Nov koledar tekmovanj iz znanj

Novica iz dne 23.11.2020

Nov koledar tekmovanj iz znanj

V ZOTKS smo v septembru uspešno izvedli 35. šolsko tekmovanje iz znanja logike za učence in dijake ter dokončali v lanskem šolskem letu začeto Srečanje mladih raziskovalcev.

Sprejeti vladni ukrepi za zaustavitev širjenja epidemije kovid-19 so prinesli popolno zaprtje šol in s tem nezmožnost regularne izvedbe tekmovanj. Pomemben element verodostojnosti rezultatov je nadzor nad reševanjem nalog  in izvedbo tekmovanja. Tekmovanja na daljavo pri velikem številu tekmovalcev  tega žal ne omogočajo.

Zamika datumov posamičnih tekmovanj (logike in naravoslovja), oz. novih datumov, v današnji situaciji ni mogoče napovedati. Zato bo najprej potrebno počakati na vrnitev otrok in dijakov v šole in se z drugimi organizatorji uskladiti glede odpadlih terminov tekmovanj. Razmisliti bo potrebno tudi o možnosti, da se posamezna tekmovanja zaključijo tudi v času šolskih počitnic. Oblikovati bo potrebno nov koledar tekmovanj.

Pričakujemo pa tudi odziv in bolj zavzeto sodelovanje MIZŠ in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS pri reševanju nastale situacije.

O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali.

Bodimo optimisti!

Šolski koledar 2020/2021; Vir: SVIZ
Datum: 
ponedeljek, 23. November 2020