Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2016/17

do 26.avgusta 2016
Regijsko izbirno tekmovanje
16. in 17. september 2016
Državno tekmovanje
 

 Pregled razpisanih tekmovalnih panog na državnem tekmovanju

- oranje na strnišču z dvo ali več brazdnim pligom
- oranje na ledini  z dvo ali večbrazdnim plugom

Predvidena globina oranja za krajnike in obračalne pluge je od 17 do 21. cm. (natančna informacija o globini bo dana na tekmovanju)
Traktor in plug zagotovi prijavitelj oz. tekmovalec.

Regijsko tekmovanje 

Termini za izvedbo regijskega tekmovanja

Regijska tekmovanja se mo rajo zaključiti do 26. avgusta 2016, ko je zadnji rok za prijavo na državno tekmovanje.
Potekajo v skladu s pravilnikom državnega tekmovanja.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi in lokacija državnega tekmovanja

26. avgust 2016 zadnji rok za prijavo
15. september 2016 popoldan uradni terning
16. september 2016 dopoldan drugi uradni trening

16. september 2016 tekmovanje ledine 
17. september 2016 tekmovanje strnišče

Tekmovanje poteka v Novem mestu.

Prijavnica na državno tekmovanje
Prijavnica za šole

Pravice in odgovornosti tekmovalcev

Na tekmovanju imajo pravico sodelovati vsi udeleženci, ki imajo opravljen izpit za vožnjo traktorja in se prijavijo v predvidenem roku,

Največje možno število tekmovalcev je 32. V primeru, da je prijavljenih več kot  32 tekmovalcev,  imajo prednost: 
- tekmovalca, ki tekmujeta tudi v ekipnem tekmovanju.  Organizator območnega tekmovanja praviloma prijavi ekipo, v kateri en tekmovalec tekmuje s plugom krajnikom in drugi z      obračalnim plugom,
- dva tekmovalca iz območij, kjer ni bilo izvedeno izbirno tekmovanje,
- po dva tekmovalca kot ekipa prijavljenih BTŠ  
- dva tekmovalca - ekipa domačinov državnega tekmovanja,
- tekmovalci posamezniki iz regij - območnih tekmovanj, na katerih je bilo udeleženo:

- od 20 do 30  tekmovalcev  -  en dodaten tekmovalec,

- od 30 do 40  tekmovalcev – dva dodatna tekmovalca,

- več kot 40 tekmovalcev – trije dodatni tekmovalci.

V primeru, da po prejšnjih kriterijih kvota ni izpolnjena, lahko tekmujejo tudi drugi prijavljeni posamezniki.

Organizator regijskega - območnega tekmovanja je dolžan obvestiti organizatorja, ZOTKS, o:

- kraju in času regijskega - območnega tekmovanja takoj po prejemu RAZPISA
- posredovati seznam in uvrstitev tekmovalcev  ter
- priložiti poimenski seznam sodelujočih sodnikov. 

 

Pomembno za sodnike

26. avgust 2016 zadnji rok za prijavo

16. september 2016 sestanek

Vsaka regija - območje in šola zagotovita po dva  sodnika z licenco v skladu s pravilnikom ter usposobljenega merilca globine in nadzornika parcele. Področje lahko z dovoljenjem komisije za kmetijstvo prijavi tudi sodnika z drugega območja. V primeru manjšega števila sodnikov, bo sodniško ekipo dopolnil organizator iz vrst sodnikov z veljavno licenco za sojenje na državnem tekmovanju.

Za vse prijavljene sodnike bo  sestanek - poenotenje sodniških kriterijev v petek, 16. 9. 2016 od 8.00 do 11.00Udeležba za vse prijavljene sodelujoče sodnike, globinomerce in nadzornike je obvezna

Naloge organizatorja

Organizator tekmovanja bo zagotovil parcele, uredil tekmovalni prostor, zagotovil preskrbo udeležencev s hrano in pijačo, zagotovil priznanja in nagrade  ter  druge obveznosti v zvezi z izvedbo tekmovanja.

Stroški

Stroške za tekmovalce (ekipo), sodnike, prevoz traktorjev in plugov, krije prijavitelj (območje, šola ali posameznik). 

Udeležba na svetovnem tekmovanju

Državno ekipo Slovenije za svetovno tekmovanje v oranju leta 2017 sestavljata najbolje uvrščena tekmovalca /tekmovalki v oranju s plugom krajnikom in obračalnim plugom, ki sta tekmovala v ekipnem tekmovanju. 

 

60. državno tekmovanje oračev in 22. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol
Nagrade za biotehniške šole