Festival Znanost na odru 2022 (Science on Stage 2022)

Novica iz dne 21.3.2022

Festival Znanost na odru 2022 (Science on Stage 2022)

12. evropski festival Znanost na odru bo potekal od 24. do 27. marca 2022 v Pragi na Češkem

Na največjem evropskem izobraževalnem sejmu za učitelje STEM se bo zbralo okoli 350 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev iz več kot 30 držav, da bi izmenjali koncepte najboljših praks poučevanja.

Na festival v Prago potujejo s svojimi predstavitvami projektov trije slovenski učitelji: dr. Rok Rudež z Gimnazije Kranj, Laura Javoršek z Osnovne šole Ob Rinži Kočevje in Renata Flander z Osnovne šole Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem. Svoje najbolj inovativne ideje učiteljev za učitelje bodo predstavljali na sejmu, delavnicah in predstavah. Njihovi povzetki predstavitev so predstavljeni v spodnjih opisih in priloženih plakatih. Koordinatorica Science on Stage v Sloveniji je mag. Nika Cebin.

Več informacij dogodku lahko najdete na povezavi www.sons2022.eu.

Projekt dr. Roka Rudeža
Eden večjih izzivov, ki je pred Evropo in človeštvom je energijska preskrba. Energijska preskrba je aktualna z vidika toplotnega segrevanja, kot tudi odvisnosti Evrope od fosilnih goriv. Ena od rešitev z ogromnim potencialom in polna izzivov, ki čakajo mlade naravoslovce v naslednjih desetletjih, je fuzija in razvoj fuzijskega reaktorja. To bi predstavljal mejnik pri pridobivanju električne energije iz dostopnih in v naravi razširjenih virov ter vir električne energije, ki bi bila praktično brez okolju in ljudem nevarnih odpadkov. Na festivalu Science on Stage v Pragi bom predstavljal, kaj je fuzija in kako lahko področje fuzije vključimo v pouk ter učne načrte za prihodnje generacije. PLAKAT.

Projekt Laure Javoršek
Projektno delo izdelave modelov nastanka kemijske vezi predstavlja medpredmetno povezovanje kemije in umetnosti. Izziv je za učence zastavljen tako, da na problem ne najdejo preproste rešitve na spletu ali v knjigah. Uporabiti morajo svoje znanje in sami poiskati rešitev, pri tem jih spodbujam s sprotno povratno informacijo in jih usmerim, da pogledajo »Out of the black box«. Spodbujam jih, da sami izberejo način izdelave in predstavitve modela ter pri tem razvijajo svoja močna področja. Pri projektnem delu je ključnega pomena napredek učenca in občutek, da vsak najde svojo pot in je lahko uspešen. PLAKAT.

Projekt Renate Flander
V Pragi bom sodelovala v skupini “Joint projects” (projekti, ki so nastali kot nove ideje na prejšnjem festival znanosti). Z učiteljico Sarah Eames iz Združenega kraljestva sva dobili navdih v Darwinovi študiji o deževnikih. Projekt sva poimenovali What is under our feet ali Kaj je pod našimi nogami. Učenci v Leicesterju in v Cerkljah na Gorenjskem so se učili o biodiverziteti, raziskovanja živali v tleh (Tullgrenov lijak), odgovornega gojenja živali (gojilnica za deževnike). PLAKAT.

Datum: 
ponedeljek, 21. Marec 2022