Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2016/17

7. april 2017
Regijsko izbirno tekmovanje
13. maj 2017
Državno tekmovanje

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na regijskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 8,5 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja (materiali, malice). Prispevek plačajo šole le za regijsko tekmovanje na podlagi prejetega računa, prijava pa velja kot naročilnica.  

Regijsko (izbirno) tekmovanje

20. 03. 2017 Zadnji rok za prijavo za tekmovanje (ZOTKiS.si)
7. 04. 2017 Tekmovanje (začetek po 12. uri)

Lokacije tekmovanja: 

 • pomurska regija (III. OŠ Murska Sobota)
 • podravska regija (OŠ Velika Nedelja)
 • celjska regija (III. OŠ  Celje)
 • dolenjska regija (OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični)
 • ljubljanska regija (OŠ n.h. Maksa Pečarja, Ljubljana)
 • gorenjska regija (OŠ Franceta Prešerna, Kranj)
 • notranjska regija (OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu)
 • primorska regija  (priključi notranjski)

Pregled razpisanih tekmovalnih področij in panog z omejitvami udeležbe na državnem tekmovanju (omejitve veljajo tudi za regijski nivo):

 • Konstruktorstvo:

  • K1 - Konstruiranje z Lego gradniki, za predšolske otroke in za učence prvega triletja OŠ
   največ 3 tekmovalci iz regije (po en tekmovalec v vsaki skupini)
  • K2 - Konstruiranje s poljubno konstrukcijsko zbirko, za učence drugega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
  • K3 - Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko ( Fischer, Lego,…), za učence tretjega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
  • K4 - Reševanje problema z elektronsko zbirko, za učence tretjega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
  • K5 - Načrtovanje s programom Cici CAD, za učence tretjega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
  • K6 - Modeliranje s programom Google SketchUp, za učence tretjega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
 • Tehnologija obdelav:

  • T1 - Izdelava izdelka iz papirja, za učence drugega triletja OŠ
   največ 2 tekmovalca iz regije
  • T2 - Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja, za učence tretjega triletja OŠ
   največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz regije
  • T3 - Izdelava izdelka iz umetne mase, za učence tretjega triletja OŠ
  • največ 2 tekmovalca iz regije
  • T4 - Izdelava izdelka iz kovine, za učence tretjega triletja OŠ
   največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz regije
  • T5 - Projektno delo (poleg izdelka vsebuje tudi kompleksno predstavitev), za učence tretjega triletja OŠ
   ni omejitev
 • D1 - Iz učenčeve domače delavnice
  ni omejitev

 • D2 – Razstava izdelkov šol
  največ dva predstavnika s šole, ki razstavlja

Pri vseh panogah učenci tekmujejo v enotni skupini razen pri K1, kjer tekmujejo v naslednjih treh skupinah:

 • predšolski otroci in 1. razred,
 • 2. razred,
 • 3. razred.

V panogah K1, K2, K3, K4, K5, K6, T1 in T3 učenci tekmujejo posamično.

V panogah T2 in T4 učenci tekmujejo ekipno, vsaka ekipa šteje dva tekmovalca.

V panogah T5 in D1 lahko učenci tekmujejo posamično ali v skupini z največ 3 učenci.

Podrobni opisi posameznih tekmovalnih panog in pravil ter kriterijev zanje so v priloženem dokumentu.

Šole prijavijo tekmovalce na regijsko tekmovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dosegljiv  na spletni strani ZOTKS www.zotks.si

 Državno tekmovanje

13. 05. 2017  Državno tekmovanje 

Državno tekmovanje bo potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Udeležijo se ga najboljši tekmovalci iz posamezne regije, v skladu z določbami iz poglavja »Tekmovalne skupine in pogoji za udeležbo na tekmovanju« v tem razpisu. 

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 26. in 27. členom Pravilnika o tekmovanju iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav. Podelitev priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma v juniju 2017. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila za prireditev. Najuspešnejši tekmovalci v skupinah zadnjega triletja OŠ prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2017.

Prvi trije, če so dobitniki zlatega priznanja, v posamezni skupini (razen K1, zaradi starostne omejitve) prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2017.

Tekmovanje Mladi tehnik za šole s prilagojenim programom

Razpis

 

Pravila