Raziskovalni tabor Rogla 2019

Rogla od 7. do 13. julija 2019 20 udeležencev

Kdo lahko pride?

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja ptic, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster, raziskovati gozdove in sadovnjake, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje v bazenu, opravljali bomo poskuse na Škratovi učni poti, izvedli nočni lov na metulje udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Kaj bomo počeli?

Oglej si KRATEK NAPOVEDNIK ali pa celoten posnetek s tabora ROGLA 2018.

Tudi letos bo v sklopu tabora delo potekalo v različnih skupinah:

V primeru lepega vremena bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).
 

Opis posameznih skupin

Arhitekturna skupina

Arhitekturna skupina bo nadaljevala s dokumentiranjem kapelic in znamenj na območju občine Zreče. Na območju občine Oplotnice pa se bo posvetila proučevanja kozolcev in gospodarskih poslopij, zlasti njihove fasadne ornamentike. Delo bo obsegalo meritev, skiciranje in risanje posameznih manjših objektov ali njihovih detajlov. V sklopu arhitekturne delavnice se bodo udeleženci seznanili s procesom izdelovanja posnetka kulturnega spomenika v namen arhiviranja. Udeleženci bodo osvojili osnovno terminologijo na področju arhitekture in kulturne dediščine.

Mentorica skupine bo Barbara Lečnik.

Botanična skupina

V Botanični skupini bomo poskušali pregnati rastlinsko slepoto. laugh Spoznavali bomo najpogostejše rastlinske vrste, ki se pojavljajo na območju Rogle in občine Oplotnica na travniku, v gozdu in na barju. Pri prepoznavanju si bomo pomagali s pomočjo lup in slikovnih določevalnih ključev. Naučili se bomo izdelati lastni določevani ključ. Ukvarjali se bomo z ekologijo in si pogledali zanimive prilagoditve rastlin na različna okolja. Raziskali bomo katere tujerodne in invazivne vrste uspevajo v okolici Rogle, občini Oplotnica in širše po Sloveniji. Izvedli bomo tudi zanimive poskuse, kot. npr. izolacija DNK-ja in ekstrakcija barvil iz različno obarvanih listov.

Mentorica skupine bo Tina Fabijan.

Geološka skupina

Člani geološke skupine vedno namenijo največ časa terenskemu raziskovanju, tokrat na območjih kar dveh občin. V preteklih letih so ozemlje občine Zreče že kar temeljito prečesali, se spustili v kakšno temačno grapo, sledili hudourniškim potokom, oziroma odkrivali takšne kraje v naravi, kjer je velika verjetnost, da je kamninska podlaga razkrita. Spremljali so tudi dogajanja v aktivnih in opuščenih kamnolomih. V okviru taborov je tako nastala že lepa zbirka kamnin, mineralov in fosilov nabranih na območju občine Zreče, ki si jo lahko obiskovalci ogledajo na Rogli, prav tako pa si tudi udeleženci odnesejo kakšen primerek domov v nastajajočo zbirko. Kar veliko skrivnosti kamninskega sveta so v preteklih letih že razkrili, vsako leto pa jih presenečajo nova odkritja.

Vznemirljivi del terenskega dela se bo letos razširil še v bolj skrivnostno geološko zgradbo na območju občine Oplotnica. Že bežen pogled na že do sedaj opisane najdbe barvitih, lepo oblikovanih mineralov in kristalov na tem delu Pohorja ponovno obeta tudi razburljivo terensko delo, okronano s prepariranjem primerkov v taboru, pri čemer šele zasijejo v vsej svoji lepoti.

Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Ornitološka skupina

V ornitološki skupini se bomo seznanili z osnovami določevanja ptic kot osnovo za nadaljnje delo v ornitologiji in na ostalih področjih biologije in ekologije.  Po teoretični seznanitvi se bomo preizkusili v praktičnem prepoznavanju vrst. Popise ptic bomo izvajali v različnih življenjskih okoljih ter zbrane podatke po zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili.

