Tabori 2021

Raziskovalni tabori, ustvarjalne poletne šole in delavnice 2020-2021

Uporabe matematike s primeri iz naravoslovja - tedenske delavnice 2021 - 2022 Spletna srečanja od novembra 2021 dalje srednješolci (in izjemoma starejši osnovnošolci)

*********************************************************************************************************************

ZAKLJUČENO

Jesenski Zotkini dnevi odprtih vrat 2021 25. in 26. oktober 2021 virtualno okolje

Digitalna fotografija - tedenske delavnice 2021 Spletna srečanja november in december 2021 učenci in dijaki

Mladinski astronomski raziskovalni tabor Kmica 2021 Gornji Petrovci 28. junij do 3. julij 2021 od 13 let dalje

Poletna delavnica logike Goričko 2021 TNC Peterloug, Markovci, Goričko 7. do 9. julij 2021 od 12 let dalje

Poletna šola elektronike in robotike 2021 CŠOD Radenci, Stari trg ob Kolpi 4. do 10. julij 2021 od 12 let dalje

Raziskovalni tabor Rogla 2021 Rogla 1. do 7. avgust 2021 od 13 let dalje

Poletna šola modelarstva 2021 Naravske ledine, Uršlja Gora 8. do 14. avgust 2021 od 10 do 14 let - vsa mesta so zasedena, mogoča je prijava na čakalni seznam

Mladinski astronomski raziskovalni tabor Medvedje Brdo 2021 CŠOD Medved, Medvedje Brdo  8. do 14. avgust 2021 od 12 let dalje

Poletna šola dekorativnega ustvarjanja 2021 Izvir Reke Rižane, Bezovica 8. do 14. avgust 2021 7., 8. in 9. razred

Poletna šola logike 2021 CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah 14. do 21. avgust 2021 od 12 do vključno 17 let - vsa mesta so zasedena, mogoča je prijava na čakalni seznam

Poletni tabor računalništva 2021 CŠOD Gorenje, Gorenje pri Zrečah 14. do 21. avgust 2021 od 13 do vključno 17 let - vsa mesta so zasedena, mogoča je prijava na čakalni seznam

Poletna delavnica popotne fotografije 2021 Trenta, Na logu 16. do 22. avgust 2021 dijaki in zaključen 9. razred

Poletna šola strojništva 2021   Fakulteta za strojništvo, Ljubljana od 17. do 20. avgusta 2021 od 7. razreda osnovne do 3. letnika srednje šole (prijave na ta tabor zbirajo neposredno na strani fakultete, kjer dobite tudi dodatne informacije)

Poletni tabor inovativnih tehnologij 2021   Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana od 16. do 20. avgusta 2021 od 4. razreda osnovne do 3. letnika srednje šole (prijave na ta tabor zbirajo neposredno na strani fakultete, kjer dobite tudi dodatne informacije)

Prvomajski Zotkini dnevi odprtih vrat 2021 28. in 29 april 2021 virtualno okolje

Uporabe matematike s primeri iz naravoslovja - tedenske delavnice 2020 - 2021 Spletna srečanja december 2020 do februar 2021 srednješolci

Digitalna fotografija - tedenske delavnice 2021 Spletna srečanja januar do marec 2021 učenci in dijaki

Zotkini dnevi odprtih vrat - februar 2021, februar 2021, virtualno okolje

Osnove obdelave fotografij s programom Photoshop Spletna srečanja 22. - 24. februar 2021 - med zimskimi šolskimi počitnicami osnovnošolci in dijaki

Tedenske delavnice programiranja v jeziku SCRATCH 2020-2021 Spletna srečanja november 2020 do februar 2021 4., 5. in 6. razred

Vsa življenja plastelina - stop motion - Klub OpenLab Spletna srečanja 25. ali 26. februar 2021 - med zimskimi šolskimi počitnicami osnovnošolci (prijave na to delavnico zbirajo neposredno na strani fakultete, kjer dobite tudi dodatne informacije)

*********************************************************************************************************************

Prijava?

Vse napotke glede prijave in povezavo do e-prijavnice najdeš na tej povezavi.

 

*********************************************************************************************************************

Preberite vtise udeležencev in udeleženk preteklih aktivnosti.

*********************************************************************************************************************

Mladinski raziskovalni tabori, ustvarjalne poletne šole in delavnice

Mladinske raziskovalne tabore, ustvarjalne poletne šole in delavnice organiziramo že od leta 1967, predvsem v času poletnih počitnic. Aktivnosti, ki potekajo pod skupnim nazivom Mladini prijazna znanost, so namenjene mladim, ki hočejo več, kot jim ponujajo šolske klopi, tistim, ki so bili na šolskih tekmovanjih iz znanja med boljšimi, ter tistim, ki so se tudi že dokazali na področju raziskovalnega dela. Z mladinskimi raziskovalnimi tabori, ki jih organiziramo, želimo mladim približati veščine raziskovalnega dela in znanstvenega pristopa k reševanju problemov, ustvarjalne poletne šole pa so namenjene dodatnemu usposabljanju in razvijanju spretnosti. Mladim ponujamo dodatno možnost za pridobivanje znanja in razvijanje lastnih sposobnosti.

Cilji so zlasti:
• uvajanje mladih v znanstveno raziskovalno delo,
• predstavljanje mladim, kaj jim ponuja svet znanosti in tehnike,
• učenje mladih, kako uporabiti pridobljena znanja in spretnosti iz šolskih klopi v praksi,
• usposabljanje mladih za predstavljanje svojih lastnih idej in izdelkov,
• pomoč mladim pri razvijanju lastnih spretnosti in potencialov,
• ponujanje mladim možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

Vse napotke glede prijave in povezavo do e-prijavnice najdeš na www.zotks.si/prijava-na-tabore
Datum: 
petek, 27. November 2020