Regionalni centri

V sklopu ZOTKS že več kot desetletje delujeta regionalna centra: center za Podravje (s sedežem v Mariboru) in center za Pomurje (s sedežem v Murski Soboti). Regionalna centra smo ustanovili na podlagi posebnih dogovorov, sklenjenih z občinami, na območju katerih centra delujeta. Vse od začetka v obeh centrih uspešno izvajamo številne dejavnosti, med katerimi je potrebno še posebej omeniti regijska tekmovanja iz znanja. V centrih organiziramo tudi številne raziskovalne tabore in delavnice ter druge dejavnosti. Namen centrov je popularizacija tehnike, naravoslovja, raziskovanja in znanosti ter tudi evidentiranje in nadaljnji razvoj nadarjenih mladih. Regijska centra tako sodelujeta v skrbi za usmerjanje otrok in mladih v usposabljanje in šolanje na področju tehnike in naravoslovja ter uvajanje v znanost in raziskovalno dejavnost. V obeh centrih uspešno izvajamo svoje naloge in projekte.