Redna letna skupščina in priznanja ZOTKS

Novica iz dne 30.6.2020

Redna letna skupščina in priznanja ZOTKS

Redna letna skupščina in priznanja ZOTKS

V največji predavalnici Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je v sredo, 24. 6. 2020, potekala redna letna skupščina ZOTKS. Skupščina je bila predvidena že sredi marca, vendar je bila zaradi že znanih ukrepov prestavljena.

Obravnavali in sprejeli smo letno vsebinsko in finančno poročilo za delovanje ZOTKS v preteklem letu ter strateški načrt dela za tekoče leto.

Ob koncu smo že tradicionalno podelili priznanja ZOTKS posameznicam in posameznikom, organizacijam in drugim organom, ki s svojim delovanjem nadpovprečno prispevajo k razvoju tehnične kulture, raziskovalnega dela in znanosti ter tako zelo veliko prispevajo k uveljavljanju vizij in ciljev Zveze. Podelili smo bronasta, srebrna in zlata priznanja ter najvišje priznanje, tj. častni znak ZOTKS. Letošnja prejemnika častnega znaka sta Srečko Štajnbaher in Iztok Zrinski.

Fotografije so vam na voljo na tej povezavi.

Seznam vseh prejemnikov je naveden spodaj, tukaj pa je dostopen seznam vseh prejemnikov priznanj od vključno 2005 do danes.

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

 

ČASTNI ZNAK

Srečko Štajnbaher
Častni znak 2020 za dolgoletno delo na področju mladinskega raziskovalnega dela.

Srečko Štajnbaher je po izobrazbi profesor geografije in zgodovine, po poklicu in srcu pa naravovarstvenik in kulturo-varstvenik.Je vodja ene od sedmih območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in skozi to funkcijo vodi varstvo dediščine na severovzhodnem delu Slovenije.Pri svojem delu je hiter in učinkovit in odlično sodeluje z lokalnimi oblastmi, saj ima skorajvso dediščino na tem območju s pomočjo občin razglašeno za spomenike. Je tudi predsednik Slovenskega konservatorskega društva, ki skrbi za strokovno povezanost konservatorjev.Srečko rad spoznava tudi naravno in kulturno dediščino tujih dežel, saj vsako leto z daljšega potovanja prinese vtise in fotografije, ki jih nesebično deli na svojih potopisnih predavanjih.Pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije Srečko Štajnbaher že več kot 35 let aktivno sodeluje pri projektu Mladini prijazna znanost, kjerbo letos organiziralin vodil že svoj 50. mladinski raziskovalni tabor. Njegovih taborov seje od leta1985 udeležilo 984 mladih raziskovalcev, z njimi je delal 387 strokovnih mentorjev. K delu z mladimi je zmeraj znal pritegniti mentorje, ki so na svojih področjih priznani strokovnjaki, zato imajo rezultati dela skupin na raziskovalnih taborih vedno tudi uporabno vrednostza lokalno in širšo javnost. Jubilejni 50. mladinski raziskovalni tabor bo letos vodil na Rogli in vse skupine so že polno zasedene, saj se mladi radi vračajo na tabore več let zapovrstjo. Srečko Štajnbaher je človek z veliko energije, odločen in premočrten, ki zna zagovarjati svoja stališča. Vse dela dobro in s srcem. Častni znak muizročamo ob jubilejnem 50. raziskovalnem taboru in verjamemo, da bo s svojim delom nadaljevaldo naslednjih jubilejev.

Iztok Zrinski
Častni znak 2020 za dolgoletno delo na področju tehnične kulture.

Praktično ne ostaja področje delovanja Zveze za tehnično kulturo, na katerem Iztok Zrinski ne bi pustil svoje sledi.Modelar iz šolskih let se je kasneje vključil kot sodnik in organizator pri letalskih modelarjih in brodo-modelarjih, tako na regijski ravni, kot tudi državnih tekmovanjih. Pomemben je tudi njegov prispevek na tekmovanjih konstruktorjev, kjer kot arhitekt mlade na področju lego gradnikov spodbuja k kreativnim rešitvam in ustreznega odnosa do dojemanja ter kreiranja bivanja in okolja. Njegovim nasvetom zmeraj z zanimanjem prisluhnejo tudi mentorice in mentorji.Iztok Zrinski je od ustanovitve regionalnega centra ZOTKS v Pomurju predsednik različnih strokovnih komisij na regijskem in državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.Od samega začetka je tudi član organizacijskega odbora festivala IZUM, kjer tudi vodi strokovno komisijo za oceno razstave ustvarjalnosti.Ob naštetih aktivnosti je med drugim tudi predsednik Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota. Prav Iztok je zaslužen, da se soboška ZOTKA lahko nadeja novi zgradbi, katero je prav on tudi idejno zasnoval.Iztok Zrinski je že več kot štirideset let predan viziji ZOTKS in kot prostovoljec svoje poslanstvo opravlja na način, da je zgled in spodbuda številnim mladim. Slednje zmeraj spodbuja z njemu lastno hudomušnostjo, marsikateremu izkušenemu pa z nastavljenim ogledalom daje misliti o pomenu tehnične kulture v družbi.

ZLATO PRIZNANJE

 • dr. Andrej Godec
 • Dušan Kotnik
 • dr. Milan Ambrožič
 • Peter Sekolonik
 • Radioklub "Krško"
 • Radioklub Triglav
 • Krka,  d. d., Novo mesto

SREBRNO PRIZNANJE

 • Andrej Vrbec
 • Bojan Jandrašič
 • dr. Ivanka Huber
 • Marjana Draksler
 • Marko Šifrar
 • dr. Matej Črepinšek
 • Mojmir Mosbruker
 • Peter Vrčkovnik
 • Suzana Vešligaj
 • Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
 • Šolski center Celje
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

BRONASTO PRIZNANJE

 • Andrej Trojer
 • Darko Kolar
 • dr. Marko Jakovac
 • dr. Simon Ülen
 • Gregor Podviz
 • dr. Iztok Bončina
 • dr. Iztok Tomažič
 • Marina Horvat
 • Zlatko Triller
Častni znak - Srečko Štajnbaher
Častni znak - Iztok Zrinski
Nagrajenci ZOTKS
Datum: 
torek, 30. Junij 2020