Raziskovalni tabor Rogla 2022

Rogla od 3. do 9. julija 2022 16 udeležencev

Kdo lahko pride?

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja ptic, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster, raziskovati gozdove in sadovnjake, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled Rogle, kopanje v bazenu, morda se bomo podali tudi na Pot med krošnjami in Škratovo učno pot in izvedli nočni lov na metulje, udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Kaj bomo počeli?

Oglej si posnetek s tabora ROGLA 2019, ROGLA 2018, Rogla 2020 ali Rogla 2021.

Tudi letos bo v sklopu tabora delo potekalo v 4 različnih skupinah - arhitekturna, botanična, geološka in ornitološka.

Pri izpolnjevanju prijavnice navedi skupino, v kateri bi najraje bil/a. Skupine bomo poskušali oblikovati po željah udeležencev, vendar pa so možna odstopanja glede na zanimanje in dokončno izvedbo (glede na število prijav za določeno skupino).

Botanična skupina

Glavni cilj botanične skupine na taboru bo popis rastlin in širšem območju Rogle in pregled prilagoditev rastlin na svoje rastišče. Poleg zanimivih rastišč na območju Rogle (visoka barja, planje in iglasti gozdovi) bomo popisali tudi rastline na območju občin Zreče, Oplotnica in Vitanje. Ogledali si bomo tako travniške rastline kot mešane gozdove, rastline v vodnem okolju in močvirske rastline.   

Tekom tabora se bomo naučili uporabljati slikovne in dihotomne določevalne ključe; na rastlinah bomo prepoznali prilagoditve, ki rastlini omogočajo rast na določenem območju; prepoznali bomo nekatere zavarovane in invazivne vrste na območju Rogle. Poleg klasičnih določevalnih ključev bomo preizkusili tudi učinkovitost nekaterih spletnih aplikacij za določanje rastlin. Za rastline, ki jih bomo našli na območju Rogle, bomo sami izdelali dihotomni določevalni ključ in ga opremili s fotografijami.

Spoznali bomo tudi nekaj zdravilnih rastlin iz katerih bomo pripravili zdravilno mazilo, milo in čaj.

Mentorica skupine bo Tina Fabijan.

Geološka skupina - SKUPINA JE POLNO ZASEDENA

Geološka skupina v okviru Raziskovalnega tabora na Rogli postopoma uresničuje cilje večletnih planov. Vsako leto se terenski del izvaja na območjih občin s katerimi sodelujemo. Udeleženci pridobivajo s področja geologije, predvsem tistega dela, ki je povezan z delom na terenu, dodatna znanja ali pa nadgradijo teoretične osnove, katere spoznavajo v šolskih programih. Mnogi se šele v okviru tabora prvič srečujejo z terenskim delom. Zraven geoloških vsebin udeleženci v okviru programa dobijo še nekatera znanja povezana s fizično geografijo na terenu, delno pa še z vsebinami nekaterih drugih naravoslovnih predmetov.

Cilji geološke skupine na taboru so:

 • V uvodnem delu  spoznajo napotke za terensko delo pri geologiji in s tem povezano osnovno literaturo in njeno uporabo pri terenskem delu. Dobijo informacije za pripravo, izvedbo in  tudi preparatorska dela povezana z nabranimi vzorci kamnin, mineralov in fosilov. Tako spoznajo vse faze dela v povezavi s proučevanjem kamnin.
 • Na terenu se ponovno ogleda že poznane lokacije kamnin, mineralov in fosilov, predvsem tiste, kjer potekajo različna dela, saj se s tem odpirajo možnosti odkritja novih do sedaj še ne poznanih primerkov. Predvidoma se bodo terenske raziskave razširile na območja občin v katerih do sedaj tovrstno delo ni potekalo. V takšnem primeru je potrebno najprej odkriti lokacije razkritih matičnih kamnin.
 • Iskanje novih lokacij in s tem bolj podrobno poznavanje geološke zgradbe ozemlja občin ki sodelujejo v projektu. Predvidoma bo nekaj časa namenjeno proučevanju periadriatskega šiva, kot geološko najbolj zanimivega pojava na obravnavanem področju, ki ima med ostalim za posledico tako pestro kamninsko zgradbo na tako majhnem območju.
 • Spoznavanje uporabe domačih in od drugod pripeljanih kamnin, ki so  bile uporabljene v gradbene namene v objektih in drugih gradbenih posegih v naseljih in pokrajini.
 • Dopolnitev že obstoječe kamninske zbirke mineralov, kamnin in fosilov, ki je skozi desetletje taborov nastala in našla svoje stalno mesto postavitve v hotelu Planja na Rogli. Velja omeniti, da si udeleženci geološke skupine v okviru tabora nabrane primerke lahko odnesejo  domov in si tako pričnejo ali pa nadaljujejo z izpopolnjevanjem lastne zbirke. Nekateri so zbrane primerke podarili matičnim šolam in tako nekaj znanj posredno prenesli tudi na ostale dijake in učence.

Mentor skupine bo Viljem Podgoršek.

