Poletna šola kemijskih znanosti 2022

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani od 27. junija do 1. julija 2022 15 udeležencev

Komu je namenjena?

Si v srednji šoli in te veseli svet kemijskih poskusov? Pridruži se nam in skupaj bomo odkrili svet eksperimentov. Poletna šola je namenjena izključno dijakom, ki ste že zaključili vsaj 1. letnik srednje šole!

Kaj bomo počeli?

Letošnja poletna šola kemijskih znanosti bo še posebej pestra, saj se po dveh letih premora ponovno vrača.

V eni od delavnic se bomo ukvarjali z jedilnimi olji: določevali bomo vsebnost prostih maščobnih kislin. Ob neprimernem shranjevanju olj lahko namreč poteče hidroliza triacilglicerolov, pri kateri nastanejo proste maščobne kisline. Njihova vsebnost je odvisna od časa shranjevanja, temperature in vsebnosti vlage. Proste maščobne kisline so manj stabilne kot triacilgliceroli, saj se hitreje oksidirajo in tako posledično vplivajo na kakovost olj. Vsebnost prostih maščobnih kislin je tako pomemben parameter za vrednotenje kakovosti olj.

V drugi delavnici bomo izolirali nekaj spojin iz naravnih virov in določili nenasičene (dvojne) vezi. Nato bomo s pomočjo barvnih reakcij razlikovali med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi alkoholi, ter z reakcijo alkoholov in organskih kislin pripravili različne estre, ki so vir umetnih arom. Na koncu pa bo potekala še sinteza paracetamola: rekacijo bomo spremljali s kromatografijo, čistili produkt s kristalizacijo, in na koncu določili tališče čistemu produktu.

V tretji delavnici bomo sintetizirali nekaj kompleksnih spojin, naprimer Mohrovo sol in še kaj. Spoznali bomo nekatere osnovne sintezne postopke v kemiji, ter metode čiščenja. Na koncu bomo produkte tudi okarakterizirali.

V naslednji delavnici boste spoznale in spoznali proces čiščenja modelnih odpadnih vod iz tekstilne industrije z uporabo naprednih oksidacijskih procesov. Primerjali boste dva procesa: Fentonovo oksidacijo in ozonacijo. Pri teh postopkih nastajajo hidroksilni radikali, ki hitro in intenzivno oksidirajo organske snovi v odpadnih vodah in jih tudi lahko popolnoma odstranijo ali pretvorijo v bolj razgradljive in okolju manj škodljive produkte. Seznanili se boste z osnovnimi reakcijami obeh procesov, delovanjem šaržnega reaktorja – kolone z mehurčki, ter določili optimalne pogoje razgradnje barvila metilen modro v modelni tekstilni odpadni vodi.

V predzadnji delavnici boste spoznavali fenomen prašne eksplozije ter metode za spremljanje toplotnega ugodja na delovnem mestu. Določevali boste minimalno vžigno energijo izbranega gorljivega prahu ter preko merjenja temperature, relativne vlažnosti, hitrosti zraka, hrupa in koncentracije plinov, hlapov in par sprejemljivost razmer v izbranem delovnem okolju. Na varen, laboratorijski način boste raziskovali in vrednotili nekatere nevarnosti, s katerimi se srečujemo vsakodnevno.

Nazadnje pa se boste ukvarjali z analizo bioloških makromolekul v sadju. Spoznali boste postopek izolacije nukleinskih kislin in proteinov iz različnih vrst sadja, ki ga boste lahko sami prinesli na delavnico. Proteinsko sestavo sadja boste tudi analizirali s pomočjo poliakrilamidne gelske elektroforeze. Za konec boste preverili še, kako različne snovi, kot so kovinski ioni, kisline in baze, vplivajo na delovanje encima, izoliranega iz papaje.

Oglejte si tudi URNIK DELA.

Kje bodo delavnice potekale in kje bomo spali?

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, Večna pot 113.

Za tiste, ki želite, bo spanje z zajtrkom in večerjo organizirano v Dijaškem domu Vič.

Za prevoz na poletno šolo poskrbite sami.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Zaščitno haljo, zaščitna očala ter zaprte čevlje za delo v laboratoriju (japanke in sandali niso primerna obutev), pisala, beležko,

Osebne stvari za vsak dan, brisačo, copate (v primeru bivanja v dijaškem domu), zdravstveno izkaznico, osebno izkaznico ali potni list.

Koliko nas bo?

Največ 15.

Kdo je vodja?

Dr. Andrej Godec, predavatelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavec ZOTKS. Mentorji posameznih delavnic bodo napisani v urniku, ki ga bomo objavili kasneje.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 22. junija 2022. Prijave sprejemamo izključno preko spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Prijave so mogoče le na čakalni seznam. Prednost pri prijavi bodo imeli zmagovalci državnega tekmovanja v znanju kemije, ki bo 7. maja. Nekaj dni po objavi uradnih rezultatov bomo mesta sprostili za ostale, po vrstnem redu prijav in prijavljene obvestili, če so na tabor sprejeti. Do obvestila, če ste na tabor sprejeti, ne plačujte prispevkov.

Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi poletne šole.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 90,00 EUR (oziroma 190,00 EUR če boš spal/a v dijaškem domu, tj. skupaj s prenočiščem, zajtrki in večerjami) na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050104 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd. Do obvestila, če ste na tabor sprejeti, ne plačujte prispevkov.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

FOTO: arhiv FKKT UL 

Datum: 
ponedeljek, 25. April 2022