Maribor

Regionalni center s sedežem v Mariboru

V sklopu ZOTKS že več kot desetletje delujeta regionalna centra: center za Podravje (s sedežem v Mariboru) in center za Pomurje (s sedežem v Murski Soboti). Regionalna centra smo ustanovili na podlagi posebnih dogovorov, sklenjenih z občinami, na območju katerih centra delujeta. Vse od začetka v obeh centrih uspešno izvajamo številne dejavnosti, med katerimi je potrebno še posebej omeniti regijska tekmovanja iz znanja. V centrih organiziramo tudi številne raziskovalne tabore in delavnice ter druge dejavnosti. Njihov namen je popularizacija tehnike, naravoslovja, raziskovanja in znanosti ter tudi evidentiranje in nadaljnji razvoj nadarjenih. Regijska centra tako sodelujeta v skrbi za usmerjanje otrok in mladih v usposabljanje in šolanje na področju tehnike in naravoslovja ter uvajanje v znanost in raziskovalno dejavnost.

Naloge regionalnega centra so predvsem:

  • uresničevanje poslanstva in ciljev ZOTKS na območju delovanja ter učinkovito izvajanje dejavnosti ZOTKS v korist mladih iz vključenih občin,
  • priprava in izvedba šolskih, občinskih in regijskih tekmovanj ter srečanj mladih raziskovalcev in tehnikov,
  • priprava in izvedba raziskovalnih taborov, seminarjev in drugih prireditev (lokalnega značaja ali kot nosilec državnega oz. mednarodnega značaja),
  • povezovanje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, ki delujejo na območju, ki ga pokriva regionalni center, in strokovna pomoč pri njihovem delu,
  • izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje programov na šolah, v mladinskih klubih itd.,
  • skrb za nadarjene otroke oz. učence in učenke ter zagotavljanje njihove udeležbe na tekmovanjih, srečanjih, taborih, poletnih šolah itd. (na lokalni, državni in mednarodni ravni),
  • povezovanje sorodnih programov, ki jih ločeno izvajajo različne organizacije.

Dejavnosti RC Maribor 2023

Razpis 23. srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja ter ostalih občin.

Celotno besedilo razpisa je na voljo TUKAJ.

ROKI ZA PRIJAVO IN OBVESTILA:

6. marec 2023: Zadnji rok za prijavo - spletna aplikacija ZOTKIS (sistem.zotks.si)
6. marec 2023: Rok za oddajo raziskovalnih nalog za regijsko srečanje Zgornjega Podravja
29. marec 2023: Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Dejavnosti RC Maribor 2022

Razpis 22. srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja ter ostalih občin.

Celotno besedilo razpisa je na voljo TUKAJ.

ROKI ZA PRIJAVO IN OBVESTILA:

3. marec 2022: Rok za prijavo - spletna aplikacija ZOTKIS (www.is.zotks.si)
3. marec 2022: Rok za oddajo raziskovalnih nalog za regijsko srečanje Zgornjega Podravja
25. marec 2022: Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja

 

----------------------------------------------------

Dejavnosti RC Maribor 2020

Dejavnosti RC Maribor 2018

Dejavnosti RC Maribor 2017