Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2017/18

28. september 2017
Šolsko izbirno tekmovanje
21. oktober 2017
Državno tekmovanje za osnovne šole
11. november 2017
Državno tekmovanje za srednje šole in študente

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 1,5 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, prijava pa velja kot naročilnica. Študenti lahko plačajo prispevek na dan tekmovanja ob registraciji, če bodo sodelovali tudi pri delu tekmovalne komisije so opravičeni plačila prispevka.

Priprave na tekmovanje

Spletno mesto z nalogami ....

Za pripravo tekmovalcev je priporočena uporaba naslednjih knjig: 

small_logika 3-del.JPG small_uspeh1.jpg small_sifre_0.jpg small_poznate naslov.jpg small_5logika1_0.jpg small_logika4.jpg
Zbirka nalog s tekmovanj iz logike

( III. del)

ZOTKS in Logika

 

Uspeh

Marija Ahčin

Šifre, uganke in zarota

Logika

Poznate naslov te knjige

Logika

 

Naloge iz logike

(V. del)

ZOTKS

Naloge iz logike

(IV. del)

ZOTKS

 

Vse knjige, je mogoče naročiti na ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana. Javni zavodi morajo ob naročilu poslati naročilnico s številko.

Šolsko (izbirno) tekmovanje

Seznam šol po področjih z označenimi organizatorji

26. 09. 2017 Zadnji rok za prijavo za tekmovanje (ZOTKiS.si) 
28. 09. 2017 Tekmovanje (začetek med 12:30 – 13:30h)
6. 10. 2017 Zadnji rok za vpis rezultatov – OŠ (ZOTKiS)
6. 10. 2017 Zadnji rok za vpis rezultatov – SŠ (ZOTKiS)

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. 

Navodila za vpis rezultatov najdete na spletni strani ZOTKS.si v poglavju Mentorji.

Priporočilo mentorjem: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Osnovne šole

21. 10. 2017 Tekmovanje (09:30h)

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

P01 OŠ Vide Pregarc P12 OŠ Frana Roša Celje
P02 OŠ Karla Destovnika Kajuha P13 OŠ Dobje
P03 OŠ Domžale P14 OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj
P04 OŠ Dobrepolje P15 OŠ Gornji Grad
P05 OŠ Brezovica pri Ljubljani P16 OŠ Staneta Žagarja, Lipnica
P06 OŠ n.h. Rajka Hrastnik P17 OŠ ŠCvetka Golarja, Škofja Loka 
P07 OŠ Selnica ob Dravi P18 OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
P08 OŠ Tabor I Maribor P19 OŠ Miroslava Vilharja Postojna
P09 OŠ Olge Meglič Ptuj P20 OŠ Loka Črnomelj
P10 OŠ dr. Jožeta Pučnika P21 OŠ Jurija Dalmatina  Krško
P11 OŠ Druga OŠ Slovenj Gradec P22             OŠ Beltinci

 

Srednje šole

11. 11. 2017 Tekmovanje (10:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

Študenti

PRIJAVNICA (prijave zaključene)

20. 10. 2017 Rok za prijavo (mija.kordez@zotks.si)
11. 11. 2017 Tekmovanje (08:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado

Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.
V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za logiko lahko v ožji izbor povabi tudi največ trideset drugih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali na državnem tekmovanju in so izkazali posebne sposobnosti za reševanje lingvističnih nalog.
ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti do 1. decembra ter jih pozove, da do 15. decembra na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli pripravljalne naloge, ki jih rešujejo samostojno. Reševanje nalog je obvezno in komisija lahko kandidate, ki ne bodo redno reševali nalog ter pravočasno posredovali rezultatov, izloči iz nadaljnjega izbora.

Za kandidate bodo predvidoma v januarju organizirane skupne priprave, o natančnem datumu in lokaciji (praviloma je to Filozofska fakulteta v Ljubljani) bodo pravočasno obveščeni.Po pripravah bodo sledile domače naloge, ki jih bodo kandidati v dogovorjenih terminih prejeli na svoj elektronski naslov.

Izbirni test bo v marcu 2018 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu  bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja.

Organizator 16. lingvistične olimpijade v letu 2018 je Češka.Potekala bo od 26. do 30. julija v Pragi. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje utemeljil svoje odgovore pri nalogah z razlago.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za logiko o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2018. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila na prireditev. 
Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.
Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2018.
Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2018.