Rezultati državnega tekmovanja v KTO

Rezultati državnega tekmovanja v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav 2018

Dobitniki zlatega priznanja

Skupina Tekmovalec Mentor Šola priznanje
D1-Iz učenčeve domače delavnice Ambrož Paljk Tanja Čermelj Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina zlato
K1-Lego Tim Barišič Sonja Podboršek Osnovna šola Komenda Moste zlato
K1-Lego Gal Grabar Bojana Keršič Ružič Osnovna šola Gornji Petrovci zlato
K1-Lego Izak Sterle Helena Novak Obreza Osnovna šola heroja Janeza Hribarja zlato
K2-konstruktorstvo Miha Mastnak Mihaela Obrez Osnovna šola Slivnica pri Celju zlato
K2-konstruktorstvo Anže Lavrih Simona Smuk Osnovna šola Grm Novo mesto zlato
K3-reševanje problema Martin Matvoz Branka Mlinar Kreča Osnovna šola Braslovče zlato
K3-reševanje problema Gaj Lasič Marija Ločniškar Osnovna šola Pirniče zlato
K4-elektronika Martin Pusar Gorazd Šantej Osnovna šola Ig zlato
K5-CiciCAD Filip Krek Anica Podobnik Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas zlato
K6-SketchUp Christian Franc Brantuša Saša Silič JVIZ I. osnovna šola Rogaška Slatina zlato
K6-SketchUp Urban Kavkler Andrej Šafhalter Osnovna šola Anice Černejeve Makole zlato
T1-papir Urban Baš Tanja Remih Osnovna šola Frana Kranjca Celje zlato
T1-papir Jean Luc Turk Milica Šteger Osnovna šola Hudinja zlato
T1-papir Mitja Samotorčan Mateja Istenič Osnovna šola Horjul zlato
T1-papir Matjaž Šenk Tina Bohinc Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor zlato
T2-les Miha Kušar Andrej Novljan Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka zlato
T2-les Dane Jemc Andrej Novljan Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka zlato
T2-les Miha Mlakar Andreja Ravšelj Osnovna šola heroja Janeza Hribarja zlato
T2-les Jakob Ješelnik Andreja Ravšelj Osnovna šola heroja Janeza Hribarja zlato
T4-kovine Megi Sokač Anja Špiljar Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert zlato
T4-kovine Vojko Hysz Anja Špiljar Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert zlato
T4-kovine Andraž Snedec Tina Bohinc Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor zlato
T4-kovine Aljaž Križnar Tina Bohinc Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor zlato
T5-Projektno delo Domen Jenko Andreja Bečan Osnovna šola Vodice zlato
T5-Projektno delo Patrik Fabjan Andreja Bečan Osnovna šola Vodice zlato

Dobitniki srebrnega priznanja na tekmovanju konstruktorstva in tehnologij obdelave 2018

 

