Odziv ZOTKS na očitke Zavoda RS za šolstvo, povezane z ukinitvijo sofinanciranja tekmovanj iz znanj za mlade

Novica iz dne 26.3.2018

Odziv ZOTKS na očitke Zavoda RS za šolstvo, povezane z ukinitvijo sofinanciranja tekmovanj iz znanj za mlade

Spodaj si lahko preberete odziv Zveze za tehnično kulturo Slovenije na očitke Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, povezane z ukinitvijo sofinanciranja tekmovanj iz znanj za mlade.

Poleg tega je ZOTKS 12. januarja 2018 ZRSŠ zaprosila za pojasnilo njihovih postopkov dodeljevanja javnih sredstev na podlagi dvoletnega javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letih 2015–2017. Do danes odgovora s strani predsednika komisije Andreja Novaka in zavoda še niso prejeli, zato ZRSŠ ponovno prosijo za pojasnila in odgovor.

Obenem si lahko na tej povezavi preberete tudi izjavo in obrazložitev Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije v zvezi z ukinitvijo sofinanciranja določenih tekmovanj s strani ZRSŠ-ja. Na tej povezavi pa najdete njihovo poročilo o porabi namenskih sredstev za tekmovanja v letu 2017.

Za vse dodatne informacije in pojasnila so vam na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije in Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije na voljo.

Odziv Zveze za tehnično kulturo Slovenije na očitke Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, povezane z ukinitvijo sofinanciranja tekmovanj iz znanj za mlade

Dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), je na konferenci za novinarje, ki je potekala 16. marca 2018, izjavil:

  1. da imajo pri sofinanciranju tekmovanj zavrnjena društva dovolj sredstev iz kotizacij za izpeljavo tekmovanj.
  2. Poleg tega je Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) očital, da se predloženi računi stroškov zveze, ki jih je ta posredovala na ZRSŠ, ne nanašajo na izvedbo tekmovanj in posledično torej ZOTKS ni upravičena do sofinanciranja tekmovanj.

V ZOTKS, kjer imamo že 65-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike, se z izrečenimi trditvami in očitki direktorja ZRSŠ-ja nikakor ne strinjamo, zato v nadaljevanju podajamo svoj odziv, saj je direktor javnost zavajal z nepopolnimi podatki.

Odgovor na prvo izjavo ZRSŠ-ja:

Samo s pobranimi kotizacijami društva tekmovanj ne bi mogla izpeljati v celoti. Stroški izvedbe tekmovanj bistveno presegajo seštevek prejetih kotizacij in sredstev, dobljenih na razpisu.

ZOTKS je na razpis prijavila 20 dogodkov za vrtčevske otroke, osnovno- in srednješolce, študente in mentorje. Tekmovanja potekajo na različnih stopnjah – od šolskih tekmovanj do državnega in mednarodnega tekmovanja –, poleg tega pa je treba kriti tudi stroške za odhod najboljših tekmovalcev na olimpijade po vsem svetu. Stroški tako nastajajo na vseh ravneh izvedbe tekmovanj.

V šolskem letu 2016/2017 se je vseh 20 tekmovanj udeležilo 50.365 mladih iz Slovenije. ZOTKS je pobirala kotizacijo samo na 7 tekmovanjih in prejel 79.126 €, stroški vseh 20 tekmovanj pa so znašali 243.504,06 €. Skupni podatki so v naslednji tabeli:

  Skupaj Vrednost na tekmovalca
Število udeležencev na tekmovanjih ZOTKS v šolskem letu 2016/2017 50.365  
Število tekmovanj, ki jih ZOTKS prijavlja na razpis ZRSŠ-ja 20  
Število tekmovanj, za katere ZOTKS prejme kotizacijo 7  
Prejete kotizacije od 7 tekmovanj 79.126,00 € 1,57 €
Stroški vseh 20 tekmovanj 243.504,06 € 4,83 €
Sofinanciranje tekmovanj pod okriljem ZOTKS s strani ZRSŠ-ja za šolsko leto 2016/2017 21.471,24 € 0,43 €

 

Poleg tega opozarjamo, da je ZOTKS samo od pobranih kotizacij v proračun plačala 17.497,72 € DDV. Če bi vodili še evidenco vseh vplačanih davkov in prispevkov na plačane račune za izvedbo tekmovanj, bi se pokazalo, da ZOTKS v javne blagajne vplača večkratnik na razpisu pridobljenih sredstev (Kdo tu koga podpira?).

Odgovor na drugo izjavo ZRSŠ-ja:

ZRSŠ je zelo arbitrarno in brezprizivno odločal o upravičenosti in neupravičenosti stroškov, ki jih je v obračun predložila ZOTKS.

Zavrnjeni računi vsebujejo stroške za spletno gostovanje, stroške dela in poslovanja, poštne stroške, stroške za telefonske storitve, ki so potrebne za izpeljavo tekmovanj, stroške prehrane otrok na tekmovanjih, stroške pošiljanje priznanj za tekmovanje iz logike in druge. Poudarjamo, da je ZRSŠ račune, ki se nanašajo na te stroške, zavrnil kot neupravičene. Vsi ti stroški nastanejo pri izpeljavi tekmovanj, česar se ZRSŠ dobro zaveda, saj enake stroške priznava nekaterim organizatorjem tekmovanj in tudi sebi.

Primeroma ZRSŠ zavrača račun za poštne storitve za oktober 2016, češ da iz njega ni razvidno, da in v kolikšni meri se ti računi nanašajo na tekmovanje iz logike. Zavod ima načeloma prav. Vendar pa je njihova zahteva, da bi vse poštne storitve, povezane s posameznim tekmovanjem, evidentirali čez celo leto birokratska in nesmiselna (pošiljanje računov, nalog, gradiv, priznanj, potrdil za mentorje itd.), zato je v preteklih letih veljalo, kot predvideva tudi obrazec za poročanje, da lahko podamo en mesečni račun za celo leto in to v mesecu, ko imamo največ poštnih storitev, povezanih s tem tekmovanjem. Znotraj tega računa se je tako znašla tudi postavka za sožalno brzojavko (8,08 €) in svečo (5,45 €) za preminulim zunanjim sodelavcem ter tako postala naslovna tema o razsipnem in neupravičenem trošenju proračunskega denarja.

Čakanje na odgovor ZRSŠ-ja že od 12. januarja

12. januarja 2018 smo ZRSŠ zaprosili za pojasnilo njihovih postopkov dodeljevanja javnih sredstev na podlagi dvoletnega javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letih 2015–2017. Do danes odgovora s strani predsednika komisije Andreja Novaka in zavoda še nismo prejeli, zato ZRSŠ na tem mestu ponovno prosimo za pojasnila in odgovor. Vsa vprašanja so še vedno aktualna ter terjajo odgovor in pozornost javnosti. V tem času je pozitivno samo to, da ministrica posluša te pripombe ter skuša redefinirati in natančneje opredeliti pravila igre.

Datum: 
ponedeljek, 26. Marec 2018