Mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla 2016

Rogla od 3. do 9. julija 2016 20 udeležencev

Sem pravi/a?

Če imaš 13 ali več let, te zanima svet raziskovanja, želiš raziskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster ali pa te zanima življenje v travniških sadovnjakih, hitro izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled in kopanje v bazenu, udeleženci pa boste imeli tudi možnost za različne športne dvoboje.

Kaj bomo počeli?

OGLEJTE SI KRATEK NAPOVEDNIK!

Tudi letos bo v sklopu tabora bo delo potekalo v različnih skupinah:

 • geološka skupina,
 • ornitološka skupina,
 • botanična skupina in
 • skupina za travniške sadovnjake.

V primeru lepega vremena bomo izvedli tudi nočni lov na metulje, udeležili pa se bomo tudi delavnice peke kruha. Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).

Geološka skupina

Naši cilji bodo:

 1. Spoznavanje in usposabljanje v nekaterih tehnikah prepariranja mineralov in fosilov, ki bodo najdeni v času trajanja tabora. Ker nekaterih vrst kamnin na predvidenem raziskovalnem območju ni pričakovati, bo poznavanje tehnik prepariranja potekalo na vzorcih, ki jih bo priskrbel mentor tabora.
 2. Pregled lokacij mineralov in fosilov, ki so bile vključene v raziskovanja že v dosedanjih taborih. Terensko delo je predvideno predvsem na lokacijah kjer so aktivni kamnolomi, ter zato obstaja možnost novih najdb.
 3. Iskanje morebitnih novih lokacij, ki so nastale zaradi gradbenih in podobnih posegov v okolje na celotnem ozemlju občine Zreče. Pri terenskem delu se predvideva, da se pregledajo številne gozdne ceste, ki do sedaj v terensko delo še niso bile vključene.
 4. Letos je predvideno, da se več časa nameni tudi spoznavanju načinov uporabe domačih kamnin v gradbene in druge namene.
 5. Dopolnjevanje nastajajoče kamninske zbirke kamnin, mineralov in fosilov, ki postopoma nastaja skozi vse tabore na Rogli in je razstavljena v hotelu Planja.

Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Ornitološka skupina

Udeleženci se bodo na začetku seznanili z načini določevanja ptic kot osnovo za nadaljnje delo v ornitologiji in v ostalih področjih biologije in ekologije.  Po teoretični seznanitvi se bodo udeleženci preizkusili v praktičnem prepoznavanju vrst.

Terensko delo bomo izvajali predvsem na ovršju Pohorja. Zanimale nas bodo predvsem združbe ptic v gozdovih na različnih lokacijah. Zbrane podatke bomo po zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili.

Namen in cilji skupine bodo predvsem:

 • spoznavanje in izvajanje osnovnih metod in tehnik dela v ekologiji,
 • priučiti se rokovanja z različnimi določevalnimi ključi in pripomočki (daljnogled, teleskop, foto oprema...),
 • spoznavanje ekoloških zahtev različnih vrst,
 • spoznavanje terenskega dela,
 • urjenje v kritični presoji dejstev in interpretaciji rezultatov raziskovalnega dela

Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Botanična skupina

V botanični skupini se bomo seznanili z najpogostejšimi rastlinskimi družinami in se jih naučili prepoznavati, tudi s pomočjo določevalnih ključev. Ogledali si bomo gozdne rezervate v okolici in popisali rastlinske vrste, ki rastejo v njih, naučili se bomo tudi prepoznavati različne tipe lišajev. Posvetili se bomo tudi barjem in prilagoditvam rastlin na specifične razmere. Izmerili bomo nekatere fizikalno kemijske parametre, ki so značilni za barja. Popisali bomo vrste na travnikih, spoznavali bomo okrasne rastline po vrtovih. Spoznali bomo posledice prisotnosti tujerodnih vrst v naravnem okolju. Spoznali bomo nekatere pogoste zdravilne rastline in nabrali zelišča za čaj.

Namen in cilji skupine bodo:

 • spoznati najpogostejše rastline na raziskovanem področju,
 • spoznavanje dela terenskih botanikov (popisovanje rastlinskih vrst, popisni listi, kartografske mreže…),
 • naučiti se prepoznavati najpogostejše rastlinske družine,
 • naučiti se uporabe določevalnih ključev in botanične literature,
 • poznati namen in pravilno izvesti nekatere meritve fizikalno kemijskih parametrov okolja.

Mentorica skupine bo Helena Lesar.

Skupina za travniške sadovnjake

V  preteklosti so travniški sadovnjaki  predstavljali pomemben del podeželja. Sadje in sadni izdelki so predstavljali pomembno hrano za preživetje na kmetijah. Travniški sadovnjaki  so predstavljali tudi življenjski prostor ljudem, živini, pticam in drugim koristnim živalim ter dajali prijazen videz  vasem. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so travniški sadovnjaki izgubljali na pomenu in so počasi propadali. V današnjem času se znova zavedamo širšega pomena travniških sadovnjakov in starejših sort jabolk. Z novimi prijemi  jim želimo dati nove vsebine in jih ohraniti. Tega se zavedajo tudi v občini Zreče,  ki podpirajo delovanje skupine za travniške sadovnjake.  Naloga skupine  bo, da  se udeleženci seznanijo s travniškimi sadovnjaki,  naredijo oceno stanja travniških sadovnjakov na območju  Pohorja,  spoznavajo  dela pri oskrbi  in se seznanijo s  primeri dobrih sadjarskih praks.

Cilji dela skupine za travniške sadovnjake:

 • da se udeleženci seznanijo z  značilnostmi in pomenom  travniških sadovnjakov,  spoznajo  njihovo vlogo v prostoru,  biotsko pestrost rastlinskega in živalskega sveta, tradicijo in gospodarski pomen nekoč in danes,
 • da z  raziskovalnim delom  odkrivajo  pomen  nasadov, značilnosti, življenje v krošnjah in tleh, značilnosti sadnih vrst in sort  ter spoznavajo pomen sadja in sadnih izdelkov v prehrani.
 • da v s stiku s kmetovalci  spoznajo pogoje življenja na kmetijah, razvojne vizije kmetij ter pestrosti  in posebnosti sadjarske pridelave.

Mentor skupine bo Janez Gačnik.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v sobe, zaščita pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisača, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek,  manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji.

Kje bomo spali?

V mladinskem prenočišču Jelka ali hotelu Brinje na Rogli. Točno lokacijo bomo naknadno sporočili prijavljenim.

Koliko nas bo?

Največ 20 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unior d.d. Program Turizem, Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do torka, 14. 6. 2016. Prijave sprejemamo izključno preko spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete TUKAJ.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 110,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Za izvedbo tabora sta Občina Zreče in Sklada za naravo Pohorje namenila še dodaten vir financiranja, zaradi česar je za udeležence zagotovljen nižji prispevek.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Poročila s prejšnjih taborov:

ROGLA 2015 - ROGLA 2015- poročilo.pdf

ROGLA 2014 - Mladinski interdisciplinarni RT Rogla 2014 - porocilo.pdf

ROGLA 2013 - Interdisciplinarni MRT Rogla 2013 - poročilo.pdf

ROGLA 2012 - Interdisciplinarni MRT Rogla 2012 - poročilo.pdf

ROGLA 2011 - Interdisciplinarni MRT Rogla 2011 - poročilo.pdf

 

 

 

 

Datum: 
ponedeljek, 18. April 2016