Redke kovine in njihov pomen v vsakdanjem življenju

Novica iz dne 16.10.2020

Redke kovine in njihov pomen v vsakdanjem življenju

ZOTKINI DNEVI ODPRTIH VRAT banner_26-28 web 700.jpg

V času jesenskih šolskih počitnic za vas pripravljamo pestro dogajanje, saj prvič organiziramo

Zotkine dneve odprtih vrat

Ker se ne moremo družiti v živo, bomo dogajanje pripravili v virtualnem svetu. Pripravljenih imamo 15 predavanj in delavnic, vse je povezano s temami, ki jih pokrivamo na Zotki in seveda zanimivo za učence, dijake, učitelje, mentorje in kogarkoli, ki jih zanimata naravoslovje in tehnika.

Eno od predavanj bo tudi Redke kovine in njihov pomen v vsakdanjem življenju.

Razvoj civilizacije je bil vedno povezan z odkrivanjem kovin in kasneje postopkov za njihovo pridobivanje. Začelo se je z zlatom, bakrom in srebrom, sledili so svinec, kositer, železo in živo srebro. Danes je seznam naših potreb po kovinah veliko daljši in vključuje večino elementov v periodnem sistemu.

Z razvojem tehnologije je postalo pridobivanje elementov iz rud veliko učinkovitejše in bolj ekonomično. V zadnjih letih smo priča strateškemu premiku – litij na primer je postal zelo pomembna kovina. Vse moderne elektronske naprave vsebujejo redke kovine, ki pa jih najdemo samo v nekaterih državah celega sveta. S kopanjem oziroma pridobivanjem kovin, še posebej redkih, je  povezanih kar nekaj starih in še mnogo več novih okoljskih problemov, zato je ekonomika tega početja vprašljiva. Skrajni čas je za razmislek o planetarnih omejitvah zalog in vplivu, ki ga imamo potrošniki na okolje. V predavanju se bomo dotaknili vseh navedenih vprašanj. Poudarek pa bo predvsem na redkih kovinah, ki jih sicer potrebujemo le v malih količinah, vendar bi brez njih življenje danes pravzaprav obstalo.    

Izredni predavatelj dr. Andrej Godec je zaposlen na katedri za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Je Zotkin nepogrešljivi zunanji sodelavec, ki pomaga pri pripravah dijakov na mednarodno kemijsko olimpijado, kamor jih tudi vsako leto spremlja. Je član Zotkine komisije za sestavo nalog za tekmovanja iz znanja kemije in soavtor kemijskih učbenikov za osnovno šolo in gimnazijo, učbenika za naravoslovje v osnovni šoli ter številnih strokovnih člankov.

Predavanje bo predvidoma v ponedeljek, 26. 10.

Podroben program in prijave so na POVEZAVI.

Datum: 
petek, 16. Oktober 2020