Vizija, poslanstvo in cilji

Pogled ZOTKS je vseskozi uprt v prihodnost. V ideje in znanja jutrišnjega dne. Mlade raziskovalce vzgaja v kreativne in inovativne posameznike, ki bodo s svojim delovanjem prispevali k:

 • trajnostnemu razvoju,
 • reševanju okoljskih izzivov,
 • ohranjanju in razvoju zdravega naravnega okolja ter
 • spodbujanju visoke življenjske ravni tako posameznikov kot družbe v celoti.

Poslanstvo ZOTKS je uveljavljanje kulture inovativnega znanstvenega razmišljanja, spodbujanja dialoga med različnimi tehnično naravnanih nevladnimi in javnimi organizacijami, ter predvsem predano in motivirano delo z mladimi. V naših programih in akcijah vsako leto sodeluje več kot 50.000 mladih.

Cilji ZOTKS so spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja, hkrati pa tudi:

 • razvijanje naravoslovno-tehniške logike in konstruktorstva,
 • spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkov,
 • odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih,
 • spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje,
 • prispevek h kvalitetni in učinkoviti tehnični vzgoji,
 • populariziranje ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike ter
 • zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi izpostavljeni v sodobni družbi.

PROGRAM ZOTKS 2021 - 2022

V 50.000 mladih letno, spodbujamo inovativnost, ustvarjalnost in raziskovanje.