Poletna šola elektronike in robotike 2022

CŠOD Radenci, Stari trg ob Kolpi od 3. do 9. julija 2022 37 udeležencev

Sem pravi?

Imaš od 12 do 18 let, si že sestavil kakšnega robotka ali pa še ne in so bile to vedno tvoje sanje? Te zanima svet amper- in voltmetra, senzorjev, diod in drugih elektronskih naprav, imaš že nekaj predhodnega znanja iz elektronike oziroma je bilo tvoje srečanje z elektroniko zgolj ljubiteljsko? Ali pa si mogoče že domač na področju robotike oziroma elektronike? V vsakem primeru se nam pridruži! Ker se navadno mesta na tej poletni šoli hitro polnijo, se čim prej prijavi, da si zagotoviš svoje mesto.

Kaj bomo počeli?

Glede na želje boste udeleženci razdeljeni v tri skupine:

Delavnica robotike - 16 udeležencev - delavnica je polna

Robotika kot disciplina povezuje različna naravoslovna in tehniška znanja, zato bo taka tudi delavnica. Seznanili se bomo s prvimi koraki v računalniško programiranje robotov v programskem okolju Arduino IDE, za samo izvedbo delavnice pa smo izbrali krmilniško vezje Arduino UNO. Sestavljali bomo robotke in modele naprav ali mehanizmov po lastnih zamislih ter se tako seznanili s temeljnimi principi delovanja strojev in mehanizmov. Obenem pa bomo uporabili senzorje in pogone različnih motorjev ter na zanimiv način spoznali tudi nekaj osnov elektronike in fizikalnih osnov delovanja robotov. Delo bomo zaključili z izpeljavo projekta po lastni zamisli, kar bomo tudi predstavili na zaključni prireditvi za starše in udeležence. Domov se boste tako vrnili z usvojenim znanjem, da boste ustvarjalnost lahko razvijali tudi po poletni šoli in se dokazali na tekmovanju iz robotike v organizaciji ZOTKS in DRTI.

Delavnica elektronike - 16 udeležencev - še 1 prosto mesto

V uvodnem delu poletne šole se bomo preko praktičnih primerov vezij srečali z uporabo izbranih elektronskih gradnikov. Med temi gradniki bo tudi programirljiv krmilnik Arduino, kar nam bo omogočalo reševati različne izzive. V povezavi s krmilnikom bomo spoznali tipične vhodne gradnike (senzorje, na primer svetlobni, temperaturni, magnetni, mikrofon,...) kot tudi izhodne gradnike (aktuatorje, na primer LEDice, sijalke, motorje, zvočnik, releje, tranzistorje, h-mostič,...). Poleg uporabe elektronskih gradnikov se boste naučili tudi osnov programiranja v prosto dostopnem programskem okolju Arduino IDE. V nadaljevanju boste spoznali kako načrtovati, izvesti in preskusiti različna vezja kar boste zaključili z lastnim projektom. Svoj projekt boste predstavili na zaključni prireditvi. Domov se boste tako vrnili z usvojenim znanjem iz elektronike v kombinaciji z računalniškim programiranjem in nekaterimi mehanskimi sklopi značilnih za strojništvo. Vašo ustvarjalnost boste po poletni šoli lahko razvijali naprej in se dokazali na tekmovanju iz elektronike v organizaciji ZOTKS in DRTI.

Ob prijavi obvezno navedi, na katero delavnico se prijavljaš. Če ste se poletne šole že enkrat udeležili, za letos izberite drugo delavnico kot prejšnjič.

Delavnica elektronike z robotiko (raziskovalna raven) - 5 udeležencev

Delavnica je primerna samo za tiste, ki na področju elektronike in robotike že imate izkušnje, ki ste jih dobili z udeležbo na poletni šoli v prejšnjih letih. Prednost na delavnici boste imeli tisti, ki ste se že udeležili poletne šole v obeh osnovnih skupinah.

Okvirna potrebna znanja oz. operativna znanja in veščine za to skupino - kandidat:

  • zna uporabljati Arduino IDE tako, da uspešno sprogramira krmilnik Arduino,
  • zna uporabljati programske spremenljivke,
  • pozna Ohmov zakon in ga zna uporabiti na preprostem primeru,
  • zna pravilno priključiti LED na krmilnik Arduino,
  • uporabi delilnika napetosti v povezavi s krmilnikom,
  • zna pravilno priključiti potenciometer,
  • zna uporabljati Voltmeter.

Če sicer dobro poznate področje Lego-robotike, žal vseeno nimate dovolj zadostnega predznanja za program te delavnice. Osnovna tema delavnice bodo primeri aplikacij v športu, če pa imate drugačno željo ali predlog glede teme projekta, bomo to predhodno uskladili. V sklopu te delavnice je še bolj kot pri delavnicah na osnovni ravni poudarjeno samostojno delo, pri katerem bo mentor večinoma v vlogi svetovalca, usmerjevalca. Ob prijavi obvezno napišite svoje izkušnje.

Ostalo

Poleg dela na področju elektronike in robotike bo čas tudi za različne športne dvoboje, kopanje, taborni ogenj in še mnogo več. Lahko si ogledaš, kaj smo na poletni šoli počeli prejšnja leta.

Po poletni šoli bomo udeležencem, ki bi to želeli, omogočili ugoden nakup zbirke komponent temelječe na Arduinu in prosto dostopnih elektronskih gradivih, ki smo jih v ta namen pripravili. Tako boste lahko svoje znanje samostojno nadgrajevali tudi po poletni šoli.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Pisala, zvezek, družabne igre, primerno obleko in obutev, posteljnino (rjuha, prevleka za odejo, prevleka za blazino), copate za v bivalne prostore, zaščito pred soncem, pribor za osebno higieno, kopalke ter zdravstveno kartico. Dobrodošel je tudi fotoaparat, glasbeni inštrument ali družabne igre.

Kje bomo spali?

V CŠOD Radenci (Gorenji Radenci 1a, 8342 Stari trg ob Kolpi).

Za prevoz udeležencev na tabor in po zaključku poskrbite sami!

Koliko nas bo?

Na delavnico robotike bomo sprejeli 16 udeležencev, na delavnico elektronike prav toliko in še 5 na raziskovalno delavnico.

Zaradi morebitnih omejitev druženja v povezavi s koronavirusom, bomo število udeležencev ustrezno zmanjšali, ko bodo znane smernice ministrstva.

Kdo je vodja?

Dr. Slavko Kocijančič, zunanji sodelavec Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), predsednik Društva za razvoj tehniškega izobraževanje (DRTI) ter profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 22. junija 2022. Prijave sprejemamo izključno preko spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 200,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050106 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Dokler je prijava na ČAKALNEM SEZNAMU, prispevka ne plačujte, ampak počakajte na obvestilo, da je prijava sprejeta.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Datum: 
torek, 22. Marec 2022