NE - financiranje tekmovanj iz znanja

Novica iz dne 27.2.2018

NE - financiranje tekmovanj iz znanja

Pred dobrimi tremi leti je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) po desetletni tradiciji sofinanciranja tekmovanj iz znanj udeležbo na mednarodnih olimpijadah in sofinanciranje drugih tekmovanj preneslo na Zavod za šolstvo.

Zavod je avgusta 2016 objavil dvoletni razpis. Na tem razpisu so uspeli prijavitelji s 67 tekmovanji.

ZOTKS je pridobila sofinanciranje za 20 dogodkov v Sloveniji in tujini, v skupni višini 52.481,20 EUR za šolsko leto 2015/16.

Vsa ta tekmovanja imajo dolgoletno tradicijo, kemija več kot 50 let, računalništvo in tehnika preko 40 in logika preko 30…

Ne malo smo bili presenečeni, ko smo na istem razpisu, brez spremenjenih pogojev za leto 2016/17, prejeli po elektronski pošti (26. 10. 2017) zavrnitev za sofinanciranje naslednjih tekmovanj: Tekmovanje iz znanja kemije za učence za Preglova priznanja, Tekmovanje iz znanja logika za učence, dijake in študente ter Tekmovanje iz naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol.

Kljub pritožbi, vpogledu v razpisno dokumentacijo in zahtevam za dodatna pojasnila, nam še danes ni jasno, zakaj je do te drastične spremembe ob enakih pravilih, organizaciji in stroških lahko prišlo.

Za vsa ta tekmovanja in udeležbo na sedmih olimpijadah v šolskem letu 2016/17, na katerem je sodelovalo preko 50.000 tekmovalcev, smo prejeli samo 21.471,24 EUR.

O naših prizadevanjih, da pridemo zadevi do dna, smo sproti obveščali pristojno ministrstvo in druge.

Podobno zavrnitev so doživela tudi tekmovanja, ki jih organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA). Zavrnili so jim: Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, Tekmovanje iz razvedrilne matematike, Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike in Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

Zavod za šolstvo je s to potezo degradiral skoraj vsa tista tekmovanja, ki med učitelji, profesorji, učenci, dijaki in javnostjo uživajo največji ugled. Če bo pri teh odločitvah ostalo, za priznanja o posebnih dosežkih ne bo več štelo znanje na področju matematike, kemije, logike, naravoslovja, temveč povsem druge stvari.

V DMFA in ZOTKS se s tem nočemo in ne želimo sprijazniti, zato od odgovornih ljudi na MIZŠ pričakujemo, da se bodo v to zgodbo poglobili in popravili, kar je popraviti potrebno.

V prilogah objavljamo gradiva, ki smo jih naslovili na ministrico.

Pismo ministrici

Prilogi k pismu

NE, sofinanciranju tekmovanj z najdaljšo tradicijo.
Datum: 
torek, 27. Februar 2018