O raziskovanju in raziskovalnih nalogah mladih

Novica iz dne 19.10.2020

O raziskovanju in raziskovalnih nalogah mladih

ZOTKINI DNEVI ODPRTIH VRAT banner_26-28 web 700.jpg

V času jesenskih šolskih počitnic za vas pripravljamo pestro dogajanje, saj prvič organiziramo

Zotkine dneve odprtih vrat

Ker se ne moremo družiti v živo, bomo dogajanje pripravili v virtualnem svetu. Pripravljenih imamo 15 predavanj in delavnic, vse je povezano s temami, ki jih pokrivamo na Zotki in seveda zanimivo za učence, dijake, učitelje, mentorje in kogarkoli, ki jih zanimata naravoslovje in tehnika.

Eno od predavanj bo tudi "O raziskovanju in raziskovalnih nalogah mladih".

Raziskovanje je osnova napredka. Brez raziskav bi stagnirali. Če smo vedoželjni in nas raziskovalno delo veseli, imajo mladi v Sloveniji in njihovi mentorji možnost že v osnovni in sredni šoli sodelovati v projektu Mladi raziskovalci Slovenije v organizaciji ZOTKS. Posameznik ali manjša skupina mladih raziskovalcev poišče raziskovalni problem na izbranem področju, pod mentorstvom izvede raziskavo ter o njej napiše pisno poročilo. Svojo raziskavo in rezultate mladi raziskovalci predstavijo na šoli, regijskem in morda tudi na državnem srečanju, s čimer pridobijo pomembne izkušnje za morebitno raziskovalno delo kasneje v času študija ali raziskovalne zaposlitve. Pri vseh opisanih korakih pa je dobro slišati še kakšen napotek za čim bolj učinkovito raziskovalno delo, o čemer bomo govorili v tem prispevku. Nenazadnje nam je lahko takšna raziskovalna izkušnja v korist pri skoraj vsem, kar v življenju počnemo.    

Prof. dr. Robert Repnik kot vodja študijskega programa Predmetni učitelj na Fakulteti za naravoslovje in matematiko in kot predstojnik Pedagoškega centra FNM UM sooblikuje smernice izobraževanja bodočih učiteljev naravoslovja in naravoslovnih predmetov. Tesno sodeluje z Zotko in kot predsednik komisije za mladinsko raziskovalno dejavnost sodeluje pri organizaciji in izvedbi regijskih in državnih srečanj Mladih raziskovalcev osnovnošolcev in srednješolcev.

Predavanje bo predvidoma v ponedeljek, 26. 10.

Podroben program in prijave so na POVEZAVI.

Datum: 
ponedeljek, 19. Oktober 2020