Mladinsko raziskovalno delo

Mladinsko raziskovalno delo poteka že več kot 50 let. Razvilo se je iz projekta Gibanje znanost mladini, ki je in še vedno prispeva k pridobivanju znanj, ta pa pomagajo pri oblikovanju mladih. Ti gledajo na svet bolj samozavestno, razmišljajo ustvarjalno in kritično, oblikujejo svoja stališča in poiščejo argumente zanje. Mladi se tako že desetletja lahko na različnih področjih uvajajo v praktično in teoretično raziskovalno delo.