Srečko Štajnbaher med najzaslužnejšimi prostovoljci leta 2020

Novica iz dne 18.6.2021

Srečko Štajnbaher med najzaslužnejšimi prostovoljci leta 2020

Državni svet RS (DS) je slavnostno podelil plakete 14 najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za njihovo delovanje na najrazličnejših področjih v minulem letu.

Nagrajenec je postal tudi Srečko Štajnbaher, naš zunanji sodelavec na področju mladinskega raziskovalnega dela, za kar je lani prejel Častni znak ZOTKS. Srečko pri ZOTKS že več kot 35 let aktivno sodeluje pri projektu Mladini prijazna znanost.

Po izobrazbi je profesor geografije in zgodovine, po poklicu in srcu pa naravovarstvenik in kulturo-varstvenik. Je vodja ene od sedmih območnih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in skozi to funkcijo vodi varstvo dediščine na severovzhodnem delu. Pri svojem delu je hiter in učinkovit in odlično sodeluje z lokalnimi oblastmi, saj ima skoraj vso dediščino na tem območju s pomočjo občin razglašeno za spomenike. Je tudi predsednik Slovenskega konservatorskega društva, ki skrbi za strokovno povezanost konservatorjev.

Lani je organiziral in vodil že svoj jubilejni 50. mladinski raziskovalni tabor. Njegovih taborov se je od leta 1985 udeležilo 984 mladih raziskovalcev s katerimi je delalo 387 strokovnih mentorjev. K delu z mladimi je zmeraj znal pritegniti tudi druge mentorje, ki so na svojih področjih priznani strokovnjaki, zato imajo rezultati dela skupin na raziskovalnih taborih vedno tudi uporabno vrednost za lokalno in širšo javnost.

Čestitamo!

Podatki: V Skupnem poročilu o prostovoljstvu za leto 2019 je zapisano, da ste slovenski prostovoljci, ki delujete v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravili več kot enajst milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost njihovega prispevka k družbeni blaginji je več kot 115 milijonov evrov. Spodbuden je tudi podatek, da je bilo v letu 2020 vpisanih 2150 prostovoljskih organizacij, kar je 228 več kot pred dvema letoma.

Foto: Milan Skledar /S-tv

Datum: 
petek, 18. Junij 2021