Rezultati državnega tekmovanja mladih tehnikov šol s prilagojenim programom 2018

Skupina Tekmovalec Mentor Šola priznanje
KOVINE Kujtim Kabashi Sonja Žitnik OŠ Helene Puhar zlato
KOVINE Damijan Napotnik Samo Frankovič CVIU Velenje srebrno
KOVINE David Damjanović Jasna Caiffa OŠ Kozara Nova Gorica srebrno
KOVINE Andrej Zakšek Slavko Lenaršič OŠ ROJE bronasto
KOVINE Kevin Črnigoj Vladimir Bačič OŠ Danila Lokarja Ajdovščina bronasto
KOVINE Danijel Fekonja Marija Kresal OŠ Mirna bronasto
TEKSTIL Tanja Grubar Tihomir Vidovič OŠ J.Levca Levstikov trg zlato
TEKSTIL Maruša Mikek Samo Frankovič CVIU Velenje zlato
TEKSTIL Lana Doplihar Janja Križnik OŠ 27. jullija zlato
TEKSTIL Sara Podgornik Jasna Caiffa OŠ Kozara Nova Gorica srebrno
TEKSTIL Hoxa Donita Mojca Markelj OŠ Brežice srebrno
TEKSTIL Tomaž Stropnik Gorazd Zagorščak OŠ Juričevega Drejčka Ravne srebrno
TEKSTIL Erik Matko Jan Čibej OŠ Ljubo Šercer Kočevje bronasto
TEKSTIL Nika Kenda Tina Rejec OŠ Franceta Bevka Tolmin bronasto
PAPIR Sandi Šarkezi Tihomir Vidovič OŠ J.Levca Levstikov trg zlato
PAPIR Karmen Fijačko Andreja Rek II. OŠ Žalec zlato
PAPIR Peter Glavan Marija Kresal OŠ Mirna srebrno
PAPIR Mia Ložar Meta Košir OŠ Roje srebrno
PAPIR Eva Pečar Vladimir Bačič OŠ Danila Lokarja Ajdovščina srebrno
PAPIR Matic Hvala Tina Rejec OŠ Franceta Bevka Tolmin bronasto
PAPIR Kenin Beganović Jan Čibej OŠ Ljubo Šercer Kočevje bronasto
PAPIR Vid Praprotnik Samo Frankovič CVIU Velenje bronasto
LES Žiga Gaolob Samo Frankovič CVIU Velenje zlato
LES Maks Petje Tihomir Vidovič OŠ J.Levca Levstikov trg srebrno
LES Žiga Fortuna Marija Kresal OŠ Mirna srebrno
LES Gregor Mlakar Milena Jereb OŠ Idrija bronasto
LES Nik Metelko Tina Rejec OŠ Franceta Bevka Tolmin bronasto
LES Alan Kajtazović Janez Korbar OŠ 27. jullija bronasto
LES Dejan Črpič Mojca Markelj OŠ Brežice bronasto
LEGO Žiga Šorli Tina Rejec OŠ Franceta Bevka Tolmin zlato
LEGO Jan Petek Andreja Rek II. OŠ Žalec zlato
LEGO Luka Jakopič Zoran Kvartič OŠ dr. Slavka Gruma zlato
LEGO Dani Krašna Tamara Srebot CIRIUS Vipava srebrno
LEGO Davorin Bergant Tihomir Vidovič OŠ J.Levca Levstikov trg srebrno
LEGO Danijel Brinc Peter Mravinec OŠ Milojke Šobar Nataše bronasto
LEGO Vid Tudja Beno Urbič III. OŠ Rogaška Slatina bronasto
CICI CAD Boxia Ji Samo Frankovič CVIU Velenje zlato
CICI CAD Blentina Sinani Slavko Lenaršič OŠ Roje zlato
CICI CAD Matija Batistič Žerjal Samo OŠ Kozara Nova Gorica srebrno
CICI CAD Anže Jarmšek Urban Leskovšek OŠ Glazija Celje srebrno
CICI CAD Jan Kepa Matjaž Bizilj OŠ Litija bronasto
OPP-Višja raven Simon Sirk Marija Kresal OŠ Mirna zlato
OPP-Višja raven Sabina Zakšek Zoran Kvartič OŠ dr. Slavka Gruma zlato
OPP-Višja raven Veronika Verboten Irena Pečovnik OŠ V parku Slovenjske Konjice srebrno
OPP-Višja raven Urška Dolar Andreja Rek II. OŠ Žalec srebrno
OPP-Višja raven Jaka Šircelj Vanda Kočar Junkar OŠ J.Levca Levstikov trg srebrno
OPP-Višja raven Jan Fabbro Žerjal Samo OŠ Kozara Nova Gorica bronasto
OPP-Višja raven Mateja Bogovič Maša Rihter OŠ dr. Mihajla Rostoharja bronasto
OPP-nižja raven Anja Golčer Samo Frankovič CVIU Velenje zlato
OPP-nižja raven Jan Košir Vesna Keše OŠ Jela Janežiča zlato
OPP-nižja raven David Bratič Marjeta Rožič OŠ Dragutina Ketteja Novo mesto srebro
OPP-nižja raven Jakob Oblak Meta Košir OŠ Roje srebro
OPP-nižja raven Manca Seuček Jan Čibej OŠ Ljubo Šercer Kočevje bronasto
OPP-nižja raven Florijan Krevh Luka Popič III. OŠ Slovenj Gradec bronasto
Vsem dobitnikom priznanj čestitamo!