Raziskovalni tabor Rogla 2021

Rogla od 1. do 7. avgusta 2021 16 udeležencev

POROČILO Rogla 2021

Kdo lahko pride?

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja ptic, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster, raziskovati gozdove in sadovnjake, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje v bazenu, podali se bomo tudi na Pot med krošnjami in Škratovo učno pot, izvedli nočni lov na metulje in delavnico geodezije, udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Kaj bomo počeli?

Oglej si KRATEK NAPOVEDNIK ali pa posnetek s tabora ROGLA 2019, ROGLA 2018 in Rogla 2020.

Tudi letos bo v sklopu tabora delo potekalo v 4 različnih skupinah - arhitekturna, botanična, geološka in ornitološka.

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).

Arhitekturna skupina - skupina je polna

Arhitekturna skupina bo nadaljevala z dokumentiranjem kulturne dediščine na območju delovanja tabora. Tokrat se bomo spoznali s tehnično dediščino. Delo bo obsegalo meritev, skiciranje in risanje posameznih manjših objektov ali njihovih arhitekturnih detajlov. V sklopu architecture delavnice se bodo udeleženci seznanili s procesom izdelovanja posnetka kulturnega spomenika v namen arhiviranja. Udeleženci bodo osvojili osnovno terminologijo na področju arhitekture ter kulturne dediščine in osnove skiciranja.

Mentorica skupine bo Barbara Lečnik.

Botanična skupina - skupina je polna

Botanična skupina se bo posvetila raziskovanju rastlinstva na območju Rogle. Spoznali bomo značilna rastišča Rogle, kot so planje, smrekovi gozdovi in visoka barja. Pregledali bomo katere so značilne rastlinske vrste, ki rastejo na teh območjih in kako so prilagojene na svoja rastišča. Poleg območja na Rogli bomo raziskovali tudi različna rastišča v občini Oplotnica, Zreče, Mislinja in Vitanje. Primerjali bomo rastlinstvo na Rogli z okoliškimi kraji in skušali ugotoviti zakaj prihaja do takšnih razlik. Primerjali bomo biodiverziteto in pojavnost različnih invazivnih vrst.

Pri delu bomo rastline določali s slikovnimi določevalnimi ključi, naučili pa se bomo uporabljati tudi dihotomne ključe. Njihovo uporabnost bomo primerjali z uporabo spletnih aplikacij za določanje rastlinstva. Tudi sami bomo poskusili izdelati določevalni ključ za rastlinstvo na območju Rogle. Dneve na taboru si bomo popestrili tudi z različnim botanično obarvanim eksperimentalnim delom. Izdelovali bomo milo z različnimi rastlinskimi dodatki, naredili zeliščni čaj, izolirali dedni material iz različnih vrst sadja

Mentorica skupine bo Tina Fabijan.

Geološka skupina - skupina je polna

Geološka skupina v okviru Raziskovalnega tabora na Rogli postopoma uresničuje cilje večletnih projektov, čeprav se nekateri člani skupine v posameznih letih zamenjajo. Udeleženci pridobivajo s področja geologije, predvsem tistega dela, ki je povezan z delom na terenu, dodatna znanja ali pa nadgradijo teoretične osnove, katere spoznavajo v šolskih programih. Zraven geoloških vsebin udeleženci v okviru programa dobijo še nekatera znanja povezana s fizično geografijo na terenu, kar je posebej še pomembno v tem času ko je zaradi korona omejitev odpadel skoraj ves terenski del dela in strokovnih ekskurzij v sklopu rednega pouka.

Dopolnitev že obstoječe kamninske zbirke mineralov, kamnin in fosilov. Velja omeniti, da si udeleženci geološke skupine v okviru tabora nabranih primerkov lahko odnesejo kakšen primerek domov in si tako pričnejo ali pa nadaljujejo z izpopolnjevanjem lastne zbirke. Nekateri so zbrane primerke podarili matičnim šolam in tako nekaj znanj posredno prenesli tudi na ostale dijake in učence.

Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Ornitološka skupina

Namen in cilji ornitološke skupine bodo predvsem:

  • spoznavanje in izvajanje osnovnih metod in tehnik dela v ekologiji,
  • priučiti se rokovanja z različnimi določevalnimi ključi in pripomočki (daljnogled, teleskop, foto oprema...), ki so potrebni za terensko delo,
  • spoznavanje ekoloških zahtev različnih vrst ptic,
  • urjenje v kritični presoji dejstev in interpretaciji rezultatov raziskovalnega dela,
  • razvijanje odgovornega odnosa do narave kot celote.

Udeleženci v ornitološki skupini se bomo seznanili z osnovami določevanja ptic, ki predstavlja osnovo za nadaljnje delo v ornitologiji in na ostalih področjih biologije in ekologije.  Po teoretični seznanitvi se bomo preizkusili v praktičnem prepoznavanju vrst. Popise ptic bomo izvajali v različnih življenjskih okoljih, na različnih nadmorskih višinah ter zbrane podatke po zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili.

Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Na taboru bomo izvedli tudi nekaj dejavnosti in delavnic za vse udeležence, med njimi tudi:

Delavnica Nočni lov na metulje

V primeru ugodnih vremenskih razmer bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. Luna bo takrat vzhajala zelo pozno tako da ne bo treba iskati kakih senčnih grabnov in gremo na Ostruščico. Konkretni datum izberemo sproti glede na vremensko napoved. 

Mentor bo mag. Matjaž Jež.

Delavnica Sodobne geodetske metode

Sodobne geodetske metode omogočajo enostaven zajem velike količine podatkov o prostoru. Posnetki z dronom so postali zelo dostopni in omogočajo hiter zajem podatkov, ki lahko nato služijo za izdelavo različnih 3D modelov terena, višin, so uporabni v geologiji, arheologiji, arhitekturi, forenziki, analizi prometnih nesreč, kulturni dediščini in drugod. Iz modelov lahko na enostavne načina nato dobimo nove informacije o prostoru in se tako lažje odločamo in planiramo o novih posegih v prostor, predvsem v smislu trajnostnega razvoja. V okviru razpoložljivih možnosti se bodo udeleženci tudi seznanili z novo tehnologijo preko krajše delavnice, več dela pa bo namenjeno arhitekturni skupini.

Strokovno pomoč bo izvajal dr. Rok Kamnik.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v sobe, zaščita pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisača, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji. Pri pakiranju imej v mislih predvsem to, da je na Rogli tudi poleti lahko precej hladno (tudi okrog 10 °C).

Kje bomo spali?

V bungalovih oziroma kapacitetah Brinje na Rogli.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Koliko nas bo?

Največ 16 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Občine Oplotnica, Občine Mislinja in Pot med krošnjami Pohorje d.o.o.

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 18. julija 2021. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 130,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Poročila s prejšnjih taborov:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Datum: 
petek, 23. April 2021