Priznanja ZOTKS

Zveza za tehnično kulturo Slovenije podeljuje priznanja ZOTKS posameznikom, organizacijam, organom in skupnostim, ki s svojim delovanjem nadpovprečno prispevajo k razvoju tehnične kulture na širšem območju njene organiziranosti in izpolnjujejo še druge pogoje.

Predlog za podelitev priznanj

Predloge za podelitev priznanj v skladu s pravilnikom društva oddajo najkasneje do konca januarja na tem obrazcu.

Prejemniki priznanj ZOTKS

Od leta 2005 pa do danes smo s priznanjem nagradili delo in prispevek več kot 320 posameznic, posameznikov ali organizacij.

Častni znak ZOTKS

Častni znak ZOTKS prejmejo posamezniki za dolgoletne izredne zasluge pri organiziranju, vodenju in delovanju ZOTKS in njenih članic, za druge izjemne prispevke pri razvoju tehnične kulture ter ob življenjskih in delovnih jubilejih.

Prejemnika častnega znaka 2023

Zlato priznanje ZOTKS

Zlato priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije, ki so s svojim aktivni delom in sodelovanjem v zadnjih desetih letih nadpovprečno prispevali k napredku tehnične kulture, izvedbi aktivnosti in razvoju ZOTKS in njenih članic.

Prejemniki priznanja 2023

 

 • Vesna Pleterski
 • dr. Darko Dolenc
 • Daniel Divjak
 • ddr. Ivan Rihtarič
 • Igor Pate
 • Grm Novo mesto - Center biotehnnike in turizma
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
 • Osnovna šola Velika Nedelja

Srebrno priznanje ZOTKS

Srebrno priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije, ki so s svojim aktivnim delom in sodelovanjem v aktivnostih v zadnjih petih letih dosegli pomembne rezultate pri organiziranju, vodenju in delovanju ZOTKS in njenih članic in s tem dali znatnejši prispevek k njenemu razvoju. To priznanje lahko prejme tudi posameznik za enkratni uspeh ali prispevek, ki ima za članico ali ZOTKS dolgoročnejši pomen oziroma vrednost.

Prejemniki priznanja 2023

 • Marko Šajnovič
 • Marjeta Gradišnik Mirt
 • Nataša Marčič
 • Damijan Vodušek
 • dr. Blaž Zmazek
 • Saša Ogrizek
 • dr. Lara Lusa
 • Marjan Jenko
 • Miha Kozjek
 • dr. Matej Zadravec
 • Marko Glušič
 • Matej Sinic

Bronasto priznanje ZOTKS

Bronasto priznanje ZOTKS prejmejo posamezniki in organizacije za dosežene posebne uspehe na področju tehnične kulture v določenem časovnem obdobju, ki so pomembni za razvoj, ali za izjemne enkratne dosežke posameznika ali organizacije za napredek ZOTKS in njenih članic. Priznanje se podeljuje enkrat letno oziroma ob obeležitvi posebnega dogodka.

Prejemniki priznanja 2023

 • Andreja Markuta
 • Edi Bajt
 • Gorazd Zagorščak
 • dr. Kosta Dolenc
 • Ksenija Suban
 • Pamela Vincoletto
 • dr. Berta Košmrlj
 • Luka Novak
 • Roman Novak
 • Mario Pezer
 • Gregor Nemec
 • dr. Anamarija L. Mrgole
 • Nataša Maver Šoba
 • Matjaž Nedog
 • Tilen Vogrinčič

Plakete Državnega sveta RS ob dnevu prostovoljstva

Na pobudo Državnega sveta Republike Slovenije se vsako leto ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva (5. december) podelijo plakete Državnega sveta RS najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam - prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja.

Iz vrst ZOTKS so plakete prejeli: Srečko Štajnbaher (2020), Bela Szomi Kralj (2019), Marjan Kardinar (2018), Marija Osredkar (2016), Žiga Knap (2015), dr. Roman Dorn (2014), Roman Zupančič (2012), dr. Janez Bešter (2010), Janko Kušar (2009), Aleš Žitnik (2008), dr. Mitja Slavinec (2007), Rado Stojanovič (2006), Rudi Cipot (2005), Ivan Umnik (2003), dr. Tomaž Slivnik (2002), Miloš Kobe (2001) in Lojze Avšič (2000).

Podeljujemo bronasta, srebrna in zlata priznanja ter najvišje priznanje, tj. častni znak ZOTKS.
Prejemniki Zotkinih priznanj 2018