Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2018/19

do 19. avgusta 2021
Regijska izbirna tekmovanja
4. september 2021
Državno tekmovanje oračev Slovenije
 

 Pregled razpisanih tekmovalnih panog na državnem tekmovanju

- oranje na strnišču z dvo ali več brazdnim pligom
- oranje na ledini  z dvo ali večbrazdnim plugom

Predvidena globina oranja za krajnike in obračalne pluge je od 17 do 21. cm. Natančna informacija o globini bo dana na tekmovanju.
Traktor in plug zagotovi prijavitelj oz. tekmovalec.

Regijsko tekmovanje 

Termini za izvedbo regijskega tekmovanja

Regijska tekmovanja se morajo zaključiti do 19. avgusta 2021, ko je zadnji rok za prijavo na državno tekmovanje.
Regijska tekmovanja potekajo v skladu s pravilnikom državnega tekmovanja.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi in lokacija državnega tekmovanja

19. avgust 2021 – zadnji rok za prijavo
3. september 2021 – popoldan uradni terning
4. september 2021 – dopoldan uradni trening (pred začetkom tekmovalnega dela)
4. september 2021 – državno tekmovanje v oranju strnišča 
 

Celoten razpis

Tekmovanje bo potekalo v Bolehnečicih. PROGRAM TEKMOVANJA

Prijavnica za udeležbo na 64. državnem tekmovanju oračev Slovenije
Prijavnica za udeležbo na 26. državnem tekmovanju srednjih biotehničnih šol v oranju

Pravice in odgovornosti tekmovalcev

 • na tekmovanju imajo pravico sodelovati vsi udeleženci, ki imajo opravljen izpit za vožnjo traktorja in se prijavijo v predvidenem roku,
 • največje možno število tekmovalcev je 23,
 • v primeru, da je prijavljenih več kot 23 tekmovalcev, imajo prednost: tekmovalca, ki tekmujeta tudi v ekipnem tekmovanju. Organizator območnega tekmovanja praviloma prijavi ekipo, v kateri en tekmovalec tekmuje s plugom krajnikom in drugi z obračalnim plugom,
 • dva tekmovalca iz območij, kjer ni bilo izvedeno izbirno tekmovanje,
 • po dva tekmovalca kot ekipa prijavljenih BTŠ,
 • dva tekmovalca – ekipa domačinov državnega tekmovanja,
 • tekmovalci posamezniki iz regij – območnih tekmovanj, na katerih je bilo udeleženo:
 1. od 20 do 30 tekmovalcev – en dodaten tekmovalec,
 2. od 30 do 40 tekmovalcev – dva dodatna tekmovalca,
 3. več kot 40 tekmovalcev – trije dodatni tekmovalci.

V primeru, da po prejšnjih kriterijih kvota ni izpolnjena, lahko tekmujejo tudi drugi prijavljeni posamezniki.
Organizator regijskega – območnega tekmovanja je dolžan obvestiti organizatorja, ZOTKS, o:

 • kraju in času regijskega – območnega tekmovanja takoj po prejemu RAZPISA
 • posredovati seznam in uvrstitev tekmovalcev ter
 • priložiti poimenski seznam sodelujočih sodnikov.

 

Pomembno za sodnike

24. avgust 2021 zadnji rok za prijavo

3. septembra usposabljanje za nove sodnike (PRIJAVA)

4. september 2021 sestanek

 

Vsako regija – območje in šola zagotovita po dva sodnika z licenco v skladu s pravilnikom ter usposobljenega merilca globine in nadzornika parcele. Področje lahko z dovoljenjem komisije za kmetijstvo prijavi tudi sodnika z drugega območja. V primeru manjšega števila sodnikov, bo sodniško ekipo dopolnil organizator iz vrst sodnikov z veljavno licenco za sojenje na državnem tekmovanju.

Za vse prijavljene sodnike bo sestanek – poenotenje sodniških kriterijev predvidoma v soboto, 4. 9. 2021, ob 9.30. Udeležba za vse prijavljene sodelujoče sodnike, globinomerce in nadzornike, obvezna.

Naloge organizatorja

Organizator tekmovanja bo zagotovil parcele, uredil tekmovalni prostor, zagotovil preskrbo udeležencev s hrano in pijačo, zagotovil priznanja in nagrade ter druge obveznosti v zvezi z izvedbo tekmovanja.

Stroški

Stroške za tekmovalce (ekipo), sodnike, prevoz traktorjev in plugov, krije prijavitelj (območje, šola ali posameznik). 

Udeležba na svetovnem tekmovanju

Državno ekipo Slovenije za svetovno tekmovanje v oranju leta 2019 sestavljata najbolje uvrščena tekmovalca/tekmovalki v oranju s plugom krajnikom in obračalnim plugom, ki sta tekmovala v ekipnem tekmovanju. 

 

64. državno tekmovanje oračev
61. državno tekmovanje oračev in 23. državno tekmovanje srednjih biotehniških šol v oranju - ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
Obračalni plugi pred startom - strnišče - ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
Edino dekle Manca Zaverl - ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
61. državno tekmovanje oračev in 23. državno tekmovanje srednjih biotehniških šol v oranju - ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)