Psihologija

Ključni datumi v šolskem letu 2020/21

14. januar 2021
Šolsko izbirno tekmovanje
26. marec 2021
Državno tekmovanje

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na šolskem izbirnem tekmovanju je tudi obveza šole za plačilo prijavnine v višini 2 € (plus DDV) na udeleženca, ki bo namenjen pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijavnica velja kot naročilnica.

Vsebine tekmovanja

Tema drugega tekmovanja je MOTIVACIJA.

Tekmovanje poteka v eni skupini za vse in zajema vsebine razpisane teme. 

Priprave na tekmovanje

Šolsko izbirno tekmovanje

Termini in roki šolskega izbirnega tekmovanja

12. januar 2021
Zadnji rok za prijavo na tekmovanje v ZOTKiS
14. januar 2021
Tekmovanje z začetkom med 12.30 in 13.30
22. januar 2021
Zadnji rok za vpis rezultatov v ZOTKiS

Po končanem tekmovanju vsak mentor oz. vodja tekmovanja vpiše rezultate šolskega tekmovanja v informacijski sistem ZOTKiS. Navodila za vpis rezultatov najdete na naši spletni strani v poglavju Mentorji.

Priporočilo: učencem in dijakom omogočite vstop v sistem ZOTKiS in vpogled v dosežen rezultat.

Državno tekmovanje

Pomembni datumi državnega tekmovanja

29. januar 2021
Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja in dobitnikov bronastega priznanja
26. marec 2021
Tekmovanje na  Gimnaziji Novo mesto 

Rezultati tekmovanja bodo še isti dan vidni v sistemu ZOTKiS. Z objavo rešitev tekmovanja začne teči tri dnevni rok za morebitno oddajo ugovora.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz psihologije. Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi, ki bo predvidoma potekala junija 2021. Natančen datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo pravočasno prejeli vabila za prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v sistem, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanja.

Najuspešnejši tekmovalci v posameznem letniku prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na  strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2021.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2021.