Po izbiri ekipe, se v oktobru/novembru za člane olimpijske ekipe organizirajo tretje priprave, ki so za vse člane ekipe obvezne.

Letošnje leto bo olimpijada v Kijevu v Ukrajini.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2023. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2023.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2023.

egipčansko kēme - (črna) zemlja, grško χημεία: himia - umetnost (predelave) kovin, arabsko الخيمياء: al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja
Antonie Lavoisier, "oče sodobne kemije"
Atom helija