Logika - pisanje razlage pri izjavnih nalogah

Novica iz dne 20.10.2020

Logika - pisanje razlage pri izjavnih nalogah

ZOTKINI DNEVI ODPRTIH VRAT banner_26-28 web 700.jpg

V času jesenskih šolskih počitnic za vas pripravljamo pestro dogajanje, saj prvič organiziramo

Zotkine dneve odprtih vrat

Ker se ne moremo družiti v živo, bomo dogajanje pripravili v virtualnem svetu. Pripravljenih imamo 15 predavanj in delavnic, vse je povezano s temami, ki jih pokrivamo na Zotki in seveda zanimivo za učence, dijake, učitelje, mentorje in kogarkoli, ki jih zanimata naravoslovje in tehnika.

Eno od predavanj bo tudi "Logika - pisanje razlage pri izjavnih nalogah".

Sposobnost dokaza pravilnosti naše rešitve je pomemben del pri razvoju logičnega mišljenja. Na tekmovanjih iz logike to sposobnost preverjamo skozi pisanje razlage pri izjavnih nalogah. Učenci in dijaki morajo pripraviti sestavek, v katerem urejeno predstavijo svoje predpostavke in sklepe. Razlaga mora biti napisana tako, da je iz nje jasno razvidno, kaj so predpostavke, kaj na podlagi teh predpostavk sklepamo in kakšen je rezultat tega sklepanja. Sklepi bodisi potrdijo bodisi ovržejo predpostavke, pomembno pa je, da pri tem zajamemo vse možnosti. Pisanje dobre razlage zahteva trening, pri tem pa nam pomaga, če si znamo svoje razmišljanje organizirati in razstaviti na manjše, obvladljivejše enote. Trening pisanja razlage se začne pri razumevanju in zapisu sklepov za posamezno logično izjavo, nato pa se lotimo kombiniranja večih izjav. 

Delavnica je primarno pripravljena za učitelje mentorje tekmovalcev iz logike, lahko pa se je udeležijo tudi drugi zainteresirani. 

Gabrijela Hladnik je Zotkina dolgoletna zunanja sodelavka za področje logike in logične lingvistike. Je članica državne komisije za tekmovanje iz logike in mednarodne komisije za lingvistično olimpijado, mentorica na poletnih šolah logike, avtorica številnih nalog in predavateljica.

 

Predavanje bo predvidoma v sredo, 28. 10.

 

Podroben program in prijave so na POVEZAVI.

GRADIVO za delavnico.

Datum: 
torek, 20. Oktober 2020