Razpis

Ključni datumi v šolskem letu 2021/22

23. september 2021
Šolsko izbirno tekmovanje
16. oktober 2021 
Regijsko tekmovanje za osnovne šole
6. november 2021 
Državno tekmovanje za osnovne in srednje šole ter študente
 

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem tekmovanju je tudi obveza šole, da pri prijavi plača prijavnino v višini 1,5 € (plus DDV) za udeležence od 1. od 7. razreda, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. 

Za učence 8. in 9. razreda ter dijake srednjih šol, prijavnine NI.

Priprave na tekmovanje

Spletno mesto z nalogami ....

Za pripravo tekmovalcev je priporočena uporaba naslednjih knjig: 

small_logika 3-del.JPG small_uspeh1.jpg small_sifre_0.jpg small_poznate naslov.jpg small_5logika1_0.jpg small_logika4.jpg
Zbirka nalog s tekmovanj iz logike

( III. del)

ZOTKS in Logika

 

Uspeh

Marija Ahčin

RAZPRODANO

Šifre, uganke in zarota

Logika

RAZPRODANO

Poznate naslov te knjige

Logika

 

Naloge iz logike

(V. del)

ZOTKS

Naloge iz logike

(IV. del)

ZOTKS

 

Knjige, je mogoče naročiti na ZOTKS, Zaloška 65, Ljubljana. Na zalogi ni več knjig Uspeh in Šifre uganke in zarota.Javni zavodi morajo ob naročilu poslati naročilnico s številko.

1. zbirka nalog

2. zbirka nalog  sta v elektronski obliki 

Šolsko (izbirno) tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

Seznam šol po področjih 

21. 09. 2021 Zadnji rok za prijavo na tekmovanje (ZOTKiS.si) 
23. 09. 2021 Tekmovanje (začetek med 12:30 – 13:30h)
1. 10. 2021 Zadnji rok za vpis rezultatov – OŠ (ZOTKiS)
1. 10. 2021 Zadnji rok za vpis rezultatov – SŠ (ZOTKiS)

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. 

Priporočilo mentorjem: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.
POZOR: Nov pravilnik tekmovanja.

Regijsko tekmovanje za OŠ

Po pravilniku poteka regijsko za 8. in 9. razrede ter državno za 7. razred OŠ hkrati na vseh regijah.

Pomembni datumi regijskega tekmovanja za OŠ

16. 10. 2021

 

Tekmovanje (9h)

 

Območje   Šola – gostiteljica Območje   Šola – gostiteljica
P01 OŠ Polje P12 OŠ Vojnik
P02 OŠ Spodnja Šiška P13 OŠ Dramlje
P03 OŠ Domžale P14 OŠ Šempeter
P04 OŠ Stična P15 OŠ Mozirje
P05 OŠ heroja Janeza Hribarja P16 OŠ Šenčur
P06 OŠ Šmartno P17 OŠ Žiri
P07 OŠ Angela Besednjaka Maribor P18 OŠ Vipava
P08 OŠ Slava Klavora Maribor P19 OŠ Lucija
P09 OŠ Majšperk P20 OŠ Trebnje
P10 OŠ Franca Lešnika Vuka P21 OŠ Boštanj
P11 OŠ Prežihovega Voranca Ravne P22             OŠ Kajetana Koviča Radenci

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja za OŠ, SŠ in študente

6. 11. 2021 Tekmovanje (10h)

Tekmovanje bo tradicionalno potekalo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Študenti

PRIJAVNICA  (odprta do vključno 29.10.)

19. 10. 2021      Rok za prijavo 

Način in merila za izbor ekipe za mednarodno lingvistično olimpijado

Vsi dijaki, ki sodelujejo na državnem tekmovanju iz logike in lingvistike, imajo možnost sodelovanja na mednarodni lingvistični olimpijadi v istem šolskem letu, če izpolnijo pogoje za uvrstitev nanjo.
V ožji izbor za olimpijsko ekipo se uvrsti po deset najboljših tekmovalcev in tekmovalk 3. in 4. letnikov iz zaključnega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za logiko lahko v ožji izbor povabi tudi največ trideset drugih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali na državnem tekmovanju in so izkazali posebne sposobnosti za reševanje lingvističnih nalog.
ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v ožji izbor za olimpijsko ekipo, o tem obvesti do 2. decembra ter jih pozove, da do 16. decembra na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru, v nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli pripravljalne naloge, ki jih rešujejo samostojno. Reševanje nalog je obvezno in komisija lahko kandidate, ki ne bodo redno reševali nalog ter pravočasno posredovali rezultatov, izloči iz nadaljnjega izbora.

Za kandidate bodo predvidoma v januarju organizirane skupne priprave, o natančnem datumu in lokaciji (praviloma je to Filozofska fakulteta v Ljubljani) bodo pravočasno obveščeni. Po pripravah bodo sledile domače naloge, ki jih bodo kandidati v dogovorjenih terminih prejeli na svoj elektronski naslov.

Izbirni test bo v marcu 2022 na Filozofski fakulteti, o natančnem datumu  bodo tekmovalci pravočasno obveščeni. Izbirni test bo podoben testu z olimpijade glede na obseg in čas reševanja.

Organizator 19. lingvistične olimpijade v letu 2022 je otok Man od 25. do 29. julija. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov na izbirnem testu dosegla enako število točk, bo višje uvrščeni kandidat tisti, ki bo po strokovni presoji komisije bolje utemeljil svoje odgovore pri nalogah z razlago.

V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Odločitev Komisije ZOTKS za logiko o olimpijski ekipi je dokončna.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2022. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila na prireditev. 
Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.
Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2022.
Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2022.

Otok Man.