Rezultati

Tekmovanje za Preglova priznanja in plakete 2021

Dobitniki bronaste Preglove plakete v šolskem leti 2020/21. Plaketo prejme zgornja 1/5 udeležencev v posamezni tekmovalni skupini.
Za plaketo je bilo potrebno doseči v 1. letniku najmannj 26 točk, v 2. letniku 29 točk, v 3. letniku 37 točk in v 4. letniku 30,5 točke.

Dobitniki bronastega Preglovega priznanja v šolskem letu 2020/21. Priznanje prejme zgornja 1/5 udeležencev v posamezni skupini.
Za priznanje je bilo potrebno v 8. razredu doseči najmanj 43 toč in v 9. razredu 29,5 točke. 

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
Zasedli smo celo fakulteto