Ostala literatura

Knjiga Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja

Novica iz dne 24.11.2021

Knjiga Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja

Pri naši založbi je izšla zbirka rešenih nalog, pripravljenih za delavnico Uporaba matematike, ki poteka v okviru obšolskih predavanj pri ZOTKS. Vsebina približno sledi gimnazijski in malo fakultetni snovi pri matematiki.

Knjiga je vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja: Števila in računska pravila, Napotki in namigi, Funkcije ene spremenljivke, Geometrija in trigonometrija, Vektorji, Zaporedja in vrste, Odvod, Integral, Kombinatorika in verjetnost, Matrični račun, Kompleksna števila in Navadne diferencialne enačbe.

1. in 2. zbirka nalog iz logike

Novica iz dne 21.12.2017

1. in 2. zbirka nalog iz logike

10. slovensko tekmovanje iz logike je leta 1996 pospremila izdaja 1. zbirke nalog s tekmovanj iz logike.

Zbirka je bila že pred leti razprodana, ponatisa ne bo, jo pa v celoti objavljamo sedaj na spletni strani in je brezplačno dostopna vsem ljubiteljem logike.

1. zbirka nalog iz logike

Druga zbirka pokriva obdobje naslednjih pet let. Tudi ta je bila razprodana. Zbirka poleg nalog, vsebuje tudi razlago logičnih napak.

Knjiga 100 in 1 maketa

Novica iz dne 9.1.2017

Knjiga 100 in 1 maketa

V knjigi 100 in 1 maketa je predstavljena zbirka maket, ki jih je Peter Ogorelec izdelal v več kot 60 letih delovanja na področju maketarstva. Predstavljene so večinoma makete stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavb, sosesk in urbanističnih zasnov, pri snovanju katerih je sodeloval kot arhitekt ali so bile izdelane po naročilu. Mnoge od teh arhitekturnih zamisli so dočakale dejansko uresničitev, nekatere pa so ostale zgolj kot pričevanje o idejah in zamislih nekega časa, upodobljene v miniaturi.

Zbirka nalog iz logike – 5. del

Novica iz dne 15.9.2016

Zbirka nalog iz logike – 5. del

Ob praznovanju jubileja, 30 let tekmovanj iz logike, je izšla tudi 5. zbirka nalog.

Pripravili smo izbor najbolj zanimivih nalog, ki so se pojavile skozi celotno obdobje tekmovanja.

Cena knjige je 15,00 EUR (v primeru naročanja po povzetju se prištejejo še poštni stroški).

Knjigo lahko naročite na info@zotks.si ali se oglasite na sedežu ZOTKS na Zaloški 65 v Ljubljani.

OPOMBA: V primeru naročila s strani javnega zavoda je potrebna naročilnica s številko naročila.

Iteracije in fraktali

Novica iz dne 30.5.2016

Iteracije in fraktali

Avtorja knijge Gustavo N. Rubiano O. in Borut Jurčič Zlobec skušata bralcem pokazati nekaj smeri razvoja sodobne matematike in uporabo programskega orodja Mathematica, s pomočjo katerega lahko bralec sam ustvarja lastne fraktale in jih raziskuje.

Zbirka nalog iz logike – 4. del

Novica iz dne 9.11.2015

Zbirka nalog iz logike – 4. del

V zbirki so zbrane naloge s tekmovanj od leta 2006 do 2010.

V njej najdete nekaj zanimivosti iz zgodovine logike.

Predgovor je pripravil dr. Borut Cerkovnik, predsednik komisije.

Naloge so prispevali člani Komisije za logiko pri ZOTKS.

Cena knjige je 15,00 EUR (v primeru naročanja po povzetju se prištejejo še poštni stroški). 

Izšla je v nakladi 1.000 izvodov.

OPOMBA: V primeru naročila s strani javnega zavoda je potrebna naročilnica s številko naročila.

Zbirka nalog iz logike – 3. del

Novica iz dne 9.11.2015

Zbirka nalog iz logike – 3. del

Takoj po praznovanju 20-letnice tekmovanja iz znanja logike je izšla 3. zbirka nalog.

V njej so naloge od leta 2001 do 2005.

Predgovor je tako kot vedno do sedaj prispeval dr. Izidor Hafner.

Naloge so poleg njega prispevali še preostali takratni sodelavci v komisiji.

Izdana je bila v 1.500 izvodih

Cena knjige je 15,00 EUR (v primeru naročanja po povzetju se prištejejo še poštni stroški).

OPOMBA: V primeru naročila s strani javnega zavoda je potrebna naročilnica s številko naročila.