Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2016/17

29. september 2016
Šolsko izbirno tekmovanje
22. oktober 2016
Državno tekmovanje za osnovne šole
12. november 2016
Državno tekmovanje za srednje šole in študente

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 1,5 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, prijava pa velja kot naročilnica. Študenti lahko plačajo prispevek na dan tekmovanja ob registraciji, če bodo sodelovali tudi pri delu tekmovalne komisije so opravičeni plačila prispevka.

Priprave na tekmovanje

Spletno mesto z nalogami ....

Za pripravo tekmovalcev je priporočena uporaba naslednjih knjig: 

small_logika 3-del.JPG small_uspeh1.jpg small_sifre_0.jpg small_poznate naslov.jpg small_5logika1_0.jpg small_logika4.jpg
Zbirka nalog s tekmovanj iz logike

( III. del)

ZOTKS in Logika

 

Uspeh

Marija Ahčin

Šifre, uganke in zarota

Logika

Poznate naslov te knjige

Logika

 

Naloge iz logike

(V. del)

ZOTKS

Naloge iz logike

(IV. del)

ZOTKS

 

Vse knjige, je mogoče naročiti na ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana. Javni zavodi morajo ob naročilu poslati naročilnico s številko.

Šolsko (izbirno) tekmovanje

Seznam šol po področjih z označenimi organizatorji

27. 09. 2016 Zadnji rok za prijavo za tekmovanje (ZOTKiS.si) 
29. 09. 2016 Tekmovanje (začetek med 12:30 – 13:30h)
7. 10. 2016 Zadnji rok za vpis rezultatov – OŠ (ZOTKiS)
7. 10. 2016 Zadnji rok za vpis rezultatov – SŠ (ZOTKiS)

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. 

Navodila za vpis rezultatov najdete na spletni strani ZOTKS.si v poglavju Mentorji.

Priporočilo mentorjem: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Osnovne šole

22. 10. 2016 Tekmovanje (09:30h)

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

P01 OŠ Kašelj P12 OŠ Griže
P02 OŠ Medvode P13 OŠ Franja Malgaja, Šentjur
P03 OŠ Domžale P14 OŠ Vransko - Tabor
P04 OŠ Ig P15 OŠ Blaža Arniča, Luče
P05 OŠ Idrija P16 OŠ Staneta Žagarja, Lipnica
P06 OŠ Gradec P17 OŠ Škofja Loka - Mesto
P07 OŠ Janka Padežnika Maribor P18 OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
P08 OŠ Borcev za severno mejo P19 OŠ Antona Šibelja-Stjenka, Komen
P09 OŠ Gorišnica P20 OŠ Frana Metelka, Škocjan
P10 OŠ Rače P21 OŠ Bizeljsko
P11 OŠ Prva OŠ Slovenj Gradec P22             OŠ III Murska Sobota

 

Srednje šole

12. 11. 2016 Tekmovanje (10:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

Študenti

PRIJAVNICA

20. 10. 2016 Rok za prijavo (mija.kordez@zotks.si)
12. 11. 2016 Tekmovanje (08:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado

Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.
V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za logiko lahko v ožji izbor povabi tudi največ trideset drugih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali na državnem tekmovanju in so izkazali posebne sposobnosti za reševanje lingvističnih nalog.
ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti do 1. decembra ter jih pozove, da do 15. decembra na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli pripravljalne naloge, ki jih rešujejo samostojno. Reševanje nalog je obvezno in komisija lahko kandidate, ki ne bodo redno reševali nalog ter pravočasno posredovali rezultatov, izloči iz nadaljnjega izbora.

Za kandidate bodo predvidoma v januarju organizirane skupne priprave, o natančnem datumu in lokaciji (praviloma je to Filozofska fakulteta v Ljubljani) bodo pravočasno obveščeni.Po pripravah bodo sledile domače naloge, ki jih bodo kandidati v dogovorjenih terminih prejeli na svoj elektronski naslov.

Izbirni test bo v marcu 2017 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu  bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja.

Lokacija 15. lingvistične olimpijade za leto 2017 je Irska. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje utemeljil svoje odgovore pri nalogah z razlago.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za logiko o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2017. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila na prireditev. 
Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.
Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2017.
Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2017.

Gostitelj naslednje olimpijade je Irska.