Koledar prireditev

Pomembnejše prireditve

AKTIVNOSTI IN KRAJ AKTIVNOSTI NA DRŽAVNI RAVNI šolsko tekmovanje državno tekmovanje
Državno tekmovanje iz oranja   13. in 14. 9. 2019
Tekmovanje iz znanja logike za osnovnošolce, izvedba po regijah, 22 lokacij po Sloveniji 26. 9. 2019 19. 10. 2019
Tekmovanje iz znanja logike za srednješolce in študente, Ljubljana 26. 9. 2019 9. 11. 2019
Tekmovanje iz znanja naravoslovja, Ljubljana 19. 11. 2019 25. 1. 2020
Timovo tekmovanje s papirnatimi letalci in tekmovanje z modeli drsalcev   februar 2020
Tekmovanje iz psihologije za dijake 16. 1. 2020 27. 3. 2020
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja, OŠ, 15 lokacij po Sloveniji 20. 1. 2020 4. 4. 2020
Računalniški pokal Logo, Vrtec Rogaška Slatina 14. 3. 2020 18. 4. 2020
Računalniško tekmovanje "Z miško v svet" za OŠ NIS, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 7. 1. 2020 12. 2. 2020
Računalniško tekmovanje "Z računalniki skozi okna" za OŠ NIS, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 7. 1. 2020 13. 2. 2020
Tekmovanje iz znanja biologije za srednješolce 23. 1. 2020 21. 3. 2020
Festival inovativnih tehnologij (FIT), Ljubljana različno za posamezna tekmovanja (januar) 7. 3. 2019
Računalniško programiranje (informatika-FIT), Maribor 9. 1. 2020 14. 3. 2020
Srečanje mladih raziskovalcev Pomurja – regijsko 23. 3. 2020  
Srečanje mladih raziskovalcev Podravja – regijsko 20. 3. 2020  
Državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, Novo mesto   17. 4. 2020
Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, SŠ, Ljubljana 9. 3. 2020 9. 5. 2020
Srečanje mladih tehnikov, OŠ NIS, Ljubljana regijsko tekmovanje 16. 4. 2020 8. 5. 2020
Tekmovanje Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov, Maribor regijsko tekmovanje 3. 4. 2020 16. 5. 2020
Državno srečanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota regijska – različno za posamezne regije 18. 5. 2020
Državno tekmovanje v modelarstvu regijska končana do 25. 5. 2020 6. 6. 2020