Organi ZOTKS

Kot društvo v javnem interesu ZOTKS deluje v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, ki določa tudi sestavo njenih notranjih organov in njihovega delovanja. Delovanje ZOTKS je javno. Za formalno in vsebinsko delovanje ZOTKS so odgovorni člani s statutom določenih organov društva ter strokovne komisije in strokovno-razvojni svet. Pri delu z mladimi upoštevamo smernice za varstvo otrokovih pravic in pravila obnašanja za osebe, ki so v stiku z mladoletnimi osebami.

Predsednik upravnega odbora

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik E-pošta

Podpredsednika upravnega odbora

prof. dr. Janez Bešter E-pošta

Rado Stojanovič E-pošta

Glavni tajnik

Jožef Školč E-pošta

Člani upravnega odbora

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, predsednik

dr. Janez Bešter, podpredsednik
Rado Stojanovič, podpredsednik
Jožef Školč, glavni tajnik
mag. Roman Rep
Gabrijela Hladnik
dr. Robert Repnik
Mark Pleško
Aleš Žitnik

Člani nadzornega odbora

Tone Hrovat, predsednik

Bogdan Urbar
Zoran Brezigar

Člani častnega razsodišča

Roman Vavpotič
dr. Simona Klemenčič
Andrej Jus

Nadomestni člani častnega razsodišča

Boris Vuga
Geza Farkaš
Aleš Krusič

Letno poročilo ZOTKS in članic

Vsako leto ZOTKS objavi poročilo o delu v predhodnem letu. V poročilo vključujemo tudi predstavitev dela članic.

Članice svoja poročila vsako leto oddajo do 18. januarja na tem obrazcu.

Letna poročila

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letna skupščina Zveze za tehnično kulturo Slovenije