Raziskovalni tabor Rogla 2020

Novica iz dne 2.4.2020

Raziskovalni tabor Rogla 2020

Rogla od 5. do 11. julija 2020 16 udeležencev

Kdo lahko pride?

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja ptic, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster, raziskovati gozdove in sadovnjake, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje v bazenu, podali se bomo tudi na Pot med krošnjami in Škratovo učno pot, izvedli nočni lov na metulje udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Kaj bomo počeli?

Oglej si KRATEK NAPOVEDNIK ali pa posnetek s tabora ROGLA 2019 in ROGLA 2018.

Tudi letos bo v sklopu tabora delo potekalo v različnih skupinah:

V primeru lepega vremena bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. 

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).
 

Opis posameznih skupin

Arhitekturna skupina - SKUPINA JE POLNA

Arhitekturna skupina bo na območju tabora v občinah Oplotnica in Zreče pripravila pregled izbranih znamenj, ki so navedeni v registru kulturne dediščine. Delo bo zajemalo terensko delo, analizo in pripravo arhitekturnega posnetka izbranega znamenja. V namen priprave posnetka bomo izvedli meritve, skiciranje in risanje detajlov, ki se bodo uporabili za digitalizacijo posnetka. V sklopu delavnice se bomo seznanili s procesom izdelovanja posnetka, osvojili osnovno terminologijo na področju kulturne dediščine, osnove programa AutoCAD, skiciranja in akvarelne tehnike.

Mentorica skupine bo Barbara Lečnik.

Botanična skupina - SKUPINA JE POLNA

Posvetili se bomo spoznavanju rastlinskih vrst in primerjavi vrst na različnih rastiščih. Pogledali si bomo prilagoditve rastlin na različna rastišča. Pregledali bomo rastline visokih barij, iglastih in mešanih gozdov, gojenih  in negojenih travnikov. Pri prepoznavanju rastlin se bomo naučili uporabljati določevalne ključe. Izdelali bomo tudi svoj določevalni ključ, v katerega bomo vključili svoje botanične skice. Da si bomo rastlinske vrste zapomnili, bo vsak član izdelal svoj herbarij. Lotili se bomo izdelave svojega mila, ki ga bo vsak opremil s svojo najljubšo rastlino. Ob pripravi zeliščnega čaja, bomo spoznali tudi zdravilne rastline, ki rastejo na območju Rogle. S pomočjo poskusov bomo ugotavljali kako izgleda DNK v celicah, iz koliko barv je zgrajeno zeleno barvilo v rastlinah ipd. Med terenskim delom bomo našli tudi nekaj časa za opazovanje rastlinskih opraševalcev, kot so metulji, čebele in nekatere druge žuželke.

Mentorica skupine bo Tina Fabijan.

Geološka skupina

Geološka skupina je v okviru raziskovalnega tabora več let zbirala kamnine, minerale in fosile z območja občine Zreče, kar bomo letos z novimi primerki na terenskem delu še dopolnili in nato uredili za postavitev stalne razstave v hotelu Planja. Tako bomo pridobili znanja s področja geologije, predvsem tistega dela, ki je povezan z delom na terenu, načine prepoznavanja in prepariranja kamnin ter tudi njihovo pripravo kot razstavne eksponate. To so predvsem takšne vsebine, ki niso v šolskih programih.

Delo geološke skupine bo letos obsegalo tudi ogled in dokumentiranje geoloških, geomorfoloških ter podobnih vsebin na celotnem območju Pohorja, kar bo služilo kot del gradiva za pripravo tematske zloženke.  Predvideva se zelo dinamično terensko delo z ogledom številnih skrivnostnih kotičkov po širnem še vedno precej skrivnostnem Pohorju.

Cilji geološke skupine na letošnjem taboru so sledeči:

  • uvodoma spoznati napotke za terensko delo pri geologiji in s tem povezano osnovno literaturo. Dobti informacije za pripravo, izvedbo in nato tudi preparatorska dela povezana z nabranimi vzorci kamnin, mineralov in fosilov,
  • na terenu se ponovno ogleda že poznane lokacije kamnin, mineralov in fosilov, predvsem tiste, kjer potekajo različna dela, saj se s tem odpirajo možnosti odkritja novih do sedaj še ne poznanih primerkov,
  • iskanje geoloških, geomorfoloških ter podobnih vsebin na celotnem območju Pohorja,
  • spoznavanje uporabe domačih kamnin in drugih naravnih surovin na Pohorju,
  • dopolnitev že obstoječe kamninske zbirke mineralov, kamnin in fosilov, ter njena dokončna postavitev v hotelu Planja.

Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Ornitološka skupina

Delo v ornitološki skupini bo potekalo v dveh delih. Prvi del bo predstavljalo terensko delo, kjer bomo zbirali različne kvalitativne in kvantitativne podatke o pticah. Seznanili se bomo z osnovnimi metodami ter tehnikami terenskega dela (npr. različnimi oblikami popisov), si pridobivali spretnosti v rokovanju z različnimi pripomočki (daljnogled, teleskop, fotoaparat), ki se uporabljajo pri terenskem delu. Prav tako se bomo naučili uporabljati različne ključe za določevanje živali (slikovne, dihotomne).  Zbrane podatke bomo obdelali v kabinetu.

Kabinetno delo predstavlja drugi del, kjer se bomo spoznavali in tudi urili v obdelavi in vrednotenju podatkov dobljenih na terenu. Pri tem bomo razvijali kritično in logično mišljenje ter se navajali na osnovne tehnike kabinetnega dela. Pripravljali bomo tudi sprotna poročila, ki bodo zajemala vse elemente značilne za poročila o raziskovalnem delu. Zadnji dan tabora bomo poročila strnili v končno poročilo.

Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v sobe, zaščita pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisača, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji. Pri pakiranju imej v mislih predvsem to, da je na Rogli tudi poleti lahko precej hladno (tudi okrog 10 °C).

Kje bomo spali?

V bungalovih oziroma kapacitetah Brinje na Rogli.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Koliko nas bo?

Največ 16 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Občine Oplotnica in Pot med krošnjami Pohorje d.o.o.

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 22. junija 2020. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 120,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Za izvedbo tabora so Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje in Občina Oplotnica namenili še dodaten vir financiranja, zaradi česar je za udeležence zagotovljen nižji prispevek.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Poročila s prejšnjih taborov:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Datum: 
četrtek, 2. April 2020