Navodila za delo s prijavnim sistemom

Novica iz dne 31.8.2015

Navodila za delo s prijavnim sistemom

Pregled pogojev za prijavo na tekmovanje

Za prijavo na tekmovanje mora biti šola registrirana v informacijskem sistemu ZOTKiS, v šolo pa včlanjen najmanj skrbnik šole in poljubno število mentorjev.
Za prijavo na katero koli tekmovanje šteje, če je v prijvnici vsaj en učenec.

Registracija šole

V nov sistem ZOTKiS so bile iz starega prenesene vse šole in njihovi skrbniki, ki so bili vpisani v prejšnjem sistemu.
Skrbniki naj pri prvem vstopu preverijo podatke šole, jih dopolnijo in morebiti zamenjajo z novimi. Kartica organizacije mora biti urejena,
da lahko izvajamo vse dogodke in izdajamo priznanja ter potrdila..
Za vse ostale mentorje in dijake je potreben ponovni vnos oziroma uvoz v sistem.
Stari vstopni podatki niso primerni za nov sistem.
 

Dodajanje mentorjev in tekmovalcev v ZOTKiS

Podrobna navodila za uvoz uporabnikov

Za uvoz mentorjev ali učencev šole morate najprej pravilno pripraviti uvozno datoteko. Vsa podrobna navodila so vam na voljo v sistemu pod uvoz uporabnikov1.jpg

Na desni strani so podrobna navodila uvoza s primeri izpolnjene tabele za mentorje in za učence.
medium_uvoz uporabnikov3_0.jpg

 

Če ste zadovoljni s pripravljeno tabelo, zaženete uvoz le te. Ne  pozabite! Ob koncu uvoza boste lahko prenesli datoteko z začasnimi gesli uporabnikov.
V kolikor se vam pri uvozu kateri od zapisanih v seznamu obarva, pomeni da ni bil uvožen v sistem. V seznamu se vam izpiše, za kakšno napako gre. Z dvoklikom na vrstico, napako lahko v seznamu popravite. Lahko pa ima ta uporabnik že svoj račun. To preverite pri zavihku Uporabniki.

Za posamezno tekmovanje skrbnik določi vodjo tekmovanja. Ostale vloge in opravila v sistemu so:

Opravilo Skrbnik šole Vodja tekmovanja Učitelj
Ustvarjanje enega uporabnika DA DA NE
Izbris uporabnika DA NE NE
Uvoz uporabnikov DA DA NE
Prijava na tekmovanje v svojem imenu DA DA DA
Prijava na tekmovanje v imenu drugega učitelja DA DA NE
Odjava lastnih prijav DA DA DA
Odjava prijav drugih učiteljev DA DA NE
Vnos rezultatov na šolskem tekmovanju DA DA NE
Vpogled v rezultate svojih tekmovalcev DA DA DA
Vpogled v rezultate celotne šole DA DA NE

Prijave na šolsko tekmovanje 

 Kratka navodila za prijavo:

  1. po vstopu v sistem najprej preverite kateri učenci so že vpisani v bazo vaše šole (Uporabniki)
  2. učence, ki jih še ni v sistemu, jih uvozite (Uvoz uporabnikov)
  3. medium_tekmovanja1_0.jpgko imate v bazi vaše šole vse učence, odprite prijavnico (Tekmovanja)
  4. učence prijavljate po tekmovalnih skupinah  tako, da njihovo ime samo obkljukate
  5. oddano prijavo lahko pogledate pod Ogled prijav 
  6. v primeru napačne prijave, le to lahko uredite z dvoklikom na ime, nato Uredi in ne pozabite shraniti.

Pomembno

Prosimo, da pazljivo navajate podatke o e-poštnih naslovih (e-poštni naslov šole naj bo res e-poštni naslov šole, e-poštni naslov skrbnika šole oziroma mentorja pa njegov lastni e-poštni naslov), saj se nanje pošiljajo različne informacije v zvezi s prijavami v sistem. 

 

Datum: 
ponedeljek, 6. December 2021