Rezultati

Tekmovanje za Preglova priznanja in plakete 2020

Dobitniki bronaste Preglove plakete 2020
Bronasto plaketu prejme tekmovalec,  ki je po svojih dosežkih v zgornji petini vseh tekmovalcev v državi v svoji skupini. V 1. letniku je bilo potrebnih 32 točk, v 2. letniku 28 točk, 3. letnik 56 točk in v 4. letniku 37 točk.

Dobitniki bronastega Preglovega priznanja 2020
Bronasto priznanje prejmejo vsi, ki so v 8. razredu dosegli na šolskem nivoju vsaj 36 točk in v 9. razredu 24 točk.

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
Zasedli smo celo fakulteto