Maribor

Regionalni center s sedežem v Mariboru

Naloge regionalnega centra so predvsem:

  • uresničevanje poslanstva in ciljev ZOTKS na območju delovanja ter učinkovito izvajanje dejavnosti ZOTKS v korist mladih iz vključenih občin,
  • priprava in izvedba šolskih, občinskih in regijskih tekmovanj ter srečanj mladih raziskovalcev in tehnikov,
  • priprava in izvedba raziskovalnih taborov, seminarjev in drugih prireditev (lokalnega značaja ali kot nosilec državnega oz. mednarodnega značaja),
  • povezovanje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, ki delujejo na območju, ki ga pokriva regionalni center, in strokovna pomoč pri njihovem delu,
  • izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje programov na šolah, v mladinskih klubih itd.,
  • skrb za nadarjene otroke oz. učence in učenke ter zagotavljanje njihove udeležbe na tekmovanjih, srečanjih, taborih, poletnih šolah itd. (na lokalni, državni in mednarodni ravni),
  • povezovanje sorodnih programov, ki jih ločeno izvajajo različne organizacije.

Med 18. in 21. januarjem 2017 v Regionalnem centru ZOTKS s sedežem v Mariboru za dijake pripravljamo Mladinski raziskovalni fizikalni tabor. Več informacij in prijavnico najdete tukaj.