Namen in cilji skupine bodo predvsem: spoznavanje in izvajanje osnovnih metod in tehnik dela v ekologiji, priučiti se rokovanja z različnimi določevalnimi ključi in pripomočki (daljnogled, teleskop, foto oprema...), ki so potrebni za terensko delo, spoznavanje ekoloških zahtev različnih vrst ptic, urjenje v kritični presoji dejstev in interpretaciji rezultatov raziskovalnega dela in razvijanje odgovornega odnosa do narave kot celote.

Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Skupina za travniške sadovnjake

Travniški sadovnjaki  so ostanki tradicionalnega kmetovanja. V preteklosti so imeli na podeželju pomembno vlogo. Sadje in sadni izdelki so predstavljali  hrano za preživetje na kmetijah. Travniški sadovnjaki  so nudili življenjski prostor  ljudem, živalim, pticam, škodljivim in koristnim žuželkam. Visokodebelna drevesa so dajala  prijazen videz  domačijam. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so travniški sadovnjaki izgubljali na pomenu in so zaradi slabe oskrbe začeli propadali. V današnjem času se znova zavedamo širšega pomena travniških sadovnjakov in starejših sort jabolk. Z novimi prijemi  si prizadevamo da bi  jih ohranili. Tega se zavedajo tudi v občinah,  ki podpirajo delovanje skupine za travniške sadovnjake.  Naloga skupine  bo, da  se udeleženci seznanijo s travniškimi sadovnjaki,  naredijo oceno stanja travniških sadovnjakov na območju  tabora,  spoznavajo  dela pri oskrbi  in se seznanijo s  primeri dobrih sadjarskih praks.

Cilji dela skupine za travniške sadovnjake: da se udeleženci seznanijo z  značilnostmi in pomenom  travniških sadovnjakov,  spoznajo  njihovo vlogo v prostoru,  biotsko pestrost rastlinskega in živalskega sveta, tradicijo in gospodarski pomen nekoč in danes, da z  raziskovalnim delom  odkrivajo  značilnosti visokodebelnih dreves, življenje v krošnjah in tleh, značilnosti sadnih vrst in sort  ter spoznavajo pomen sadja in sadnih izdelkov v prehrani, da v s stiku s kmetovalci  spoznajo pogoje življenja na kmetijah, razvojne vizije kmetij ter pestrosti  in posebnosti sadjarske pridelave.

Mentor skupine bo Janez Gačnik.

Dendrološka (gozdarska) skupina

Naučili se bomo prepoznavati najpomembnejše drevesne in grmovne vrste pohorskih gozdov in vsak udeleženec si bo izdelal lastni herbarij. Spoznali bomo najpomembnejše drevesne naravne vrednote na Pohorju, med njimi bomo obiskali in izmerili mogočno Sgermovo smreko, najvišje avtohtono drevo v Evropi. Raziskovali bomo dediščino Bistriškega vintgarja, na primer Maroltovo jelko, v gozdnem rezervatu Gradišče bomo videli, kakšni so bili nekoč pragozdovi, na Škratovi poti na Rogli bomo spoznavali rastlinski in živalski svet gozdov in planij. Popisali bomo parkovno dediščino in izjemna drevesa ob graščini Oplotnica.

Mentorica skupine bo Pia Caroline Adamič.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v sobe, zaščita pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisača, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji. Pri pakiranju imej v mislih predvsem to, da je na Rogli tudi poleti lahko precej hladno (tudi okrog 10 °C).

Kje bomo spali?

V bungalovih oziroma kapacitetah Brinje na Rogli.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Koliko nas bo?

Največ 20 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor in Občine Oplotnica. 

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 13. junija 2019. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 120,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Za izvedbo tabora so Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje in Občina Oplotnica namenili še dodaten vir financiranja, zaradi česar je za udeležence zagotovljen nižji prispevek.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Poročila s prejšnjih taborov:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Datum: 
petek, 22. Marec 2019