Ornitološka skupina - SKUPINA JE POLNO ZASEDENA

Udeleženci v skupini za opazovanje in proučevanje ptic se bodo seznanili z osnovami določevanja ptic kot osnovo za nadaljnje delo v ornitologiji in na ostalih področjih biologije in ekologije.  Po teoretični seznanitvi se bomo preizkusili v praktičnem prepoznavanju vrst. Popise ptic bomo izvajali v različnih habitatih, predvidoma nad 1000 metri nadmorske višine. Zbrane podatke bomo po zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili.

Namen in cilji skupine bodo predvsem:

 • spoznavanje in izvajanje osnovnih metod in tehnik dela v ekologiji,
 • priučiti se rokovanja z različnimi določevalnimi ključi in pripomočki (daljnogled, teleskop, foto oprema...), ki so potrebni za terensko delo,
 • spoznavanje ekoloških zahtev različnih vrst ptic,
 • urjenje v kritični presoji dejstev in interpretaciji rezultatov raziskovalnega dela,
 • razvijanje odgovornega odnosa do narave kot celote.

Mentor skupine bo Milan Vogrin.

Arhitekturna skupina - SKUPINA JE POLNO ZASEDENA

Arhitekturna skupina bo nadaljevala z dokumentiranjem kulturne dediščine na območju delovanja tabora. Tokrat se bomo spoznali s stavbno dediščino. Delo bo obsegalo meritev, skiciranje in risanje posameznih manjših objektov ali njihovih arhitekturnih detajlov. Seznanili se bomo s procesom izdelovanja posnetka kulturnega spomenika v namen arhiviranja. Udeleženci bodo osvojili osnovno terminologijo na področju arhitekture ter kulturne dediščine in osnove skiciranja.

V okviru dela skupine bo dr. Rok Kamnik izvedel enodnevno delavnico o fotogrametriji. Fotogrametrija ponovno postaja zelo aktualna metoda pridobivanja podatkov za potrebe evidentiranja kulturne dediščine. Aktualizacijo danes predstavljajo predvsem droni in skenerji, ki v kratkem času ob upoštevanju fotogrametričnih metod zajamejo zelo kakovostne fotografije, ki predstavljajo vhodni podatek za fotogrametrične programe. Rezultat so 3D modeli in metrični oblaki točk, ki omogočajo meritve objektov, površin, volumnov. Končni rezultat so tako lahko restavratorski načrti in druga potrebna dokumentacija in evidence.

Na delavnici bomo spoznali:

 • Tehnike zajema fotografij z mobilnim telefonom
 • Dron in delo z njim
 • 3D skener in delo z njim
 • brezplačne fotogrametrične programe
 • Izdelalavo 3D modelov

Mentorica skupine bo Barbara Lečnik.

Za vse

Delavnica Nočni lov na metulje

V primeru ugodnih vremenskih razmer bomo izvedli tudi nočni lov na metulje. Luna bo takrat vzhajala zelo pozno tako da ne bo treba iskati kakih senčnih grabnov in gremo na Ostruščico. Konkretni datum izberemo sproti glede na vremensko napoved. 

Mentor bo mag. Matjaž Jež.

Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram?

Primerna obutev in oblačila za terensko delo (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki telovadni copati), copati za v sobe, zaščita pred soncem, pokrivalo, kopalke, brisača, anorak, pulover za hladno vreme, dežnik, pribor za osebno higieno, pisala, zvezek, manjši nahrbtnik za terensko delo, plastenko za vodo, sredstvo proti klopom, daljnogled (če ga imaš), zdravstvena kartica in osebni dokument. Dobrodošli so tudi fotoaparat in glasbeni inštrument, družabne igre ali športni rekviziti po želji. Pri pakiranju imej v mislih predvsem to, da je na Rogli tudi poleti lahko precej hladno (tudi okrog 10 °C).

Kje bomo spali?

V bungalovih na Rogli.

Za prevoz na tabor in nazaj poskrbite sami.

Koliko nas bo?

Največ 16 udeležencev.

Kdo so organizatorji in podporniki tabora?

Tabor v organizaciji ZOTKS in Občine Zreče poteka ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Sklada za naravo Pohorje, Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Občine Oplotnica, Občine Mislinja, Občine Vitanje in Pot med krošnjami Pohorje d.o.o.

Kdo je vodja?

Srečko Štajnbaher, dolgoletni zunanji sodelavec ZOTKS ter vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 22. junija 2022. Prijave sprejemamo izključno prek spletnega prijavnega sistema, preko elektronske pošte niso možne niti prijave niti rezervacije mest. Navodila za prijavo in povezavo do prijavnega sistema najdete tukaj.

* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 170,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050109 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in drugimi finančnimi viri bomo pokrili nastanitev in prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo, gradiva, nezgodno zavarovanje ipd.

Dokler je prijava na ČAKALNEM SEZNAMU, prispevka ne plačujte, ampak počakajte na obvestilo, da je prijava sprejeta.

V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi tabora.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si.

Poročila s prejšnjih taborov:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Datum: 
sreda, 13. April 2022