Poletna šola kemijskih znanosti 2015

Poletna šola kemijskih znanosti 2015

Dijaški dom Vič od 29. junija do 3. julija 2015 16 udeležencev

Sem pravi/a?

Si srednješolec/ka, te veseli svet kemijskih poskusov? Pridruži se nam in skupaj bomo odkrili svet eksperimentov in ti pokazali, da kemija niso le "čudne" formule, ki nimajo smisla. Pa ne pozabi hitro izpolniti prijavnice, ker se mesta na tej poletni šoli vsako leto najprej napolnijo.

Kaj bomo počeli?

Letos bo poletna šola obsegala kar šest zanimivih delavnic:

Delavnica biokemije

bo usmerjena v preučevanje dveh vrst makromolekul, ki jih v biokemiji najpogosteje raziskujemo: to so nukleinske kisline ter proteini. V ta namen boste najprej z dvema različnima metodama določili vsebnost proteinov tako v naravnih virih (rastline, meso) kot tudi v raznih preparatih športne prehrane in prehranskih dodatkih. Poleg tega bosteiz rastlin in mesa izolirali DNA in preučevali njene lastnosti z različnimi biokemijskimi metodami.

V anorganski delavnici

boste raziskovali spojine vanadija. Element je ime dobil po nordijski boginji lepote Freyi Vanadis. Razlog za poimenovanje je v izredni pestrosti barv vanadijevih spojin. Vanadate(V) boste z različnimi reducenti reducirali do nižjih oksidacijskih stanj in občudovali barve spojin, ki ob tem nastajajo.

V delavnici iz organske kemije

boste naredili dvostopenjsko sintezo, ki vključuje reakcijo organokovinskega reagenta (tudi pripravo tega reagenta pod inertno atmosfero) in kislinsko-katalizirano eliminacijo vode, pri kateri se tvorita dve izomerni spojini z dvojno vezjo. Njuno razmerje je odvisno od pogojev pri reakciji. Za spremljanje reakcij in analizo boste uporabili moderne spektroskopske in kromatografske metode.

V delavnici iz kemijskega inženirstva

boste spoznali proces čiščenja onesnaženih voda s kemijskim postopkom Fentonove oksidacije, pri katerem gre za oksidacijo organskih snovi s pomočjo hidroksilnih radikalov, ki nastanejo pri katalitskem razpadu vodikovega peroksida. Proces bo potekal na pilotni napravi, kjer boste poleg homogene katalitske reakcije spoznali tudi transportne omejitve pri procesu, ki ga vodimo v večjem obsegu. Spoznali boste tudi postopek ločevanja stranskega produkta iz reakcijske mešanice, ki se zaradi mehanizma procesa med potekom reakcije obori.

Sončne celice

pretvarjajo energijo sonca v elektriko. V tej delavnici boste spoznali, kako je sestavljena sončna celica in kaj se v njej dogaja med obratovanjem. Tudi rastline »zgradijo« svoje sončne celice, ki sodelujejo pri procesu fotosinteze, pri čemer igra pomembno vlogo barvilo (klorofil), ki ujame sončno svetlobo. V praktični delavnici boste posnemali naravo in skupaj izdelali ter preizkusili sončne celice. Izbira barvila je prepuščena vam, zato prepustite domišljiji prosto pot in razmislite, katero bi želeli preizkusiti.

V delavnici iz molekulskega modeliranja

se boste spoznali z računalniško podprtim načrtovanjem spojin. Po uvodni prestavitvi teorije in metod molekulskega modeliranja boste v praktičnem delu delavnici preizkusili ustrezne programe. Tematika letošnje delavnice bo povezana z Ebolo.

Kje bomo spali?

V Dijaškem domu Vič.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Osebne stvari za vsak dan, brisačo, copate za bivanje v dijaškem domu, zaščitno haljo, zaščitna očala ter zaprte čevlje za delo v laboratoriju (japanke in sandali niso primerna obutev), pisala, beležko, zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico ali potni list.

Koliko nas bo?

Največ 16.

Kdo je vodja?

Dr. Andrej Godec, profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavec ZOTKS.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 15. 6. 2014. Pred prijavo si preberi še naslednje sporočilo.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 120,00 EUR (oziroma 60,00 EUR če ne boš spal/a v dijaškem domu, tj. brez prenočišča, zajtrkov in večerij) na TR ZOTKS: 61000-0005312940  sklic 00 050104 (pri plačevanju boste morebiti potrebovali tudi naše podatke: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki, vložkom partnerjev in dodatnimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence, nezgodno zavarovanje ipd.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe progra-ma ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

FOTO: arhiv FKKT UL 

Šest zanimivih delavnic na poletni šoli kemije
Datum: 
torek, 7. April 2015