Nagradni natečaj 2021 ali Bitka domiselnih

Tekmovanje v razvoju in izdelavi katapulta žogice za namizni tenis

ZOTKS in Audax skupaj razpisujeta nagradni natečaj z naslovom Bitka domiselnih. Natečaj bo služil kot izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v 3D programiranju, ki ga najdete na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije (https://www.zotks.si/tehnologije/razpis). Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali ekipe do 3 oseb, ki izdelajo parametrični 3D CAD model, ki bo podlaga za izdelavo fizičnega modela katapulta (oboje lastne izdelave in modeliranja).

Kdo se lahko prijavi?

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol ter dijaki srednjih šol. Prijavo opravi mentor v programu ZOTKiS in na strani podjetja Audax. Vsi poslani prispevki morajo biti izdelani brez neposredne pomoči tretjih oseb (zaposleni v podjetjih, starši…). Dovoljena je posredna pomoč in usmeritev mentorjev v šolah. Gornja meja prijavljenega je manj kot 20 let.

Zahtevane lastnosti modela katapulta

 • Velikost modela je omejena. V delujočem stanju ne sme presegati navidezne kocke velikosti 250 x 250 x 250 mm.
 • Domet katapulta naj bo med 4 in 6 m.
 • Model naj ima možnost prilagoditve moči in naklona izstrelitve žogice.
 • Izvedeno mora biti varno proženje mehanizma (izstrelitve) – z razdalje minimalno 1 m.
 • Predvideni  materiali oziroma način izdelave so lahko:
  o 3D tisk (kosi so lahko lepljeni). Material ne sme biti kovina.
  o Les (kosi so lahko lepljeni).
 • Kot vir energije je dovoljena guma ali elastika oziroma mehanika sestava samega. Jeklene vzmeti, pletenice, stisnjen zrak in podobna sredstva niso dovoljena.
 • Kovina je dovoljena le za uporabo kot standardni vezni element (vijaki,matice, podložke…).
 • Pritrdišče katapulta na podlago je določeno

Zahtevane lastnosti 3D CAD parametričnega modela katapulta

• 3D model katapulta izdelan z uporabo kateregakoli odprtokodnega, brezplačnega oz licenčno
   podprtega programskega paketa za parametrično 3D modeliranje (PTC Creo Parametric, Onshape, Solidworks, NX…).
• Model naj ima možnost prilagoditve moči in naklona izstrelitve žogice.
• Brezplačno študentsko različico Creo lahko preneseš na povezavi (https://ti.audax.si/creo-za-dijake-in-studente ).

Ocenjevanje in izbor za državno tekmovanje

Na državno tekmovanje se bo uvrstilo prvih 10 posameznikov ali ekip iz natečaja Bitka domiselnih.

Ocenjuje se:

 • Predstavitev prispevka komisiji.
 • Teoretični izračun dometa modela

Izbor najboljših bo potekal v dveh delih:

1.del, ki šteje za izbor sodelovanja na državnem tekmovanju v 3D programiranju sestavljajo:

 • Predstavitev prispevka komisiji ( V živo ali prek Zooma)

o Ekipa (lahko samo en član) predstavi nalogo komisiji na svojem prenosniku z lastno programsko opremo. Max 10 minut.
o Ocenjevali bomo:

▪ Izvirnost 3D modela oziroma konstrukcije, mehanizem za proženje in pristop k izzivu.
▪ Možnost dimenzijskega prilagajanja modela (sprememba variable na geometrijo).
▪ Masne lastnosti modela (ujemanje z realno maso izdelka, gostota), foto realistična podoba, animacija, mehanizem, trdnostna analiza celotnega katapulta ali pa le posameznega dela (roka) in podobno.
▪ Estetski izgled (replike iz zgodovine itd…).

Dodatne točke prejmejo udeleženci, ki za svoj model pripravijo teoretični izračun dometa. Slednji bo služil tudi v 2. delu tekmovanja, kjer bodo dodaten točke podeljene tistim, ki so z izračunom najbolje predvideli realni domet fizičnega katapulta.  Pri izdelavi izračuna si lahko pomagate s programi kot je npr. Mathcad.  

2. Del: Finalno tekmovanje s fizičnimi modeli katapulta in določitev zmagovalca izpelje Audax na dan svoje zaključne prireditve in podelitve nagrad na način, ki je opisan na njihovi strani.

Način in rok prijave

Na natečaj se je mogoče prijaviti do 24. decembra 2020. Ob prijavi se predloži skico idejne zasnove konstrukcije katapulta. Celotni projekt mora biti zaključen in oddan do 12. februarja 2021. Vse podrobnosti o oddaji prejmejo prijavljeni naknadno.

Nagradni natečaj 2021 - BITKA DOMISELNIH. Rok za prijavo je 24.12.2020.