Skupščina in priznanja ZOTKS

Novica iz dne 10.3.2017

Skupščina in priznanja ZOTKS

Včeraj je v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekala redna letna skupščina ZOTKS. Obravnavali in sprejeli smo letno vsebinsko in finančno poročilo za delovanje ZOTKS v preteklem letu ter strateški načrt dela za tekoče leto. Poleg tega se je ZOTKS pridružila nova članica, in sicer Ustanova Slovenska znanstvena fundacija.

Ob koncu smo že tradicionalno podelili tudi priznanja ZOTKS posameznicam in posameznikom, organizacijam in drugim organom, ki s svojim delovanjem nadpovprečno prispevajo k razvoju tehnične kulture. Podelili smo bronasta, srebrna in zlata priznanja ter najvišje priznanje, tj. častni znak ZOTKS. Letošnji prejemniki častnega znaka so Ladislav Čatar, Roman Vaupotič in dr. Vito Hazler. Poleg tega smo podelili še priznanja članom slovenskih modelarskih ekip za dosežene rezultate na svetovnem in evropskem prvenstvu. Seznam vseh prejemnikov je naveden spodaj, tukaj pa je dostopen seznam vseh prejemnikov priznanj od vključno 2005 do danes.

 

ČASTNI ZNAK   

Ladislav Čatar  
za dolgoletno delo na področju tehnične kulture

Roman Vavpotič
za dolgoletno delo na področju tehnične kulture

dr. Vito Hazler 
za dolgoletno delo na področju mladinskega raziskovalnega dela

 

ZLATO PRIZNANJE 

 

SREBRNO PRIZNANJE   

 

BRONASTO PRIZNANJE

 

PRIZNANJA ČLANOM SLOVENSKIH MODELARSKIH EKIP ZA DOSEŽENE REZULTATE NA SVETOVNEM IN EVROPSKEM PRVENSTVU

Iskrene čestitke vsem!

 

Datum: 
petek, 10. Marec 2017