Tabori 2020

Raziskovalni tabori, ustvarjalne poletne šole in delavnice 2020

Uporabe matematike s primeri iz naravoslovja - tedenske delavnice 2020 - 2021 Spletnasrečanja december 2020 do februar 2021 srednješolci

Tedenske delavnice programiranja v jeziku SCRATCH 2020-2021 Spletna srečanja november 2020 do februar 2021 4., 5. in 6. razred

Zaključeno

Zotkini dnevi odprtih vrat 2020, 26.- 28. oktober 2020, virtualno okolje

Poletna šola dekorativnega ustvarjanja 2020  Izvir Reke Rižane, Bezovica 17. do 21 avgust 2020 7., 8. in 9. razred

Poletna šola logike 2020  Nova Gorica od 15. do 22. avgusta 2020 od 13 do 18 let

Poletni tabor računalništva 2020 Nova Gorica od 15. do 22. avgusta 2020 od 13 do 18 let

Poletna delavnica popotne fotografije 2020  Trenta od 16. do 22. avgusta 2020 9. razred in srednješolci

Poletna šola modelarstva 2020  Naravske ledine od 16. do 22. avgusta 2020 od 10 do 14 let

Poletna šola strojništva 2020   Fakulteta za strojništvo, Ljubljana od 18. do 21. avgusta 2020 od 7. razreda osnovne do 3. letnika srednje šole (prijave na ta tabor zbirajo neposredno na strani fakultete, kjer dobite tudi dodatne informacije)

Poletni tabor inovativnih tehnologij 2020   Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana od 17. do 21. avgusta 2020 od 4. razreda osnovne do 3. letnika srednje šole (prijave na ta tabor zbirajo neposredno na strani fakultete, kjer dobite tudi dodatne informacije)

Mladinski astronomski raziskovalni tabor Medvedje Brdo 2020  Medvedje Brdo od 9. do 15. avgusta 2020 od 12 let dalje

Poletna šola elektronike in robotike 2020  CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah 28. junij do 4. julij 2020 od 12 do 18 let

Raziskovalni tabor Rogla 2020  Rogla 5. do 11. julij 2020 od 13 do 18 let

Uporabe matematike v naravoslovju in tehniki - tedenske delavnice 2020   Ljubljana januar 2020 do maj 2020 srednješolci - delavnice potekajo

Mladinsko raziskovalni fizikalni tabor 2020   Maribor 15. - 17. januar 2020 srednješolci

Zimske logične igre in uganke 2020 Ljubljana 17. in 18. februarja 2020 od 9 do 12 let

Zimske delavnice robotike 2020 Ljubljana 18. in 19. februarja 2020 7., 8. in 9. razred

Odpovedano

Poletna šola kemijskih znanosti 2020   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana  srednješolci

Poletna šola FGG 2020  Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo od 12 let dalje in dijaki

Mednarodni tabor "Bogastvo narave za danes in jutri" 2020  Puconci od 11 do 15 let

Mednarodni etnološki tabor "…Da ne bi pozabili!" 2020  Šalovci od 13 do 15 let

Mladinski astronomski raziskovalni tabor Kmica 2020  Gornji Petrovci od 13 let dalje

Glasbeno medijska valilnica 2020  Križevci pri Ljutomeru  od 10 do 15 let

*********************************************************************************************************************

Prijava?

Vse napotke glede prijave in povezavo do e-prijavnice najdeš na tej povezavi.

 

*********************************************************************************************************************

Preberite vtise udeležencev in udeleženk preteklih aktivnosti.

*********************************************************************************************************************

Mladinski raziskovalni tabori, ustvarjalne poletne šole in delavnice

Mladinske raziskovalne tabore, ustvarjalne poletne šole in delavnice organiziramo že od leta 1967, predvsem v času poletnih počitnic. Aktivnosti, ki potekajo pod skupnim nazivom Mladini prijazna znanost, so namenjene mladim, ki hočejo več, kot jim ponujajo šolske klopi, tistim, ki so bili na šolskih tekmovanjih iz znanja med boljšimi, ter tistim, ki so se tudi že dokazali na področju raziskovalnega dela. Z mladinskimi raziskovalnimi tabori, ki jih organiziramo, želimo mladim približati veščine raziskovalnega dela in znanstvenega pristopa k reševanju problemov, ustvarjalne poletne šole pa so namenjene dodatnemu usposabljanju in razvijanju spretnosti. Mladim ponujamo dodatno možnost za pridobivanje znanja in razvijanje lastnih sposobnosti.

Cilji so zlasti:
• uvajanje mladih v znanstveno raziskovalno delo,
• predstavljanje mladim, kaj jim ponuja svet znanosti in tehnike,
• učenje mladih, kako uporabiti pridobljena znanja in spretnosti iz šolskih klopi v praksi,
• usposabljanje mladih za predstavljanje svojih lastnih idej in izdelkov,
• pomoč mladim pri razvijanju lastnih spretnosti in potencialov,
• ponujanje mladim možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Vse napotke glede prijave in povezavo do e-prijavnice najdeš na www.zotks.si/prijava-na-tabore
Datum: 
sreda, 18. December 2019