Rezultati

Tekmovanje iz znanja psihologije 2021

Dobitniki zlatega priznanja

Tekmovalec Mentor Šola Točke Mesto
Matej Trošt Mihaela Stražišar Šolski center Postojna 49,50 1
Doroteja Jehart Janina Curk II. gimnazija Maribor 49,00 2
Lea Pavlin Sonja Bone Gimnazija Nova Gorica 49,00 2
Manca Toporišič Gašperšič Nataša Grof Gimnazija Poljane 49,00 2
Lana Prosenak Irena Wozniak Srednja šola Slovenska Bistrica 49,00 2
Katarina Prevc Mirjam Erce Vratuša Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti 48,50 6
Tijana Tošić Nataša Grof Gimnazija Poljane 48,50 6
Tajda Svetek Darinka Novak Jerman Gimnazija Bežigrad 48,00 8
Jakob Burja Barbara Debeljak Rus Gimnazija Jesenice 48,00 8
Alenka Strušnik Nataša Grof Gimnazija Poljane 48,00 8
Jana Bregar Zlatka Butkovec Gačnik Gimnazija Novo mesto 48,00 8
Taja Majdič Katarina Rudolf Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 48,00 8
Nia Babšek Majda Šajn Stjepić Gimnazija Vič 47,50 13
Hana Lupinc Korošec Majda Šajn Stjepić Gimnazija Vič 47,50 13
Luka Cuder Majda Šajn Stjepić Gimnazija Vič 47,50 13
Ajra Poljak Nataša Grof Gimnazija Poljane 47,50 13
Neža Hočevar Zlatka Butkovec Gačnik Gimnazija Novo mesto 47,50 13
Nik Hrastnik Martina Šmid I. gimnazija v Celju 47,00 18
Ana Kozamernik Lilijana Hindel I. gimnazija v Celju 47,00 18
Ilana Zoya Glisik Janina Curk II. gimnazija Maribor 47,00 18
Nika Gabrič Tina Pušnik Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 47,00 18
Elma Salihović Tina Pušnik Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 47,00 18
Tjaša Petek Viktorija Majger Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice 47,00 18
Eva Pegan Alenka Kompare Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola 47,00 18
Tia Rozoničnik Lilijana Hindel I. gimnazija v Celju 46,50 25
Jernej Smerdel Mihaela Stražišar Gimnazija Ilirska Bistrica 46,50 25
Patricija Bajt Maja Klančič Srednja zdravstvena šola Ljubljana 46,50 25
Maja Žlindra Darinka Novak Jerman Gimnazija Bežigrad 46,50 25
Eva Zarja Hrovat Božena Veber Rasiewicz Gimnazija Bežigrad 46,50 25
Gaja Bumbar Lidija Grošelj Gimnazija Kranj 46,50 25
Anja Demšar Lidija Grošelj Gimnazija Kranj 46,50 25
Neža Sevčnikar Majda Šajn Stjepić Gimnazija Vič 46,50 25
Eva Juvanc Majda Šajn Stjepić Gimnazija Vič 46,50 25
Brina Cerlini Marjeta Kline Suzič Gimnazija Šiška 46,50 25
Lara Velkavrh Zlatka Butkovec Gačnik Gimnazija Novo mesto 46,50 25
Jan Šporin Zlatka Butkovec Gačnik Gimnazija Novo mesto 46,50 25
Klara Markovič Brigita Grahek Šolar Srednja šola Črnomelj 46,50 25

Dobitniki srebrnega priznanja

Srebrno priznanje prejmejo vsi, ki so dosegli najmanj 40 točk

Dobitniki bronastega priznanja 2021
Bron prejme zgornja 1/3 tekmovalcev, kar pomeni najmanj 79% točk.

 

Tekmovanje iz znanja psihologije 2020

Dobitniki bronastega priznanja s šolskega tekmovanja iz znanja psihologije.

Za osvojitev priznanja je bilo potrebno doseči 27 točk.

Iskreno čestitamo vsem nagrajencem.