Koledar prireditev

Pomembnejše prireditve

AKTIVNOSTI IN KRAJ AKTIVNOSTI NA DRŽAVNI RAVNI šolsko tekmovanje državno tekmovanje
Državno tekmovanje iz oranja    
Tekmovanje iz znanja logike za osnovnošolce, izvedba po regijah, 22 lokacij po Sloveniji 24. 9. 2020 26. 3. 2021
Tekmovanje iz znanja logike za srednješolce in študente, Ljubljana 24. 9. 2020 25. 3. 2021
Tekmovanje iz znanja naravoslovja, Ljubljana 9. 3. 2021 7. 4. 2021
Timovo tekmovanje s papirnatimi letalci in tekmovanje z modeli drsalcev   februar 2020
Tekmovanje iz psihologije za dijake 14. 1. 2021 26. 3. 2021
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja, OŠ, 15 lokacij po Sloveniji 11. 3. 2021 13. 5. 2021
Računalniški pokal Logo, Vrtec Rogaška Slatina 12. 3. 2021 17. 4. 2021
Računalniško tekmovanje "Z miško v svet" za OŠ NIS, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 7. 1. 2021 15. 4. 2021
Računalniško tekmovanje "Z računalniki skozi okna" za OŠ NIS, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 7. 1. 2021 15. 4. 2021
Tekmovanje iz znanja biologije za srednješolce 21. 1. 2021 20. 3. 2021
Festival inovativnih tehnologij (FIT), Ljubljana različno za posamezna tekmovanja (januar) 5. 6. 2021
Računalniško programiranje (informatika-FIT), na daljavo 14. 1. 2021 12. 3. 2021
Srečanje mladih raziskovalcev Pomurja – regijsko 22. 3. 2021  
Srečanje mladih raziskovalcev Podravja – regijsko 19. 3. 2021  
Državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, Novo mesto   16. 4. 2021
Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete, SŠ, Ljubljana 11. 3. 2021 8. 5. 2021
Srečanje mladih tehnikov, OŠ NIS, Ljubljana regijsko tekmovanje 15. 4. 2021 7. 5. 2021
Tekmovanje Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov, Maribor regijsko tekmovanje 2. 4. 2021 29. 5. 2021
Državno srečanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota regijska – različno za posamezne regije 28. in 29. 6. 2021
Državno tekmovanje v modelarstvu regijska končana do 25. 5. 2021 12. 6. 2021