Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2019/20

26. september 2019
Šolsko izbirno tekmovanje
19. oktober 2019
Državno tekmovanje za osnovne šole
9. november 2019
Državno tekmovanje za srednje šole in študente

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 1,5 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, prijava pa velja kot naročilnica. Študenti lahko plačajo prispevek na dan tekmovanja ob registraciji, če bodo sodelovali tudi pri delu tekmovalne komisije so opravičeni plačila prispevka.

Priprave na tekmovanje

Spletno mesto z nalogami ....

Za pripravo tekmovalcev je priporočena uporaba naslednjih knjig: 

small_logika 3-del.JPG small_uspeh1.jpg small_sifre_0.jpg small_poznate naslov.jpg small_5logika1_0.jpg small_logika4.jpg
Zbirka nalog s tekmovanj iz logike

( III. del)

ZOTKS in Logika

 

Uspeh

Marija Ahčin

RAZPRODANO

Šifre, uganke in zarota

Logika

RAZPRODANO

Poznate naslov te knjige

Logika

 

Naloge iz logike

(V. del)

ZOTKS

Naloge iz logike

(IV. del)

ZOTKS

 

Knjige, je mogoče naročiti na ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana. Na zalogi ni več knjig Uspeh in Šifre uganke in zarota.Javni zavodi morajo ob naročilu poslati naročilnico s številko.

1. zbirka nalog

2. zbirka nalog  sta v elektronski obliki 

Šolsko (izbirno) tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Seznam šol po področjih z označenimi organizatorji

24. 09. 2019 Zadnji rok za prijavo na tekmovanje (ZOTKiS.si) 
26. 09. 2019 Tekmovanje (začetek med 12:30 – 13:30h)
4. 10. 2019 Zadnji rok za vpis rezultatov – OŠ (ZOTKiS)
4. 10. 2019 Zadnji rok za vpis rezultatov – SŠ (ZOTKiS)

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. 

Navodila za vpis rezultatov najdete na spletni strani ZOTKS.si v poglavju Mentorji.

Priporočilo mentorjem: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.
POZOR: V pravilniku je spremenjen procent točk, ki ga mora doseči zmagovalec na šolskem nivoju, za napredovanje na državni nivo.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ

19. 10. 2019 Tekmovanje (09:30h)

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

Območje   Šola – gostiteljica

 

P01 OŠ Prule P12 OŠ Dobrna
P02 OŠ Miška Kranjca P13 OŠ Hruševec Šentjur
P03 OŠ Domžale P14 OŠ Prebold
P04 OŠ dr. Antona Debeljaka P15 OŠ Rečica ob Savinji
P05 OŠ Log Dragomer P16 OŠ Antona Tomaža Linharta
P06 OŠ Šmartno P17 OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
P07 OŠ Prežihovega Voranca Maribor P18 OŠ Šempas
P08 OŠ Tabor I P19 OŠ Lucija
P09 OŠ Breg P20 OŠ Drska Novo mesto
P10 OŠ Kajetana Koviča Poljčane P21 OŠ Adama Bohoriča Brestanica
P11 OŠ Mislinja P22             OŠ Sveti Jurij

 

Pomembni datumi državnega tekmovanja za SŠ in študente

9. 11. 2019 Tekmovanje (10:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

 

Študenti

PRIJAVNICA (prijave zaključene)

20. 10. 2019 Rok za prijavo 
9. 11. 2019 Tekmovanje (08:00h Fakulteta za elektrotehniko LJ)

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado

Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.
V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za logiko lahko v ožji izbor povabi tudi največ trideset drugih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali na državnem tekmovanju in so izkazali posebne sposobnosti za reševanje lingvističnih nalog.
ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti do 2. decembra ter jih pozove, da do 16. decembra na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli pripravljalne naloge, ki jih rešujejo samostojno. Reševanje nalog je obvezno in komisija lahko kandidate, ki ne bodo redno reševali nalog ter pravočasno posredovali rezultatov, izloči iz nadaljnjega izbora.

Za kandidate bodo predvidoma v januarju organizirane skupne priprave, o natančnem datumu in lokaciji (praviloma je to Filozofska fakulteta v Ljubljani) bodo pravočasno obveščeni. Po pripravah bodo sledile domače naloge, ki jih bodo kandidati v dogovorjenih terminih prejeli na svoj elektronski naslov.

Izbirni test bo v marcu 2020 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu  bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja.

Organizator 18. lingvistične olimpijade v letu 2020 je predvidena Latvija. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje utemeljil svoje odgovore pri nalogah z razlago.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za logiko o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2020. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila na prireditev. 
Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.
Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2020.
Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2020.